RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 104 (18.12.2018)                                                          (tässä suomeksi)

ARBETSGLÄDJE OCH PRESTATION I NY BELYSNING

Det pratas mycket om arbetsglädje och trivsel och välmående på arbetsplatsen. Samtidigt publiceras artiklar med rubriker som ”Varför misslyckas förändringsprocesser?” (Max Michelson, Microsoft), ”En fungerande arbetsmarknad kräver flexibla utbildningsmöjligheter” (Mikaela Nylander, SFP) och ”Työelämässä korostetaan nyt liiaksi tekemisen hauskuutta ja hyvää fiilistä”  (Ungefärlig översättning: I arbetslivet betonas nu till överdrift god atmosfär och att ha roligt) (Pekka Järvinen, organisationspsykolog).

Vi behöver hela tiden ny kunskap och en flexibilitet vi inte fått lära oss i någon yrkesutbildning. Det livslånga lärandet, som ger oss ny kompetens och en förmåga att skilja mellan nödvändigt och mindre nödvändigt arbete (konsekvenskultur), är en förutsättning för att klara av dagens arbetsliv. Inte att undra på att många arbetstagare är osäkra på sin egentliga roll på arbetsplatsen.

En amerikansk undersökning från 2010 visar att situationen överförd till ett fotbollslag skulle se ut så här:

- 4 av 11 skulle veta vad spelet går ut på

- 7 av 11 skulle mest bara rusa runt och se upptagna ut eller begära time-out för att sitta i ring och planera, prata med publiken, leka med mobiltelefonerna…

- 2 av 11 skulle veta vilken position de spelar i och veta exakt vad de förväntas göra och åstadkomma

- 2 av 11 skulle engagera sig i spelet och bry sig om resultatet

- de flesta skulle på olika sätt tävla mot egna lagkamrater i stället för motståndarlaget

Undra på om förändringsprocesser misslyckas och vi behöver nya grepp på arbetslivet. Vi investerar nog i teknologi och strategier, men vi satsar inte på hur arbetstagarna fungerar. Det handlar inte om kunskap. Den som till exempel håller på med viktkontroll vet otroligt mycket om kalorier och motion och vad som behöver göras, men detta vetande hjälper inte att ändra på beteendet.

Härom veckan deltog jag i ett seminarium i Sverige med Clas Malmström, företagsläkare och forskare. Seminariet hette ”Må bra på jobbet är inte bara arbetsglädje” och Clas Malmström vände upp och ner på uppfattningen att trivsel på arbetsplatsen skulle leda till goda arbetsresultat. Han pekade på forskningsresultat som pekar på att det är precis tvärtom: goda arbetsresultat leder till god trivsel och välmående på arbetsplatsen!

Ingrid Tollgerdt-Andersson, forskare i ekonomisk psykologi, upptäckte överraskande, att arbetsplatser, där chefer pratade mycket om trivsel, medinflytande och jämlikhet, hade den högsta sjukfrånvaron och den sämsta psykosociala arbetsmiljön. Att börja med trivseln är alltså att börja i fel ände. Man måste börja med prestationen. Hur förklara detta?

Vi har alla behovet att prestera och utvecklas, det är ett av våra grundbehov, som behöver få näring. När vi lyckas med något, blir vi entusiastiska och motiverade. De flesta vill faktiskt bli mästare på det de gör. Hur tillfredsställer man då det här behovet på en arbetsplats? Genom att vara tydlig, vilket betyder att alla har en helhetsbild av vad jobbet går ut på samt en klar egen arbetsbild. Till exempel får en arbetstagare ta ledningen över ett projekt och välja ut lämpliga medarbetare till sitt team. Dessa medarbetare är oftast också medlemmar i andra team, så det att vara på kartan med den stora bilden.

För att få veta vad man presterat, behövs ideliga återkopplingar i form a några minuters mini-palavrar inom teamen: Vad har vi åstadkommit nu på förmiddagen? Hur skall vi fortsätta på eftermiddagen? Är kursen den rätta eller behöver den justeras? Dvs. många små delmål, som är mätbara eller uppskattningsbara.

Ytterligare bränsle för återkopplingarna utgör positiva kommentarer: Tack för att du gjorde det här! Det du gjorde hjälpte mig framåt! Så bra, att du märkte att det där behövde göras! Jättebra att du kom ihåg den här saken! osv. God feedback är en färskvara! I ett flygbolag ökade den upplevda energinivån hos kabinpersonalen med 80 % på mindre än tre månader, bara genom att alla chefer och all personal tränades i att ge varandra beröm och uppmuntrande kommentarer.

En sak till som poängterades på seminariet: Vi skall faktiskt vara trötta efter jobbet! Genom att jobba hårt, tränar vi upp våra arbetsmuskler. För att en muskel skall bli starkare, måste den utsättas för påfrestning. Sedan kommer återhämtningsskedet. Men vilan får inte vara för lång. En muskel som inte används, blir snabbt slapp och förtvinar. Så får vi alltså vår arbetskondition att förstärkas: jobba hårt, återhämta dig ett slag, och så har du krafter över för din fritid. Din arbetsmuskel, liksom övriga muskler, växer genom att användas, inte genom att hållas länge i vila.

För att öva upp både muskel och återhämtning, behöver vi ofta en mentor. Denna mentor skall helst ha ingående kunnande i NLP och mental träning, för dessa innehåller så många praktiska redskap och kommunikationsstrategier, som inte ingår i normala yrkesutbildningar. Som exempel kan nämnas stresshantering, hur budskapet går fram, sund självkänsla, konflikthantering, problemlösning, ändring på tankemodellen, inlärningsmetoder, ansvar för det egna välbefinnandet mm. mm.
 

Månadens citat:

”Det samlas inte damm på den som är ute i blåsväder.” Magnus von Platen

”Det växer inte mossa på en rullande sten” - Okänd
 

Boktips:

Clas Malmström: Lagarbetarskap (2011)

Ari Heiskanen: Nollatoleranssi (2011)

Paul Arden: Whatever You Think, Think The Opposite (2006)