RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Kuukauden Rita 66                                       (här på svenska)

PÄÄTÖSTEN TEKEMISESTÄ

Hyvän päätöksenteon avain ei ole perusteellinen tieto vaan tietynlainen ymmärtäminen. Näin väittää ainakin Malcolm Gladwell. Jos meillä on liikaa tietoa, emme pysty hahmottamaan tämän ymmärryksen vaatimia tärkeitä kuvioita. Nähdäksemme takana olevan kuvion, ongelma täytyy pelkistää sen yksinkertaisimpiin osatekijöihin.

Tosiasia on, että emme pysty koskaan tietämään kaikkea (esimerkiksi mitä toinen ihminen ajattelee tai miten hän tulee reagoimaan) ja että lisäinformaatio ei ole vain tarpeetonta, vaan voi olla suorastaan vahingollista. Se hämmentää kokonaiskuvaa niin että pääasian helposti missaa. Jos saa liikaa informaatiota ei pysty enää tekemään hyvää päätöstä.

Mitä enemmän tiedämme sitä useampia valintamahdollisuuksia meillä päätöstilanteissa on, ja on osoittautunut, että mitä enemmän meillä on valintamahdollisuuksia, sitä haluttomammaksi tulemme päättämään. Tämä näkyy jopa niin triviaalissa asiassa kuin minkä hillon meidän pitäisi valita: valintamahdollisuus kuuden erilaisen hillon välillä johti ostopäätökseen 30 prosentilla koehenkilöistä, kun valinta 24 hillon välillä tuotti ostopäätöksen vain kolmella prosentilla koehenkilöistä. 

Tämä on Sampo Sammaliston mukaan täysin ymmärrettävää, sillä päätösten tekeminen kuluttaa tahdonvoimaamme, joka on rajallinen voimavara. Heräämme joka aamu varustettuna tietyllä määrällä tahdonvoimaa ja mitä enemmän päätöksiä joudumme tekemään päivän aikana, sitä vähemmän sitä on jäljellä illalla. Jos siis haluamme, että energiaa on jäljellä myös yksityiselämäämme varten, on kaikki syy yrittää helpottaa päätöksentekoa.

Pitäisikö meidän siis vain huitaista joku päätös ja toivoa parasta? Joskus se todellakin saattaa toimia. Meihin on varastoituna niin iso määrä kerättyä kokemusta, havaintoja ja osaamista, että kaikki ei mahdu tietoiseen mieleemme. Olemme kuin tietokone, joka kerää kaiken mahdollisen tiedon kaikesta missä olemme mukana, tapaamistamme ihmisistä, kirjoista jotka luemme, elokuvista joita katsomme. Kutsumme tätä tietokonetta usein vaistoksi.

Vaisto voi kuitenkin viedä myös harhaan. Se on esimerkiksi tiukasti kiinnittynyt vanhoihin ajatustapoihimme ja se myös huolehti enemmän tai vähemmän tiedostamattomista puolustusmekanismeistamme. Se suuri kysymys siis on, milloin meidän tulisi pitäytyä tietoon perustuviin päätöksiin ja milloin luottaa vaistoomme.

Hyvä päätös perustuu luultavasti tiettyyn tasapainoon loogisen ja vaistoon perustuvan ajattelun kesken. Looginen ajattelu on erinomainen työväline, kun meillä on riittävästi aikaa, selvästi määritelty tehtävä, ja tietokone käytettävissä. Vaistonvarainen ajattelu on usein ylivoimainen silloin, kun joudumme pallottelemaan monen muuttujan välillä. Esimerkkinä tästä olkoon tutkimus, jossa koehenkilöt joutuivat tekemään nopeasti neljässä minuutissa päätöksen eri autojen välillä, joista yksi oli ylivoimaisesti paras. Osoittautui, että kun valinta oli neljän auton välillä, looginen ajattelu toimi parhaiten, mutta kun joutui valitsemaan kahdestatoista autosta, täytyi oikean valinnan tekemisessä turvautua vaistoon.

Lopuksi joitakin konkreettisia vinkkejä miten helpotamme päätöksentekoa:

Ø  Vähennä vaihtoehtoja ja typistä dataa.

Ø  Punnitse vaihtoehtoja pareittain, kunnes paras on jäljellä.

Ø  Heitä kolikkoa ja havainnoi, suhtaudutko vaistonvaraisesti myönteisesti vai kielteisesti tulokseen.

Ø  Hyväksy, että kaikki päätökset täytyy tehdä puutteellisin tiedoin, 40 – 70 % riittää.

Ø  Hyvää päätöstä ei voi tehdä liian suuressa, yli 6 hengen ryhmässä.

Ø  Vaikeita päätöksiä tehtäessä kannattaa nukkua yön yli.

 

Kuukauden sitaatti:

Hyvien neuvojen ongelma on, että kun emme ole tasapainossa emme pysty ottamaan niitä vastaan – ja kun olemme tasapainossa, emme tarvitsen niitä.              - Michael Neill

Kuukauden kirjavihjeet:

Malcolm Gladwell: Blink, 2005. (Suom. Välähdys)

Sampo Sammalisto: Viisas pääsee vähemmällä, 2014.          

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi