RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Kuukauden Rita 106 (2019)    (här på svenska)

AIVOJEN PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ TARVITSEE UUSIA TULOKSIA

Aivojen palkitsemismekanismi näyttäisi olevan se tekijä, mikä pitää meidät liikkeessä. Palkintojen puute passivoi meitä, kun taas toistuva palkitseminen aktivoi. Liian runsas palkitseminen näyttää kuitenkin johtavan inflaatioon ja menettävän tehonsa.

Aivojen palkitsemisjärjestelmä muodostuu neljän erillisen alueen synkronoidusta aktiivisuudesta: nucleus acumbens, ventral tegmentum, medial septum ja amygdala. Kun ne yhdessä aktivoivat dopamiinisuihkun, meissä syntyy ”minä olen hyvä” -tunne. Tämä tunne yhdistyy nopeasti otsalohkossa (frontal lobe) siihen käyttäytymiseen, joka laukaisi reaktion. Siitä syntyy halu kokeilla samaa käyttäytymistä uudelleen. Tällä järjestelmällä on valtava voima ja sen avulla opimme uusia tapoja ja käyttäytymisiä. (Malmström, 2011, 92-93).

Kehittymisessä on luultavasti kyse juuri tarpeesta saada aivojemme palkitsemiskeskukset aktivoiduiksi. Tiedämme hyvin, että eläisimme edelleen kivikautta, ellei meissä olisi tätä ihmiselle ominaista kehittymisen tarvetta. Samalla vastustamme myös automaattisesti muutoksia, erityisesti jos ne tuovat mukanaan mahdollista lisääntynyttä energiankäyttöä. Elimistömme on ohjelmoitu pysymään hengissä niin energiatehokkaasti kuin mahdollista. Siihen tarvitsemme ilmeisesti sopivasti uutta ja sopivasti vanhaa ja turvallista.

Sen seurauksena etsimme koko ajan, enemmän tai vähemmän tiedostamattomasti, jollakin tavalla palkitsevia aktiviteetteja. Kyse voi olla ihan mistä tahansa, sudokun tai ristisanatehtävän ratkaisemisesta, mobiilipelistä tai pasianssista, autotallin siivoamisesta tai kasvien kasvattamisesta, hyvistä arvosanoista tai urheilusuorituksista, tai että voi viivata yli jonkin asian tehtävälistaltamme. Tärkeintä on, että se laukaisee aivoissa dopamiinisuihkun, mieluiten useita sellaisia lyhyin väliajoin. Tietysti meillä voi myös olla pitkän tähtäimen suunnitelmia, mutta tien niiden toteutumiseen tulee olla lukuisien pienempien dopamiinisuihkujen reunustama.

Aivot siis antavat palkinnon toteutuneesta tuloksesta, mutta eivät ulkoisista kannustimista, kuten lahjat tai palkintomatkat tai muu vastaava.

Jotta eläisit haluamasi laista elämää, kannattaa miettiä, millaiset pienet tulokset juuri sinun aivosi tunnistavat palkitseviksi. Jollekin on palkitsevaa voida vetää yli rivi tehtävälistalta, toisesta ruksata liikuntasuorituksia, kolmannelle askelmittarin iso päivälukema ja neljännelle jokin ihan muu. Joskus voi olla todella vaikeaa saada aikaan palkitsevia tuloksia, esimerkiksi kun haluamme päästä perillä odottavaan lopputulokseen (hyvä kunto, läksyt tai puhdas koti), mutta emme lainkaan pidä matkasta sinne. Silloin saattaa baby steps -menetelmä toimia hyvin. Aloittaa jostakin pienestä, saa siitä pienen dopamiinisuihkun, ja sitten vain jatkaa eteen päin ilman, että on sen suuremmin suunnitellut askelia etukäteen.

Entä sitten töissä? Me voimme todellakin hyvin siitä, että olemme aktiivisia ja ponnistelemme! Kehomme on luotu olemaan aktiivinen ja aivomme osallistumaan. Haluamme tuntea kuuluvamme johonkin, tulla otetuksi huomioon ja tarpeelliseksi. Haluamme olla hyödyllisiä ja käyttää kykyjämme täysipainoisesti. Haluamme saada aikaan tuloksia ja nähdä, mitä olemme saaneet aikaan. Se on se mikä antaa meille työn iloa.

Jotta työpaikka saisi juuri sellaisen henkilökunnan kuin se tarvitsee, täytyy sen siis löytää tavat tuoda näkyville työntekijöiden henkilökohtaiset ja työyhteisön yhteiset tulokset, niin että kaikkien palkitsemiskeskukset pysyvät aktiivisina.


Kuukauden sitaatti:

Elämä on elämistä varten, ei loputonta analysointia. Liika itsetarkkailu voi tehdä sinusta saamattoman ja itsekeskeisen. – Richard Templar
 

Kuukauden kirjallisuusvinkit:

Richard Templar: The Rules of People (2017)

Frederic Laloux: Lyhyet youtube presentaatiot

 
 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi