RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 79 (November 2015)                        (tässä suomeksi)

MENTAL MANAGEMENT – MENTAL NAVIGERING

Vad är egentligen mental management? Hur kunde det översättas? Det är frågor jag ofta får höra. Ett begripligt svar på dem har jag försökt fundera ut med olika grupper och personer. Den senaste översättningen är ’mentalt manövrerande’ eller ’mental navigering’. De flesta av oss har säkert hört ordspråket ”En sjöman ber inte om sol och vackert väder, han lär sig navigera”, och nu kunde vi byta ut sjömannen mot en människa, en arbetstagare, en chef osv., vilket naturligtvis också är ordspråkets mening. Vi har inte alltid medvind i det vi gör, vi jobbar ofta i både sidvind och motvind och då behöver vi kunna navigera mentalt.

Inom mental management eller den mentala navigeringen betonas betydelsen av att hitta den egentliga målsättningen eller betydelsen. Som vi vet hjälper det inte mycket att springa fortare (jobba hårdare), ifall vi är inne på fel väg. Vi behöver också kunna sortera uppgifterna och problemen samt vid behov spjälka upp dem i mindre delar och se på dem i både makro- och mikroperspektiv, dvs. föra dem upp på mera abstrakta nivåer och sedan åter ner till detaljerade alternativ. För effektiv navigering krävs också ett visst mått av sund självkänsla, förmåga att motivera sig och se skillnaden mellan vad och hur.

Navigeringen betjänas vidare av insikt om vad som är naturlagar och vad som är lagar instiftade av människor. Förbudet att gå mot rött ljus är instiftat av människor, vilket betyder att vi ibland kan bryta mot det om ingen ser. Men stiger du ut över kanten av en brant klippa, störtar du till marken oberoende av om någon ser eller inte. Så fungerar en naturlag, så dem beaktar man automatiskt. På samma sätt lönar det sig att ta i beaktande mentala naturlagar, som handlar om människors tankar och beteenden. Här är det inte fråga om vad man får eller inte får göra, utan vad som händer om man gör si eller så.

Exempel på lagar som det är bra att ta med i beräkningen:
 Det kommer alltid att finnas både bra och dåliga händelser i ditt liv. I svackorna kan man lära sig mycket. Vi kan navigera med att behålla fokus på det viktiga och invänta bättre tider med öppet sinne, så vi inte missar dem.
 För att kunna vinna, måste du riskera att förlora. Vi navigerar bäst, när vi tar medvetna risker och har lärt oss att hantera resultatet.
 De flesta saker måste göras flera gånger, innan det blir rätt. Onödigt att tala om misslyckande.
 Saker och ting behöver mogna. Sätt i gång processen och bida din tid. Ett frö växer inte snabbare till planta, om du gräver upp det stup i kvarten och ser om inte plantan börjar växa snart. Även mentala frön behöver dock vattnas…

Vill vi navigera mot våra mål antingen det är fråga om en idrotts- eller annan karriär eller att få vardagen att flyta, kan vi ha hjälp av att svara på frågor som:
o Är jag villig att göra det som krävs?
o Hurudana tankar lönar det sig att tänka här?
o Hur övar jag upp min fantasi och mitt ’out of the box’ -tänkande? (Minns, att om du vet hur du ska komma till målet, är det inte fråga om ett mål, utan om en prognos.)
o I relation till vad lönar det sig att se det här?
o Vilken är den primära orsaken till mina resultat?
o Hur kan jag bättre serva mig fysiskt och mentalt och få bättre tillgång till min potential?

Månadens citat:
”En man är en produkt av sina tankar. Han blir det han tänker.” –Mahatma Gandhi

Månadens boktips:
Ola Wallström: Framgångslagarna (2012)
Richard Carlsson & Joseph Bailey: Slowing down to the speed of life (1998)
Lauri Järvilehto: Tee itsestäsi merstariajattelija (2012)

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi