RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 59                             (tässä suomeksi)

TANKE-COACHING 

Självdisciplin är en myt. Även om den kan tränas upp med olika övningar, räcker den inte till för att hålla våra tankar i schack. Och även om alla tankar inte leder till handlingar, så finns en tanke bakom så gott som alla handlingar. Vill vi alltså vara herrar över våra tankar och handlingar lönar det sig, enligt Lauri Järvilehto, att bygga upp en viss typ av tankeskript. Så länge vi har ett dåligt fungerande skript fastnar vi lätt i nedslående tankar och handlar kanske emot våra egentliga intressen. På så vis är till exempel olika former av beroende inte ett resultat av svag viljestyrka utan ett resultat av dåliga skript eller tankeprocesser. 

Viljestyrka är enligt ett antal undersökningar en mycket begränsad råvara, som kräver en hel del koncentration. Så fort vi är utsatta för någon form av stress, trötthet eller annan påfrestning, tär detta på viljestyrkan. Vi har mindre energi kvar att koncentrera oss på den och här kommer negativt tänkande in i bilden. Negativt, problemcentrerat tänkande kräver nämligen betydligt mindre uppladdning, så i trängda situationer använder vi oss automatiskt av det. Negativt tänkande är dess värre inte är särskilt produktivt. Det fungerar visserligen rätt bra som mentalt plåster, men erbjuder inga egentliga lösningar. Det är bara positivt eller målinriktat tänkande som bygger upp något nytt.

 Tankeskriptet inverkar avgörande på vår livskvalitet. Där negativa tankar försämrar vår förmåga och hälsa, förbättrar positiva tankar immunförsvaret och minskar stresskänslan. Positivt, lösningsinriktat tänkande kräver emellertid mera energi och envetenhet än negativt tänkande. Därför är det skäl att ta vara på vardagens guldkanter, för de håller våra energidepåer fyllda och ger oss därmed kraft att upprätthålla ett tankeskript, som för framåt. Ett tankeskript, som vid varje bakslag får oss att ställa frågor som ”Hur kan det här hjälpa mig framåt? Vad kan jag ha för nytta av det här?” gör i princip ett misslyckande omöjligt.

Vi kan också, när en störande tanke dyker upp, värdera den i förhållande till vårt allmänna tillstånd, och får kanske konstatera, att det här var nu bara en till sådan där trött tanke, som kommer i vissa mentala tillstånd och som vi inte behöver odla desto mera. Dyker däremot en störande tanke upp när vi är i toppform, kan det vara skäl att ägna den lite uppmärksamhet.

Ett annat tankeskript är att föreställa sig tankarna som tåg, som kommer och går. Genast du känner igen en dålig tanke, avstår du från att stiga på det tåget eller hoppar av så fort du kan. Ett knep är också att koncentrera sig bara på den uppkomna känslan och koppla bort tanken. En känsla utan vidhängande tanke dunstar i allmänhet rätt fort.

Lauri Järvilehto tar också upp tankeskripten förnuft och intuition. Förnuftet är logiskt, lineärt tänkande, som kräver minneskapacitet och kommer väl till pass i analytiska sammanhang och när vi ska bestämma kursen. Intuitionen å sin sida innehåller en massa minnesstoff, som vi inte får plats i vårt medvetna tänkande och som inte låter sig organiseras lineärt. Ju längre vi jobbat på ett visst område och ju mera vi lärt oss om det, desto mera kunskap har övergått till automatisk, intuitiv nivå, där den processats till en informationshelhet. En god tumregel är antagligen att ha förnuftet som bas, när man fungerar på områden man inte har så bra kännedom om, och att förlita sig på intuitionen, när det handlar om sånt man känner bra till.

Månadens citat:
”Ifall du bara drar upp ogräs utan att plantera blommor i stället, så kommer ogräset tillbaka.”
     Ordspråk
 

Månadens boktips:
Lauri Järvilehto: Tee itsestäsi mestariajattelija (2012).

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi