RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 86 (Augusti 2016)                        (tässä suomeksi)

EN VANA KAN FÖRÄNDRAS I FÖRBIFARTEN

Skall vi satsa direkt på att förändra en ovana, eller är det bättre att gå in för en djupare förståelse av psyket för att få förändringen till stånd? Bland annat denna typ av frågor kommer upp i Michael Neills senaste bok The Space [within]. Som han också konstaterar, är ingetdera alternativet särskilt resultatbringande.

Vi blir lätt fixerade vid våra tankar och försöker styra dem med onödigt stor möda. Det går faktiskt åt en massa energi till att hantera eller bli kvitt tankar. Som om de vore något slags fiender som skall bekämpas med olika metoder. En del av oss går in för att hantera tankarna genom att meditera. Andra satsar i stället på att distrahera bort dem med frenetisk verksamhet.

Men hur upplysta (på insidan) eller hur sysselsatta (på utsidan) vi än blir, måste vi antagligen alltid handskas med vår mänskliga psykologi. Livet går alltid upp och ner, men som Milton H. Erickson sa, lidandet är valfritt. En åhörare frågade en gång Syd Banks (The Enlightened Gardener) vad han brukade göra, när han blev arg. Syd tittade förvånat på honom och sa: "Varför skulle jag göra något åt det?"

Tankar och känslor kommer och går som emotionella väder. De är i sig sällan farliga (även om de ibland kan leda till farliga handlingar). De är mera som moln, och ett moln som ser ut som en tiger är inte värre än ett moln som ser ut som en nalle. Men ju hårdare vi jobbar på att hålla tankarna under kontroll, desto aktivare tränger de sig fram.

Ibland kan dock en önskad förändring i stället ske så där vid sidan om och utan större möda. Michael Neill berättar om en affärsman, som kom till honom för coaching. När han kom tillbaka för session nummer två, undrade han vad Michael gjort, då han (affärsmannen) slutat bita på naglarna, en ovana han länge försökt bli av med. Någon nagelbitning hade det dock aldrig varit tal om under coachningen, men de hade diskuterat tankar och livet i allmänhet, vilket tydligen förde med sig en automatisk mental förändring.

Önskade förändringar i någon vana sker ofta lättare när man diskuterar livsfrågor i allmänhet, än när man fokuserar på själva beteendet. Tänk till exempel på sömnen. Ju mera du försöker sova, desto sömnlösare ligger du. Ju mera du bemödar dig om att inte bita på naglarna, desto större blir frestelsen att bita på naglarna. Ju intensivare du kämpar för att inte ta den där kakbiten (vad den nu sen representerar för just dig), desto svårare blir det att motstå den.

Diskussioner med någon eller några om tankar och mentalitet kan däremot göra små underverk utan vi ens märker hur det går till. Vi har alla inom oss en hel del visdom, som kommer fram och tar olika former, när vi funderar runt saker tillsammans.

Månadens citat:

"Gör de små sakerna så länge de är lätta och gör de stora sakerna så länge de är små. En tusen mils resa måste börja med ett litet steg." – Lao Tzu

"Har du tålamod att vänta tills din gyttja har lagt sig och vattnet är klart? Kan du förbli orörlig, tills den rätta handlingen framträder av sig själv?" – Lao Tzu

Månadens boktips:

Michael Neill: The Space [within]

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi