RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 91 (Januari 2017)                        (tässä suomeksi)

KONSTEN ATT STÄLLA FRÅGOR

Einstein lär ha sagt, att ifall han skulle ha en timme på sig att lösa ett livsviktigt problem, skulle han använda de första 55 minuterna till att försäkra sig om att han svarar på de rätta frågorna.

Neurologen John Kounios har observerat, att hjärnan reducerar den mentala arbetsbördan genom att acceptera utan att ifrågasätta det mesta som sker runt omkring oss. På så sätt sparar vi mental energi och klarar bättre av de dagliga vedermödorna.
 
Våra dagars ständiga krav på förändring och övergång förutsätter dock att vi går mindre på automatik och ägnar oss mera åt att ställa frågor och att, som Einstein, hitta de meningsfulla och viktiga frågorna, som hjälper oss framåt.

Vad har vi för hjälpmedel här? Forskningsjournalisten Warren Berger iakttog bland annat uppfinnare, forskare, artister, ingenjörer, filmskapare, utbildare, designers och entreprenörer och kom fram till att frågorna Varför, Vad om och Hur hjälper oss att ta ett steg tillbaka och se saker och ting i ett nytt ljus. Det nya perspektivet ger oss vägledning om hur vi ska närma oss en bestämd fråga. Det är ofta bra att söka sig framåt steg för steg mot nästa fråga och nästa svar. Annars finns risken, att vi sätter energi på fruktlösa eller föråldrade lösningar. Det ligger mycket i metaforen, att vi ofta springer hårt längs fel väg och blir allt tröttare, då vi ändå inte närmar oss målet.

En bra fråga är en som det finns ett svar på och som kan leda till konkret handling.

Frågan ’Vad är livets mening?’ kan leda till en intressant filosofisk diskussion, men knappast till en handling. För att leda till handling, måste frågan spjälkas upp i till exempel

o ’Vad är viktigt för dig?’ (Något mätbart, som du själv kan påverka)
o ’Varför är det viktigt för dig? Vad ger det dig?’
o ’Vad händer om / om inte?’
o ’Hur kan du ta det första steget till detta mätbara?’

Ifall du inte tar itu med ett problem med konkret handling, handlar det inte om att ifrågasätta utan om att gnälla! Och att gnälla har sällan fixat problemen. Situationen du befinner dig i kommer inte att ändra. Vi hoppas så ofta, att någon annan, någon mera kapabel, skall lösa problemet. Men, som en chef för ett stort forskningsprojekt sa, det finns ingen annan!

Vi lever alla i den värld som våra frågor skapar.

På ett företag kan man ställa frågor som ’Varför släpar vi efter?’ och ’Vem skall klandras?’ Dessa frågor skapar en värld av misstänksamhet och fingerpekande. Vill man ha en mera produktiv kultur på företaget, kunde man i stället formulera frågor, som leder till entusiasm och framåtanda.
Och detta gäller knappast bara företagsvärlden.

Månadens citat:

En expert är en som slutat fråga, för hen ’vet’. Om du ’vet’, finns det ingen orsak att fråga. Men om du inte frågar, förlitar du dig på expertis, som garanterat är begränsad och med tiden föråldras – och som från början kan ha varit helt åt skogen. – Frank Lloyd Wright

Månadens boktips:

Warren Berger: A More Beautiful Question (2014)
 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi