RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Kuukauden Rita 62 (3.2.2014)                      (här på svenska)

TASAPAINON MERKITYS

Viime aikoina on eri yhteyksissä noussut esiin kysymys tasapainosta. Se ei ole tarkemmin ajateltuna lainkaan ihmeellistä. Kaikessahan täällä tuntuu olevan kyse tasapinosta, fysiologisesta, henkisestä tai ihan jokapäiväisiin asioihin liittyvästä.

Fysiologisella tasolla meillä on autonominen hermojärjestelmämme, jossa sympaattisen ja para-sympaattisen osan tasapaino vaikuttaa kehon sisäeritykseen ja näin ratkaisevasti yleiseen hyvin-vointiimme. Homeostasis, kehon pyrkimys tasapainoon esimerkiksi ruumiinlämmön säätelyssä, on toinen esimerkki fysiologisesta tasapainosta.

Henkisen tason tasapainopyrkimyksistä mainittakoon vasemman ja oikean aivopuoliskon pyrkimys yhteistyöhön aivokurkiaisen kautta, jotta pystyisimme yhdistämään yksityiskohtia ja kokonaisuuksia, faktaa ja mielikuvitusta, analyysin ja luovuuden, ja siten kykenemään parempiin tilanneanalyyseihin.

Arkipäivän tasolla painotetaan työn ja vapaa-ajan, työjaksojen ja taukojen, tasapainoa. Koutsaus-kirjeessäni numero 47 (Miten hoitaa energiaansa?) käsittelen Jim Lohersin ja Tony Schwartzin esittämiä näkemyksiä ponnistuksen ja palautumisen jaksottamisesta. Intensiivinen aivotyö vaatii jo 20 minuutin jälkeen lepohetken, jos haluamme olla mahdollisimman luovia. Vähemmän vaativaa työtä voimme tavallisesti jatkaa 90 minuuttia ennen kuin tauko on paikallaan.

Fysiologiset, psykologiset, mentaaliset ym. tasot tietenkin sulautuvat käytännössä yhteen. Kun kyse on esimerkiksi vahingollisen ja hyvän stressin (eustress) tasapinosta, kaikki komponentit ovat mukana. Tarvitsemme tietyn määrän stressiä voidaksemme hyvin ja pystyäksemme suorittamaan, mutta missä ali-, ideaali- ja ylikuormituksen raja kulkee vaihtelee ja on sekä perinnöllistä että kunkin oman tilanneanalyysin tulosta.

Myös perustarpeidemme tyydyttämisessä tarvitaan tasapainoa. Emme halua olla nälkäisiä mutta ei ylensyöneitäkään. Tarvitsemme sekä turvallisuutta että jännitystä. Vastustamme muutosta, mutta emme selviäisi yksitoikkoisesta, muuttumattomasta elämästä. Onni määritellään joskus tasapainoksi vanhan totutun ja uuden tuntemattoman välillä.

Tasapainoon perustuu myös flow-ilmiö, tasapainoon tylsän ja ahdistavan välillä. Csikszentmihalyin mukaan luovuus tarkoittaa sitä, että on tasapainossa itsensä kanssa, että pitää elämäänsä merkittävänä ja että omaa taidon iloita ilman apuvälineitä.

Mia Törnblom puolestaan painottaa itsetunnon (kelpaat sellaisena kuin olet) ja itseluottamuksen (arvosi perustuu siihen, mitä näkyvää suoritat) tasapainoa. Jos omaa vain suunnattoman itsetunnon, ei saa mitään aikaan, ja jos itseluottamus on liian ylikorostunut, tulee kokonaan riippuvaiseksi ympäristön arvostuksesta.

Tarvitsemme siis elämää varten kaikessa tasapainoa, ja tasapainon saavuttaminen edellyttää liikettä. Sanoihan jo Einstein, että elämä on kuin pyöräilyä. Jotta pysyisi tasapainossa ja pystyisi ohjaamaan täytyy olla liikkeessä.

Voimme kaikki, kun elämä menee joskus lukkoon, tavoitella jollakin tasolla tasapainoa. Tasapainon saavuttaminen yhdellä tasolla johtaa usein tasapainoon muillakin tasoilla. Aktiivisella rentoutumisella autonominen hermosto tasapainottuu, mikä vaikuttaa ajatuksiimme ja asenteisiimme. Ja toisin päin: muuttamalla tapaamme ajatella ja antamalla asioille uusia merkityksiä pääsemme psyykkiseen tasapainoon, mikä vaikuttaa myös hermostoomme.

Lähteet: Michály Csikszentmihalyi, Elliott Dacher, Antonio Damasio, Daniel Goleman, Anthony Robbins, Jim Loher & Tony Schwartz, Mia Törnblom, m.fl.


 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi