RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 99 (17.4.2018)       (tässä suomeksi)

VÅR UPPGIFT HÄR I LIVET

Diskussioner om uppgifter dyker upp här och var. Arbetstagarens uppgift är att själv avgöra vad hen har betalt för och sen göra just det. Arbetsgivarens uppgift är att se till att jobben utvecklas så, att omvärlden fortfarande är villig att betala för produkterna. Skolans uppgift är att fostra barnen till goda skattebetalare i morgondagens samhälle.

Hur många olika uppgifter finns det egentligen? Har privatpersonen en uppgift?

Milton H. Erickson, psykiater och upphovsman till lösningsinriktade strategier, var av den åsikten, att människans uppgift är att sprida glädje, för eländet kommer av sig självt. Och nyligen bortgångne komikern och skådespelaren Hasse Alfredson kompade: ”När livet känns som jäkligast, är vår uppgift ändå att vara glada och sprida glädje.”

Vad hör då å andra sidan inte till våra uppgifter här i livet? Hur är det till exempel med lyckan? De som filosoferat över ämnet, menar, att även om vi nog skall sköta våra dagliga uppgifter och efter förmåga sprida glädje, är det inte vår uppgift att göra andra lyckliga, för det kan vi inte.

Vi förväxlar lätt glädje med lycka, men vi kan mycket väl vara lyckliga utan att vara speciellt glada – och glada utan att vara lyckliga. Det går att sprida glädje, men inte att sprida lycka.

Vad är då skillnaden mellan glädje och lycka? Kanske den, att glädje är en känsloyttring, medan lycka är ett tillstånd. Upplevelsen av lycka hittar vi inom oss, den är något slags fabriksinställning (default), som vi inte behöver förlora kontakten med, oberoende av vad som händer oss. Detta hindrar förstås inte, att det är lättare att hålla kontakten till lyckan i en Rolls Royce än i en Greyhound-buss, som en skådespelare en gång uttryckte saken. Hur som helst, om du är lycklig för att du har en orsak, är du illa ute, för orsaken kan tas ifrån dig.

Men vi ska inte krångla till det nu (se Spencer Tracy ovan), utan hålla oss till uppgiften att sprida glädje. Hur gör vi det? Till exempel?

  • genom att vara snälla?

  • genom att skratta med varandra (inte åt varandra)?

  • genom att hjälpa varandra?

  • genom att säga trevliga saker till varandra?

  • genom att låta elakheter blåsa förbi utan att låta oss provoceras?

  • genom att ge utrymme åt andras förtjänster?

  • genom att känna igen egna down-perioder och hålla låg profil då?

  • genom att …

Hur gör du?

-         
Månadens citat:

”Våra liv slösas bort på detaljer. Förenkla, förenkla!” – Henry David Thoreau

”Kom ihåg dina repliker och ramla inte.” – Spencer Tracy’s svar på frågan vad som gör en stor skådespelare.


Månadens boktips:

Tal Ben-Shahar: Lyckligare (2007)

Kay Pollak: Att välja glädje (2001)