RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 82 (Februari 2016)                        (tässä suomeksi)

GRATULERA DIG TILL DINA PROBLEM

Låt oss gå tillbaka till det så missförstådda positiva tänkandet så som det ursprungligen lanserades för snart 50 år sedan. Här var det ingalunda tal om att problemen löser sig bara man tänker positivt i betydelsen litar på att allt nog ordnar sig om man är glad och tänker framåt.

Norman Vincent Peale uppmanar oss att uppskatta alla problem, som kommer emot, för de får oss att använda vår tankekapacitet till att lösa dem och håller oss levande. Enda stället där det finns människor utan problem, säger han, är gravgården. Han påminner oss om det gamla talesättet att när Gud vill ge oss en gåva, packar han in den i ett problem. Vi minns också den vise mannens ord till en problemfylld besökare: "Jag kan inte hjälpa dig med något av dina 34 problem. Däremot nog med ditt 35 problem, som du inte själv uppmärksammat, nämligen det att du föreställer dig, att du inte borde ha dina 34 problem." Så har vi också General Motors vd, som hade ett plakat på väggen, där det stod "Kom inte till mig med dina framgångar, de försvagar mig. Kom till mig med dina problem, de ger mig kraft."

De vanligaste problemen förr och nu är i stort sett desamma: stress och frustration, övervikt och alkohol, parrelationer, arbetssituationer, familj och pubertet, inre och yttre konflikter, känsla av otillräcklighet och underlägsenhet … Listan kan göras lång. Problemen är till för att få oss att tänka, att använda det sunda förnuft vi utrustats med.

  1. Först och främst skall vi, enligt det ursprungliga positiva tänkandet, ringa in problemet i fråga och precisera det.
  2. Därefter söker vi trovärdig information i anslutning till det.
  3. Sen kan vi spjälka upp det i små bitar eller detaljer. Varje problem har sin svaga punkt, det är bara att söka tills vi hittar den. Den riktar vi sedan in oss på och eliminerar. Samtidigt löser sig ofta också de resterande delarna av problemet.

Positivt tänkande är alltså snarare effektivt tänkande och systematik. Genom att använda vår tankeapparatur och anstränga oss att förstå problemets natur och sedan handla på basen av detta, kan vi lösa problem efter problem och samtidigt utvecklas och bli starkare och klokare.

Ännu en förutsättning krävs, vilken kommer fram i både litteraturen (t.ex. Liftarens guide till galaxen) och som ett slags ordspråk, dvs. "Don’t Panic!" Ingen panik! Ta det lugnt! Ifall vi hetsar upp oss, fungerar inte tankarna, utan känslorna tar över och de kan fara iväg med oss nästan vart som helst. Efter det har vårt problem antagligen mångdubblats. Ibland räcker det med insikt om vikten att hålla oss lugna, men ofta behövs regelbundna avslappningstekniker för att vi ska få känslosvallet under kontroll och kunna koppla på tankeapparaturen igen.

Månadens citat:

Genom att ändra på både din fysiologi och det du fokuserar på, uppnår du det sinnestillstånd situationen kräver. – Anthony Robbins

Månadens boktips:

Norman Vincent Peale: Sen teet mihin uskot, 2009 (You can if you think you can, 1974)

Anthony Robbins: Notes from a Friend (1996)

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi