RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 63 (2.3.2014)                            (tässä suomeksi)

MENTAL MANAGEMENT – I PRAKTIKEN

Det är relativt lätt att skissera upp lådor och pilar i ett Powerpoint-diagram. Att få dem översatta till praktik är en annan femma. Vi bör, för att klara oss i dagens samhälle, ändra tankemodell i stället för att modifiera beteendet. Visst, visst. Men hur gör man det?

Skulle någon veta det, hade vi nog redan fått det till stånd. Men tyvärr finns det ingen färdig instruktionsbok för det, så vi får börja med att acceptera idén om nödvändigheten i att ändra tankemodell eller mental bild av våra uppgifter och plikter. Sedan fortsätter vi med att söka oss fram och pröva ut mera eller mindre fungerande modeller. Ungefär som mössen i boken ”Vem snodde osten?” ger sig iväg på måfå för att hitta nya ostförråd, när de gamla av någon obegriplig anledning försvunnit.

Stephen Covey menar, att vårt paradigmskifte eller vår nya tankemodell inleds med att vi ger oss själva integritet och självrespekt, så vi har en stadig grund att stå på. Mycket handlar nämligen om våra relationer till andra, på och utanför jobbet. Känner vi inte och kan acceptera oss själva, blir vårt beteende kortsiktigt, oförutsägbart och ibland obehärskat. Vi tappar förtroende för oss själva och mister andras förtroende för oss. Dylika problem kan vi inte behandla med ytliga metoder och kommunikationstekniker, utan behöver få ett bestående herravälde över vårt beteende. Verklig självrespekt, säger S. Covey, får man genom självbehärskning, vilket är grundvalen för goda relationer med andra.

Nu är det inte så mycket vad vi säger och gör, utan vad vi är. Om våra ord och handlingar är hämtade ur en genuin identitet, kan vi lättare vidmakthålla den nödvändiga grundvalen för det förtroende och den produktivitet, som krävs, när man söker sig fram till nya lösningar. En viss trygghet byggs upp, en trygghet som uppväger olika misstag vi oundvikligen begår i vardagens fläng.

Att förändra gamla tankemodeller och bygga upp nya är en process full av osäkerhet. För att uthärda den, eller vara stresstålig som det också heter, behöver vi:

o förmåga att gestalta negativa upplevelser på ett nytt sätt
o förmåga att stimulera och ta till vara positiva känslor
o regelbunden aktiv avslappning
o en god fysisk kondition
o förmåga att sköta sitt sociala nätverk
o förmåga att hitta rollmodeller, som man kan ta modell av

Under årens lopp har jag själv kommit fram till två starka hjälpmedel för både den av Covey betonade självbehärskningen och Mental Management eller konsten att ändra tankemodeller: aktiv avslappning eller relaxation och gruppdiskussioner kring en bestämd fråga. Avspänningen ger en fysiologisk god grund (se brev 62), som leder till en stabil mental balans. Upprepade diskussioner i grupper, som präglas av tolerans och respekt, ger ens eget tänkande nya dimensioner och man ser tydligare en mångfald alternativ. Man får behövligt av gruppen och den inre tryggheten växer sig allt starkare.

Månadens citat:
”Vi ligger alla i rännstenen, men somliga av oss tittar mot stjärnorna.” – Oscar Wilde
”Det är rätt kul att göra det omöjliga.” – Walt Disney

Månandens boktips:
Stephen R Covey: Att leva och verka till 100 % (The 7 Habits of Highly Effective People).
Dr Spencer Johnson: Vem snodde osten. (Finns också på Youtube)
 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi