RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 88 (October 2016)                        (tässä suomeksi)

MOT VEM RIKTAR DU DIN FRUSTRATION?

Bläddrade i en av Phillip McGraws böcker och stötte på en episod, där han och hans fru tog in på ett hotell. Hela dagen hade varit full av motgångar, receptionisten var ovänlig, när de kom till hotellet och rummet de fick motsvarade inte förväntningarna. Dr Phil beskriver hur han i sin allmänna harm råkade titta på sin fru, som han normalt älskade och beundrade. Nu tyckte han inte alls att hon var särskilt vacker, tvärtom, och han älskade henne verkligen inte det minsta.

Episoden kan vara bra att minnas för oss alla. När vi är besvikna, arga, frustrerade, irriterade eller allmänt trötta och ur gängorna, kan det vara skäl att välja vad och vem vi riktar uppmärksamheten på. Det är nämligen väldigt lätt hänt, att vi projicerar de negativa känslorna på den som råkar komma i vägen just då.

Kanske det är ditt barn, din fru eller man, din granne, din vän eller din förälder, din chef, din arbetskamrat eller en vilt främmande människa, som du plötsligt börjar betrakta genom frustrationens glasögon. Det säger sig självt, att detta inte är något som gör relationen bättre. Tvärtom kan det spåra ur riktigt ordentligt, om du inte lyckas hejda projiceringen i tid.

Och har den här personen dessutom gjort något mindre eller större misstag (och vem av oss har inte gjort det…?), så förstoras misstagets betydelse lätt till en smärre katastrof. En smutsig socka i en stol, en utelämnad hälsning, ett ’stör mig inte nu’, ett förfluget ord eller ett kinkande med maten får astronomiska proportioner. Risken finns, att det sätts in i lagerrummet för allsköns bitterheter, och plockas fram på nytt med kumulativ effekt varje gång vi i misstag riktar vårt negativa sinnestillstånd på personen (eller saken) i fråga.

Vad kan vi då göra? Vi vet alla, att vi har en liten best inom oss som tar ledningen i stressiga tillstånd och inte släpper fram mycket logik eller förnuft. Vi kan använda det gamla receptet att räkna till tio, innan vi gör eller säger något – eller låter tankarna skena iväg med oss. Redan en liten, liten paus hjälper oss att fort rikta uppmärksamheten på något annat än för oss viktiga personer och saker tills den värsta känsloreaktionen dragit förbi.

Regeln är enkel:

Om du är på dåligt humör, rikta din uppmärksamhet mot det neutralaste du hittar, så den inte försämrar dina relationer.
Om någon i din omgivning är på dåligt humör, håll dig på sidan om, så du inte i onödan hamnar och ta ’skiten’. (suom. Loka)
Om du är på gott humör, rikta uppmärksamheten mot dem (och det) du vill ha bra relationer till.
Om någon i din omgivning är på gott humör, håll dig framme med möjligheten, att det projiceras på dig. Omvänt: vill du att någon ska projicera goda vibrationer mot dig, gör hen först på gott humör.

Månadens citat:

”Livet handlar inte om att undvika stormar. Det handlar om att lära sig dansa i regnet.” - Ordspråk

Månadens boktips: Phillip McGraws böcker, ur vilka man ofta hittar praktiska exempel och idéer.

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi