RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Kuukauden Rita 67 (1.9.2014)                      (här på svenska)

MITÄ TARKOITETAAN RIITTÄVÄN HYVÄLLÄ?

Käsite riittävän hyvä ponnahtaa työelämässä usein esiin. Mitä sillä tarkoitetaan, vaihtelee ja riippuu luultavasti usein henkilöstä ja tilanteesta. Siinä missä yhden mielestä auton pesu ulkopuolelta on riittävän hyvä, toisen mielestä ei ole riittävän hyvä ennen kuin myös auton sisäpuoli on puhdistettu.Töissä yhden mielestä hän on tehnyt riittävästi soitettuaan viidelle asiakkaalle, kun toinen on tyytyväinen vasta soitettuaan läpi koko listan.

Riittävän hyvän kriteeriä täytyy luultavasti lähestyä käytettävissä olevien resurssien ja päämäärän suhteesta käsin. Jos sinulla on vartti aikaa auton pesuun, niin saa kelvata, kun se aika on kulunut. Jos sinulla on päivän aikana paljon muutakin tekemistä kuin soittaa asiakaspuheluita, puheluiden määrän täytyy suhteuttaa siihen. Oikeastaan suoritamme kai aika harvoin kaikkea aikomaamme.

Sanotaan, että ajanpuute on ennemmin puutteellista priorisointia, vaikka tämä voi kalskahtaa varsin falskilta esimerkiksi lähihoitajan tai sosiaalityöntekijän korvaan. Ja on tietystikin tietty ero siinä, mitä työtä olet suorittamassa. Teetkö potilaalle leikkausta vai kirjoitatko palaverimuistiota…

Tosiasia kuitenkin on, että useiden tutkimusten mukaan deadline nostaa työskentelyn tehokkuutta, kun on kyse juoksevista asioista, kuten opiskelusta, palavereista, suunnittelusta yms. Klassisen priorisointimallin mukaan meidän täytyy ensin suorittaa sellaiset asiat, mitkä takaavat rahavirran ja sitten ne tehtävät, jotka pomo on määrännyt. Se, miten loppuajan käyttää, vaatii ammatillista arviointikykyä ja tervettä järkeä. Sanotaan, että ammattiosaaminen ei ole enää sitä, että osaa suorittaa tehtävän tietyllä tavalla, vaan se, että pystyy arvioimaan, mitä ylipäänsä pitää tehdä ja miten hyvin ja mikä ei ole yhtä tärkeää, ja jos sen jättää tekemättä ei aiheuta liikaa vahinkoa.

Esimerkiksi onnistuneen palaverin edellytyksenä on, että sillä on selvästi määritelty tarkoitus ja aikaraja. Osallistujien kiinnostus riittää suunnilleen kymmeneen minuuttiin asiaa kohden, joten on syytä pitää tahtia yllä. Sampo Sammalisto painottaa, että osallistujien määrä olisi hyvä rajoittaa korkeintaan kuuteen, koska sitä suuremmalla joukolla järkevä keskustelu vaikeutuu.

Selviydymme paremmin, jos hyväksymme, että tekemisemme ei yleensä johda sataprosenttiseen tulokseen, vaan 40-70 prosenttia riittää (paitsi joissakin erittäin tärkeissä tehtävissä, jotka myös vaativat erillistä keskittymistä ja aikaa). Joko raha tai aika siis asettaa rajat. Paljonko asiakas tai palvelun tilaaja maksaa? Miten pitkälle ostajan rahat riittävät? Miten paljon aikaa tehtävän suorittamiselle on laskettu?

Mistä työnilo sitten tulee, moni työntekijä kysyy, jos emme saa tehdä työtä kunnolla? Niin, mitä oikein tarkoitetaan kunnollisella työllä? Se on tänään eri asia kuin ennen muinoin. Ennen laskettiin meriitiksi, että on perusteellinen ja tarkka. Nyt tarvitaan kokonaiskäsitystä, vastuunottoa ja yksilöllistä toimintakykyä. On siis kyse siitä, että joudumme muuttamaan edeltäjiltämme perimäämme ammatti-identiteettiä, ja löytää työn ilo uudesta työnkuvastamme.

Nykyään ei ole enää olemassa niitä entisten aikojen työnjohtajia, jotka sanovat meille, mitä meidän pitää tehdä. Meidän edellytetään olevan koulutettuja ajattelemaan itse. Ymmärtääksemme täysin, mitä riittävän hyvään lasketaan ja voidaksemme tuntea työn iloa, tarvitsemme sekä kokonaiskuvan työstämme että itsemääräämisoikeutta, mitkä molemmat antavat mielekkyyttä ja yhteyden ponnistuksen ja tuloksen välille.

Kuukauden sitaatti:

Työ täyttää sille varatun ajan. - Parkinsonin laki

Kuukauden kirjavihjeet:

Jonathan Haidt: Onnellisuushypoteesi – nykyaikainen näkökulma ajattomaan viisauteen (2011),(The Happiness Hypothesis, 2006)
Malcolm Gladwell: Kuka menestyy ja miksi? 2010 (Outliers, 2009)
Sampo Sammalisto: Viisas pääsee vähemmällä, 2014

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi