RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 68 (7.10.2014)                            (tässä suomeksi)

ATT GRUBBLA ÄR INTE BRA

Redan Ralph Waldo Emerson filosoferade om hur människan mår bättre bara hon undviker att grubbla och slutar att jämföra sig med andra. Nu tycker jag, att nästan varje bok jag öppnar för fram liknande tankegångar. Tydligen har vi fortsatt att grubbla, Emersons visdomsord till trots.

Forskaren Sonja Lyubomirsky har under 20 år utfört olika experiment om välmående och lycka och har kunnat konstatera en rad negativa konsekvenser av att tänka för mycket: ledsnaden blir djupare och dröjer sig kvar längre, man främjar negativa tankemönster, hämmar sin problemlösningsförmåga och försvagar sin koncentrations- och initiativförmåga.

Det är tydligen inte särskilt klokt att vända sig inåt och tröska igenom sina känslor, när man är deppig. Trots att man kan få en stark känsla av att man lär sig något om sig själv och får nya insikter i hur man skall lindra eländet, är det enligt forskningsresultaten sällan så. I stället förvärras läget ytterligare och kan leda till att man börjar känna sig alltmera maktlös, självkritisk, pessimistisk och allmänt negativ. Beläggen för att det inte är bra för oss att grubbla är i dag överväldigande starka, säger dr Lyubomirsky. Och i och med att vi slutar grubbla och mår bättre, slutar vi också jämföra oss med andra och påverkas av hur det går för dem.

En annan intressant forskare, hjärtkirurgen Mimi Guarneri, är i sin bok ’The Heart Speaks’ inne på samma spår. Tänker man på eller minns en ”ilsken episod” under bara fem minuter, inhiberas produktionen av ett viktigt protein (immunoglobulin), vilket hämmar immunsystemet för mera än sex timmar. Däremot ökar produktionen av immunoglobulin-hormonet då man aktiverar positiva tankar och känslor av tacksamhet samt förlåtelse.

Också betydligt yngre företagskonsulten fil.dr Sampo Sammalisto för i sin bok ’Viisas pääsee vähemmällä’ fram hur grubblerier tär på vår viljekraft och hindrar oss från att fungera bra. Välmående försäljare, till exempel, gör 56 procent flera affärer än nedstämda grubblare.

Recepten för att sluta grubbla är i stort sett de samma:

  • Gör något annat, gör något annat, gör något annat! En underskattad men oerhört verkningsfull metod. Aktiviteten måste vara så uppslukande, att den inte ger utrymme för grubbel.

  • För en tacksamhetsdagbok. Om vi varje kväll funderar ut minst tre saker vi kan vara tacksamma för, hålls det positiva i förgrunden, vilket direkt påverkar vår hälsa, vårt humör och vår funktionsduglighet.

  • Gå in för att förlåta. Om vi bittert tänker på en relation, ökar kortisolhalten, vilket försämrar immunförsvaret. Förlåtelse minskar bitterheten och påverkar positivt flera kroppsfunktioner.

  • Säg ”freeze” och övergå snabbt till att tänka på något du tycker om eller något intressant.

  • Gör en omtolkning av det du ältar: Kan det komma något gott av det i något skede? Kan det göra dig starkare? Kan du lära dig något av det (tålmodighet, uthållighet, mod …)? Kan det innebära några möjligheter?

  • Diskutera saken med en pålitlig person, som förstår faran med att grubbla och älta. Att sluta grubbla betyder inte att vi slutar tala. Problem löses faktiskt bäst, när vi tillsammans med andra diskuterar fram olika alternativ. Ibland kan ett samtal innebära, att vi formulerar grubbleriet i tydliga meningar och då får perspektiv på saken.

Månadens citat:

Ta all utbildning du kan få en enda mycket god idé är allt du behöver för att bespara dig år av onödigt slitande. - Anders Haglund

Man kan köpa lycka för pengar, ifall man använder dem rätt: till exempel utbildning, en uppiggande resa eller en konsert. –Sampo Sammalisto

Månadens boktips:

Sonja Lyubomirsky: Lyckans verktyg, en vetenskaplig guide till lycka (2008).
Mimi Guarneri: The Heart Speks (2006).
Sampo Sammalisto: Viisas pääsee vähemmällä (2014).

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi