RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 72 (2015)                            (tässä suomeksi)

NÅGRA FLERA SÄTT ATT FÖRSTÅ OCH TÄMJA APAN

Vi spinner vidare på temat med vår inre schimpans, den som så lätt tar herraväldet över oss, när minsta antydan till kritik eller förändringskrav hotar. Vi minns, att där människan går in för att satsa på en meningsfull framtid i civiliserade sammanhang, sträva apan till att klara sig från dag till dag i djungeln. Du kan räkna med att apan tagit ledningen i situationer där du överreagerar, äter fast du inte behöver föda, skäller ut sig själv, ältar över beslut men vill inte fatta dem och blir arg, när du inte vill det.

Apan tänker: Inget i min värld borde gå fel. Om det gör det, beror det på någon annan och det är ok att bli arg. Även om något händer bortom den egna kontrollen, är man ändå skyldig. Apan kan mycket väl ta en massa skuld på sig själv och utveckla stor hopplöshet.

Människan kan uppfostra apan att tänka: Jag kan inte alltid vänta mig att allt ska gå enligt planerna. Om någon förorsakar mig harm, behöver jag inte bli arg, utan kan lugnt bemöta det. Om något sker utanför min kontroll, är jag knappast skyldig.

Apans och människans personlighet är definitivt inte samma. Din apas personlighet är, som sagt, programmerad att överleva i djungeln, medan din människas personlighet är formad till att leva i ett civiliserat samhälle. Faktum är, att du är den person du som människa vill vara. Och det går att få apan med på noterna genom att ständigt övertyga den om nyttan med det. Kapaciteten att vara lycklig och lugn finns hos de flesta av oss, vi måste bara utveckla den i samförstånd med apan – och apan kräver upprepning och repetition. Det vi vill måste vi tänka på regelbundet och öva på det tills det känns naturligt också för apan.

När du till exempel träffar en ny person som du vill få en god kontakt med, strömmar blodet alltid kraftigare till limbiska systemet, dvs till apan, för här finns primitivt sett en potentiell fara. Och råkar apan få ett felaktigt första intryck av personen, tar det ungefär sju nya möten med personen innan apan ändrar sig. Där människan i dig först söker fakta och sen gör slutledningar, drar apan i dig först sina slutsatser och söker sedan bevis som stöder dem.

Vid möten med en annan person lönar det sig alltså att satsa på att få kontakt med hans människa och inte med hans apa. Det betyder att bron till den andra personen helt och hållet hänger på dig, för det är ingen idé att kräva ett visst beteende av någon annan, i så fall väcker du bara hans apa till liv. Vilket i sin tur får din egen apa att aktivera sig. Många diskussioner sker mellan två apor …

Tre sätt att hantera apan nämndes i förra brevet: 1) låt apan föra liv i 10 minuter och lyssna aktivt på den, 2) gör dina behov till också apans behov genom s.k. omdefiniering, och 3) styr in dens uppmärksamhet på en banan. De här är inbegripna i nedanstående tilläggsvinkar.

Hindra till varje pris apan från att tänka, övertyga den om att allt är ungefär som förut, trots allt. Apan sätter stort värde på att ha sin situation konstant.

Välj vilka ord du själv tänker med. Fraser som ’Jag hatar det här’ är en varningssignal för apan, medan den hålls lugn inför frasen ’Det här gillar jag inget vidare’. Använd lugnande, trygga ord.

Ditt kroppsspråk inverkar direkt på apan. Lyckas du inta en avslappnad hållning, tolkar apan det som att ingen fara hotar. Här är avslappningsövningarna till stor nytta. Ju mera avspänd du är i din kropp, desto lugnare hålls apan.


Månadens citat

”Livet är vad du gör det till, inte vad det råkar kasta till dig.” – Steve Peters

Månadens boktips:

Dr. Steve Peters: The Mind Management Program, The Chimp Paradox (2011).

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi