RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 74 (6.4.2015)                            (tässä suomeksi)

OM TÄNKANDE

Vi kan ägna oss åt hälsosamt tänkande eller så åt ohälsosamt tänkande, står det i boken Changeology från 2012. Hälsosamt tänkande sysslar med sånt vi kan påverka, medan det ohälsosamma kretsar runt sånt vi inte kan göra något åt, åtminstone inte för tillfället.

Henrik Fexéus deltar i diskussionen om tänkandet med att bl.a. i boken ’Konsten att läsa tankar’ beskriva, hur vi med miner och kroppsspråk direkt kan dirigera våra tankar i en gladare eller ilsknare riktning. Det är bara att välja.

Michael Neill för sin del berättar om något han kallar 'självmordstankar'. Dessa tankar betyder ingalunda, att man vill dö. Man vill bara komma ifrån den stress eller smärta man för stunden upplever och just då kommer vårt omedvetna inte på andra flyktvägar. Michael N. berättade vid ett tillfälle för sin fru om dessa s.k. självmordstankar. ”Aj de där”, svarade frun, ”jag brukar kalla dem  för 'skilsmässotankar'. De som kommer ibland, när behovet att befrias från stress bli övermäktigt.” Michael och hans fru hade båda var för sig upptäckt, att det bara var tankar utan egentlig betydelse, tankar som kom i stressiga situationer.

Nu är det väl inte alltid fråga om så destruktiva tankar som ovanstående, men sannolikt har vi en benägenhet att överdramatisera, när stressen tenderar att växa oss över huvudet. Då kan det vara klokt att stanna upp ett tag och sätta stopp för tankegaloppen. I stället för att hänga upp sig på de inte särskilt uppbyggliga tankarna, kunde man gå in för att automatisera följande sekvens:

Orsak: stressig situation ->
Automatisk reaktion: destruktiva tankar ->
Val: konstatera att det bara är tankar ->
Medveten reaktion: se vad man kan göra åt stressen eller slappna av och acceptera situationen ->
Effekt: ett liv som är allt lättare att leva.

Eller så tar man helt enkelt fasta på Henrik Fexeus’ lärdomar och tar på sig en glad min tills tankarna följer efter, vilket antagligen också William James uppmanat oss till. W. James påstod, att vi inte skrattar för att vi är glada, utan att vi är glada för att vi skrattar, en teori som på sistone fått nytt stöd av neurologin (se t.ex. Richard Wiseman: Rip it up).

Kanske nedanstående lilla berättelse kan hjälpa oss att ta lite lättare på livets vändningar:

En mästare i lycka kom vandrande med en tung väska över axeln och stötte ihop med en sökare. Sökaren frågade honom hur sann lycka egentligen kändes. Mästaren funderade ett tag, sen log han och tog väskan från axeln. Den föll tungt till marken och mästaren sträckte på sig i sin sköna frihet från den tunga väskan. Sökaren sa: ”Nu tror jag, att jag förstår. Och vad gör du sedan, när du är lycklig?” Mästaren log, lyfte upp sin väska och fortsatte sin färd längs vägen.

Månadens citat:

”Sokrates sa, att ett icke-analyserat liv inte är värt att leva, medan ett överanalyserat får dig att önska att du var död. Av dessa två alternativ väljer jag nog att bli vid liv.” - Saul Bellow

Månadens boktips:

John C. Norcross: Changeology (20012)
Michael Neill: Feel Happy Now (2007) och You Can Have What You Want (2006)
Henrik Fexéus: Konsten att läsa tankar (2007)

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi