RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 62 (3.2.2014)                            (tässä suomeksi)

VIKTEN AV BALANS

Under den senaste månaden har frågan om jämvikt eller balans dykt upp i olika sammanhang. Vid närmare eftertanke är det ju inte så underligt. Nästan allt här i livet tycks handla om balans, antingen det gäller fysiologiska, mentala eller helt praktiska, vardagliga frågor.

På det fysiologiska planet har vi vårt autonoma nervsystem, där balansen mellan den sympatiska och den parasympatiska delen inverkar på kroppens endokrina funktioner och sålunda spelar en stor roll i vårt allmänna välmående. Homeostasis, kroppens strävan efter jämvikt i bland annat temperaturväxlingar, är ett annat exempel på fysiologisk strävan till jämvikt.

På det mentala planet kan nämnas vår vänstra och högra hjärnhalva och hur de samarbetar via hjärnbalken så att vi skall kunna kombinera detaljer och helheter, fakta och fantasi, analys och kreativitet och sålunda vara i stånd att göra bättre bedömningar av situationer.

På det praktiska planet betonas vikten av balans mellan arbete och fritid, mellan arbetspass och pauser. I brev nummer 47 (Hur förvalta sin energi) tar jag upp Jim Lohers och Tony Schwartz synpunkter på hur all form av ansträngning måste varvas med återhämtning. En period av intensivt tankearbete kräver efter redan 20 minuter en kort vilopaus, ifall vi vill vara produktiva. Mindre krävande arbete kan vi vanligtvis syssla med i 90 minuter före pausen.

De fysiologiska, psykologiska, mentala etc. planen sammansmälter naturligtvis i praktiken. När vi talar om till exempel balansen mellan skadlig stress och god stress (eustress), finns alla komponenterna med. Vi behöver ett visst mått av stress för att må bra och kunna prestera, men var gränsen går mellan att vara underbelastad, idealbelastad eller överbelastad varierar från person till person och är både ärftligt betingad och upp till personens tolkning av situationen.

Också i tillfredsställandet av våra grundbehov bör det finnas en viss balans. Vi vill varken vara hungriga eller dästa. Vi behöver både trygghet och spänning i vårt liv. Vi motsätter oss förändringar, men skulle aldrig klara av ett monotont, färändringsfritt liv. Lyckan beskrivs ibland som en balans mellan det gamla invanda och det nya, obekanta och osäkra.

Flow-företeelsen bygger även den på balans, en balans mellan att vara uttråkad och ångestfull. Enligt Csikszentmihalyi innebär kreativitet att man kommer i balans med sig själv, att man ser mening i sitt liv och kan konsten att bli glad utan yttre hjälpmedel.

Mia Törnblom tar för sin del upp balansen mellan självkänsla (man duger som man är) och självförtroende (ens värde består i det man synligt presterar). Har man enbart en enorm självkänsla, får man inget till stånd och har man enbart ett överdimensionerat självförtroende blir man helt beroende av omgivningens uppskattning.

För att leva livet behöver vi alltså balans i det mesta och för att få balansen till stånd krävs rörelse. Som Einstein sa: Livet är som att cykla. För att hålla balansen och kunna styra måste man vara i rörelse.

Vi kan alla, när livet hakar upp sig, sträva efter balans på något plan. Balans på ett plan får ofta till stånd balans också på andra plan. Genom aktiv avspänning uppstår balans i autonoma nervsystemet, vilket avspeglar sig i våra tankar och attityder. Och tvärtom: genom att ändra vårt sätt att tänka och ge saker och ting andra betydelser, kommer vi i psykisk balans, vilket avspeglar sig i nervsystemet.

Källor: Michály Csikszentmihalyi, Elliott Dacher, Antonio Damasio, Daniel Goleman, Anthony Robbins, Jim Loher & Tony Schwartz, Mia Törnblom, m.fl.

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi