RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 65 (8.5.2014)                            (tässä suomeksi)

POSITIVT TÄNKANDE ELLER HÅRD TRÄNING

Då jag var i Sverige i slutet av mars, stötte jag på en artikel i Dagens Nyheter, som behandlade positivt tänkande och böcker om självhjälp. Jag blev aningen förbluffad över innehållet i artikeln. Böckerna om självhjälp, stod det, läses i hopp om att hela livet skall förändras, och när det inte gör det så där hastigt och lustigt, får självkänslan en ordentlig knäck. Eller också kan de goda råden leda till uppblåst självkänsla och narcissism. Självkänsla, eller känslan av att duga som man är, blandades friskt ihop med självförtroende, som får näring genom prestationer och omgivningens responser (se Mia Törnblom). Positivt tänkande målades i sin tur ut som en orealistisk metod att nå vilket mål man än ställer upp för sig bara man tror hårt på det. (I ett tidigare månadsbrev fick vi se hur elever, som bara tror hårt på att de skall klara sig i ett prov eller en idrottstävling, presterar sämre än elever som tvivlar mera på sin förmåga och därför går in för att jobba och träna.)

Eftersom jag i samma veva råkade läsa i ett av Norman Vincent Peales klassiska verk om positivt tänkande, slogs jag av hur enormt olika man kan närma sig det positiva tänkandet. N.V. Peale, J. Murphy och de andra grabbarna som lanserade termen, menade nog aldrig, att tänkandet i sig skulle lösa allt. Tvärtom verkar det som om de skulle sätta likhetstecken mellan positivt tänkande och ihärdighet: Sluta aldrig försöka! När du står inför en särdeles svårlöst och problematisk situation, ha som princip att aldrig ge upp. Försök igen! Och när också nästa försök misslyckas, pröva igen något annat ända tills du hittar en utväg.

När allt verkar  barka iväg totalt, är det bara att envist fortsätta mot målet tyills man lyckas. Och lyckas man inte, så vet man i alla fall med sig, att man gjort allt man kunnat, vilket även det ger en viss tillfredsställelse.

Goethe tycks ha varit en verklig förebild då han sa något i stil med ”Orubblig och outtröttlig ihållighet är något var och en av oss kan anlita och den lämnar oss ytterst sällan i sticket.” Edmund Burke, en engelsk statsman trodde också på styrkan i att vara ihärdig: ”Sluta aldrig att hoppas - men om det händer, fortsätt bara utan hopp.”

N.V. Peale berättar om Bob Pettit, som hade en enorm längtan att bli yrkesidrottare och leda ett lag. Han var emellertid både kort och späd och hade ingen framgång. Han prövade på fotboll, men kom inte in i något lag. En dag lyckades han få en reservplats som tacklare. Han kom äntligen åt att spela – och misslyckades kapitalt. Sedan försökte han sig på baseboll, med katastrofala följder. Därefter kom korgboll in i bilden, men Bob kunde inte platsa i ett dylikt lag för jättar. Nedslagen diskuterade han sin situation med en pastor, som förstod vad stark vilja i kombination med ihärdighet betyder. Med pastorns hjälp grundade de ett lag inom församlingen, dit de samlade upp sådana som pojkar, som inte lyckats komma in i något annat lag. Idogt tränande ledde till ett antal segrar för det ursprungligen urusla laget. Bob blev sedermera stjärnspelare i Louisiana universitets korgbollslag och medlem i Louisiana Hawks. Därför att han använde sig av positivt tänkande! Det vill säga stark vilja och hård träning.

Vi har antagligen att göra med det gamla uttrycket ’inget nytt under solen’. Allmänmänskliga fenomen packas in i nya förpackningar och ges nya begrepp, som sedan representeras av olika tolkar, vilka rackar ner på varandra. Människan lär inte ha förändrats särskilt mycket, om alls, under tidernas lopp. Däremot förändras ramarna för hennes liv och verksamhet oupphörligt i form av teknik och struktur. Detta kräver sin dos positivt tänkande, där den starka viljan hittas i de medmänskliga relationerna och den hårda träningen i att hitta alternativa verksamhetsformer.

Månadens citat:

”Livet handlar inte om att vänta på att stormarna skall passera. Det handlar om att lära sig dansa i regnet.”

Månadens boktips:                         

T.ex. Norman Vincent Peale: You can if you think you can (1974); Sen teet mihin uskot (2009)

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi