RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 96 (5.9.2017)                        (tässä suomeksi)

FÖRVÄXLA INTE AKTIVITET MED PRESTATION ELLER UTFÖRANDE

Det här är en fantastisk tid, säger Brian Tracy. Aldrig tidigare i historien har det funnits så många alternativ och möjligheter för oss alla att uppnå mål och använda vår potential. Vi löper direkt risk att drunkna i alla möjligheter vi måste välja mellan. Det är så mycket vi vill göra och så litet tid.

Faktum är, att vi aldrig kommer att hinna göra allt vi vill. Vi kommer alltid att släpa efter med våra uppgifter, önskningar och ansvarstaganden. Ju förr vi inser det, desto effektivare kan vi välja ut det som är viktigast för oss. Det viktigaste är inte alltid det lättaste att påbörja och slutföra, varför vi har en tendens att ödsla tid och krafter på enklare göromål i stället. Under tiden kan det viktiga utvecklas till en stor ’groda’, för att använda Brian Tracys liknelse. När man till exempel borde läsa till en tent eller skriva ett betydelsefullt mail, hittar man sig städande sitt skrivbord eller reparerande en stol  i stället. Och i takt med att tidsmarginalen minskar, växer sig grodan allt större.

Det finns ett talesätt som säger, att om du börjar dagen med att äta en levande groda, kan du vara väldigt nöjd över att högst sannolikt ha det värsta över för den dagen. Så vad den här grodan än representerar för just dig, är det ingen idé att bli sittande och bara titta på den – eller skjuta upp ätandet genom att börja småsyssla med något annat.

Vi måste helt enkelt utveckla rutiner, som underlättar för oss att ta itu med just det viktigaste. Har vi inte det, är det lätt hänt att vi nog aktiverar oss, men med sånt, som inte för oss framåt. Vi har en benägenhet att förväxla aktivitet med prestation eller utförande (accomplishment). Det kan ta sig uttryck i oändliga diskussioner, palavrar och möten. Vi gör upp en massa planer, men inga resultat kommer till synes.

Förmågan att välja det viktigaste och inte skjuta upp det utan börja på är både mental och fysisk. Först bestämmer du dig för vad som hjälper dig mest framåt i nuläget, och sen övar du upp din handlingsmuskel genom att sätta upp rutiner för vad exakt du ska göra och exakt när. När du fått uträttat det du bestämt dig för den dagen eller timmen, utlöses endorfiner i din hjärna som en belöning. För varje dag eller gång blir det sedan allt lättare att påbörja och avsluta ’grodan’ och snart sker det på automatisk nivå, vilket sparar dig både tid och beslutsenergi. Då är det dags att ta itu med nästa ’groda’.

Övning eller praktik är nyckeln till framgång och lycka, påstår Brian Tracy. Genom trägen övning kan vi uppnå det beteende eller den vana vi anser vara önskvärd eller nödvändig.

En turist kom vandrande längs gatan och frågade en musiker han stötte på: ”Hur kommer man till Carnegie Hall?”  Musikern svarade: ”Övning, herrn, övning.”

Månadens citat:

Ifall du av någon anledning måste äta en groda, är det inte lönt att sitta och titta på den särskilt länge. -Brian Tracy 

Månadens boktips:

Brian Tracy: Eat That Frog (2016)

Anna Perho: Anti-säätäjä, fiksun ajankäyttäjän opas (2017)