RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 73                                               (tässä suomeksi)

AKTA DIG FÖR GÄSSLINGAR I VARDAGEN

Här nere har vi ett sedelärande experiment, som uppmanar oss att vara realistiska i våra bedömningar om hur resurserna räcker till. En av de vanligaste källorna till stress är orealistiska förväntningar om vad som borde inträffa och vad som borde göras. En nyttig justering av förväntningarna på vår omgivning och människorna i den kan snabbt reducera stressen.

En höna placerades i en inhägnad med sina kycklingar och en räv släpptes lös. Räven strök omkring hönan och försökte nappa någon av kycklingarna. Modern bredde automatiskt ut sina vingar och intog en anfallsposition mot räven. Kycklingarna sprang in under vingarna och fick skydd där. Hönan fortsatte att hotfullt rikta sin näbb mot räven, som inte kom åt kycklingarna och sålunda måste ge upp. Allt var väl och räven avlägsnades.

Senare på dagen förde man in några gåsungar i inhägnaden. Hönsmamman tog omedelbart ansvar även för dem och räven släpptes lös igen. Nu trängdes både kycklingarna och gässlingarna under hönans vingar, men utrymmet räckte inte längre till för alla. Detta ledde till att några av ungarna blint sprang omkring i inhägnaden. Hönan försökte jaga dem för att få in dem under vingarna, men lyckades naturligtvis inte med detta. När hon insåg hur hopplöst det var, lämnade hon både kycklingarna och gässlingarna åt sitt öde och försökte själv fly ut ur inhägnaden.

Vad kan vi lära oss av detta? När vi måste ta hand om allehanda problem och ansvar i livet, är det väldigt viktigt att skilja mellan vad som faktiskt hör till vårt ansvarsfält och vad som hör till någon annans. Ifall vi börjar ta över andras problem och ta ansvar för dem, kan vi räkna med att bli stressade. Vi misslyckas inte bara med att hjälpa andra med deras problem, utan klarar inte heller av att hantera våra egna åtaganden.

Dylik brådska leder inte bara till personlig stress utan också till stora ekonomiska förluster, som leder till att det inte finns pengar att anställa tillräckligt antal arbetstagare och så är den negativa spiralen i full gång. Juha Wiskari hänvisar i sin bok ’Kiireentappoase’ till en forskare i personalproduktivitet, docent Marko Kesti, som räknat ut att arbetstagare schabblar bort ungefär en femtedel av arbetstiden, alltså en arbetsdag i veckan. På årsnivå betyder det här att två månader av arbetsdagar går förlorade, vilket kan översättas till utgifter på över 10 miljarder.

Vems sak är det då att sätta stopp för den här spiralen? Hmm… Låt oss omformulera frågan: Vem kan sätta stopp för den här spiralen? Svar: arbetstagaren själv i samarbete med arbetskamraterna. Genom att skilja kycklingar från gässlingar, genom att hålla pauser och genom att sköta om sitt allmänna välmående.

Månadens citat:

Det värsta med brådska är att den tar så förskräckligt med tid.” - Juha Wiskari

Månadens boktips:

Juha Wiskari: Kiireentappoase (2014)

Tony Schwartz: Be Excellent at Anything (2009)

Ola Wallström: Aha … Det är enkelt! (2011)

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi