RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Kuukauden Rita 63 (2.3.2014)                      (här på svenska)


MENTAL MANAGEMENT - KÄYTÄNNÖSSÄ

On helppoa luonnostella Powerpoint-kuvioita laatikoista ja nuolista. Niiden käytäntöön siirtäminen on kuitenkin ihan eri juttu. Meidän täytyy tänä päivänä selvitäksemme muuttaa mieluummin ajattelutapaa kuin käyttäytymistä. Kyllä kyllä, mutta miten sen teet?

Jos sen tietäisi, se olisi jo tehty, mutta kun sille ei ole olemassa mitään valmista ohjekirjaa. Joudumme siis aloittamaan hyväksymällä idean välttämättömyydestä muuttaa ajatusmalliamme, ts. mentaalista kuvaa tehtävistämme ja velvollisuuksistamme. Seuraavaksi etsimme ja kokeilemme erilaisia paremmin tai huonommin toimivia malleja, suunnilleen kuten hiiret kirjassa ”Kuka vei juustoni?” lähtevät sattumanvaraisesti matkaan etsimään uutta juustovarastoa, kun vanha on jostakin käsittämättömästä syystä kadonnut.

Stephen Coveyn mukaan paradigmamuutos tai uusi ajatusmalli lähtee liikkeelle siitä, että kunnioitamme ja arvostamme itseämme, jolloin meillä on tukevaa maata jalkojen alla. Kyse on nimittäin paljolti suhteestamme muihin, työssä ja sen ulkopuolella. Jos emme tunne ja hyväksy itseämme, käyttäytymisemme on lyhytnäköistä, arvaamatonta ja joskus hallitsematonta. Menetämme oman ja muiden luottamuksen itseemme. Emme pysty käsittelemään tämän tyyppisiä ongelmia pinnallisilla menetelmillä ja kommunikointitekniikoilla, vaan siihen tarvitaan kestävää oman käyttäytymisen hallintaa. Todellinen itsekunnioitus saavutetaan Coveyn mukaan itsehillinnällä, mikä on perusta hyville suhteille muihin.

Nyt ei ole niinkään paljon kyse siitä, mitä puhumme ja teemme, kuin siitä, mitä olemme. Kun sanamme ja tekomme kumpuavat aidosta identiteetistä, pystymme pitämään helpommin yllä sitä välttämätöntä luottamuksen ja tuottavuuden perustaa, mikä tarvitaan uusien ratkaisujen löytymiseen. Siitä rakentuu tietty turvallisuus, joka toimii niiden erilaisten virheiden vastapainona, joita vääjäämättä teemme arkisessa touhussa.

Vanhojen ajatusmallien muuttaminen ja uusien luominen on prosessi täynnä epävarmuustekijöitä. Kestääksemme niitä, ollaksemme stressinsietokykyisiä, tarvitsemme:

• kykyä hahmottaa kielteiset kokemukset uudella tavalla
• kykyä stimuloida ja ylläpitää positiivisia tunteita
• säännöllistä aktiivista rentoutusta
• hyvää fyysistä kuntoa
• kykyä pitää yllä sosiaalista verkostoa
• kykyä löytää roolimalleja, joista ottaa mallia

Itse olen vuosien saatossa päätynyt kahteen väkevään apuvälineeseen niin Coveyn painottaman itsehillinnän saavuttamisessa kuin Mental Managementissakin, siis taidossa muuttaa ajatusmalleja: aktiivinen rentoutuminen eli relaksaatio ja ryhmäkeskustelut kulloinkin esillä olevasta aiheesta. Rentoutuminen antaa hyvän fysiologisen perustan, joka johtaa hyvään henkiseen tasapainoon. Toistuvat ryhmäkeskustelut, joita leimaa suvaitsevaisuus ja kunnioitus, antavat omalle ajattelulle uusia ulottuvuuksia, ja niissä oppii näkemään selvemmin mahdollisuuksien moninaisuuden. Ryhmältä saa tarvittavaa tukea ja sisäinen turvallisuuden tunne kasvaa yhä voimakkaammaksi.

Kuukauden sitaatit:

”Olemme kaikki katuojassa, mutta jotkut meistä katsovat tähtiin.” – Oscar Wilde
”On hauskaa tehdä mahdottomia.” – Walt Disney

Kuukauden kirjavihje:
Stephen R Covey: Tie menestykseen (The 7 Habits of Highly Effective People).
Dr Spencer Johnson: Kuka vei juuston? (MyösYoutubella)


 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi