RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 87 (September 2016)                        (tässä suomeksi)

ATT LYCKAS ÄR SOM ATT ÅKA CYKEL

Brian Maynes bok om Goal Mapping innehåller en hel del användbart stoff. Först var jag lite skeptisk, då han i början av boken hänvisade till den urbana legenden om undersökningen vid Yales (ibland Harvards) universitet, som beskriver hur de fyra procent, som satte upp mål åt sig, 20 år senare hade samlat på sig mera ekonomiska rikedomar än de resterande 96 procenten tillsammans. Trots att undersökningen i fråga aldrig existerat, verkar målsättning hur som helst ha en stor inverkan på hur vi klarar oss här i världen (se exempelvis Kahneman).

Målsättning är inte nödvändigtvis något vi sysslar med automatiskt. Ola Wallström berättade, hur han vid olika tillfällen brukade fråga sin bordsgranne, vad denne hade för mål här i livet. Han fick väldigt sällan några svar, bara en undrande och tom blick. Brian Mayne skriver, att han själv tidigare hade intalat sig, att han inte ville något särskilt, vilket var väldigt praktiskt, för på så sätt kunde han skydda sig mot besvikelser och motgångar. Han ger också vinken, att ifall du inte vet vad du vill, fråga dig vad du INTE vill, och skriv sedan ner dess positiva motsats.

Sedan ’cyklar’ du dig fram till målet. Bakhjulet representerar ditt tekniska kunnande. Utan studier och kunskap får du inte cykeln framåt. Framhjulet är din styrningsmekanism, din förmåga att kommunicera och påverka. Här är det alltså fråga om växelverkan, som utvecklas med tiden.

Cykeln är en metafor eller liknelse för allt vi gör. Och nu får vi inte glömma personen som cyklar. Utöver kunskap och social förmåga är det du själv som hoppar i sadeln varje morgon och börjar cykla. Någon dag trampar du energiskt på längs vilka vägar som helst, medan du en annan dag spanar efter lätta terränger utan uppförsbackar. Det är dock de mera krävande landskapen, som för dig framåt mot dina mål, och för att sänka tröskeln till dem, behöver du enligt Brian Mayne tre hjälpmedel:

1.      Motivation eller starka känsloskäl att komma framåt. Förnuftsskäl räcker inte.

2.      Attityd eller förmåga att regelbundet fråga dig, om du är på rätt väg och inte gör alltför många avstickare.

3.      Självförtroende eller mod att fortsätta på den inslagna vägen och uthärda bakslag.

Aktivera alltså dina känslor visavi det du vill (eller motsatsen till det du inte vill). Koncentrera dig på din destination och kom tillbaka till vägen dit efter varje felkörning eller annat ärende vid sidan om. Var beredd på att misslyckanden (eller lärorika feltramp) automatiskt hör till färden.

Månadens citat:

”Det finns ingen hemlighet med framgång. Framgång handlar om att förbereda sig, jobba hårt och lära sig av sina misslyckanden.” – Colin Powell

Månadens boktips:

Brian Mayne: Goal Mapping -menetelmä (2015)

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi