RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Kuukauden Rita 104 (18.12.2018)                                        (här på svenska)

TYÖN ILO JA TYÖN TULOKSET UUDESSA VALOSSA

Nykyään puhutaan paljon työn ilosta ja työhyvinvoinnista. Samaan aikaan julkaistaan artikkeleita, joiden otsikkona voi olla esimerkiksi ”Miksi muutosprosessit epäonnistuvat?” (Max Michelson, Microsoft), ”Toimivat työmarkkinat edellyttävät joustavia koulutusmahdollisuuksia (Mikaela Nylander, SFP) ja ”Työelämässä korostetaan nyt liiaksi tekemisen hauskuutta ja hyvää fiilistä” (Pekka Järvinen, organisaatiopsykologi).

Tarvitsemme koko ajan uutta tietoa ja joustavuutta, jota emme ole saaneet oppia ammattiin kouluttautuessamme. Koko elämän pituinen oppiminen, joka antaa meille uusia valmiuksia ja kyvyn erottaa tarpeellinen ja tarpeeton tekeminen toisistaan (konsekvenssikulttuuri), on edellytys sille, että selviydymme tämän päivän työelämässä. Ei ihme, että työntekijä on hyvin epävarma siitä, mikä hänen roolinsa työpaikalla oikein on.

Eräässä amerikkalaisessa tutkimuksessa kuvaillaan, miltä tilanne usein näyttäisi, jos työpaikan sijaan olisi kyse jalkapallojoukkueesta:

-        - neljä yhdestätoista tietäisi, mistä pelissä on kyse

-        - seitsemän yhdestätoista vain ryntäilisi edestakaisin ja yrittäisi näyttää varatuilta tai vaatisi aikalisää voidakseen istua ringissä suunnittelemassa, keskustella yleisön kanssa, puhua kännykkään…

-       -  kaksi yhdestätoista tietäisi, mitä paikkaa he pelaavat ja tietäisi tarkkaan, mitä heiltä odotetaan

-       -  kaksi yhdestätoista keskittyisi pelaamiseen ja välittäisi lopputuloksesta

-       - useimmat kilpailisivat eri tavoin omia joukkuetovereitaan eikä toista joukkuetta vastaan

Ei mikään ihme, että muutosprosessit epäonnistuvat ja tarvitsisimme uutta otetta työelämään. Investoimme kyllä teknologiaan ja strategioihin, mutta emme siihen, miten työntekijät toimivat. Kyse ei ole tiedoista. Jos verrataan esimerkiksi painonhallintaan, sen kanssa painiva tietää mahdottomasti kaloreista ja liikunnasta ja mitä pitäisi tehdä, mutta kaikki tämä tietäminen ei useimmiten auta muuttamaan käyttäytymistä.

Tässä muutama viikko sitten osallistuin Ruotsissa yrityslääkärinä ja tutkijana toimivan Clas Malmströmin seminaariin. Sen nimenä oli ”Työssä hyvin voiminen ei ole vain työn iloa”, ja Malmström käänsi ylösalaisin käsityksen, että työhyvinvointi johtaisi hyviin työsuorituksiin. Hän viittasi tutkimustuloksiin, joiden mukaan on juuri päinvastoin: hyvät tulokset työssä johtavat hyvään viihtyvyyteen ja hyvinvointiin työpaikalla!

Talouspsykologi Ingrid Tollegerdt-Andersson havaitsi tutkimuksissaan yllättäen, että työpaikoilla, jossa johtajat puhuvat paljon viihtyvyydestä, vaikuttamismahdollisuuksista ja tasa-arvosta, oli korkein sairauspoissaolojen määrä ja heikoin psykososiaalinen työympäristö. Viihtyvyydestä aloittaminen on siis aloittamista väärästä päästä. Täytyy aloittaa suorituksesta. Millä tämä sitten selittyy?

Meissä kaikissa on tarve suorittaa ja kehittyä, se on yksi perustarpeistamme, ja sen täytyy saada ravintoa. Kun onnistumme jossakin, innostumme ja motivoidumme. Useimmat todellakin haluavat kehittyä oman tekemisensä mestareiksi. Miten tätä tarvetta voisi sitten tyydyttää työpaikalla?

Olemalla selkeä, mikä tarkoittaa, että jokaisella on kokonaisnäkemys siitä, mistä työssä on kyse ja samaan aikaan myös selkeä oma työnkuva. Esimerkiksi työntekijä saa ottaa projektin johtoonsa ja valita sopivat tiiminsä jäsenet. Nämä ovat usein samalla joidenkin muiden tiimien jäseniä, joten on oltava hyvin kartalla ison kuvan suhteen.

Jotta koko ajan tiedettäisiin, mitä tiimi suorittaa, tarvitaan jatkuvaa seurantaa, takaisinkytkentää muutaman minuutin pituisten tiimipalaverien muodossa: Mitä olemme saaneet aikaan aamupäivällä? Miten jatkamme iltapäivällä? Onko kurssi oikea vai vaatiiko se säätämistä? Toisin sanoen tarvitaan lukuisa pieniä osapäämääriä, jotka ovat mitattavissa tai arvioitavissa.

Positiiviset kommentit antavat seurannalle lisää polttoainetta: Kiitos, että teit tämän! Tämä auttoi minua eteen päin! Hyvä, että huomasit, että tämä piti tehdä! Mahtavaa, että muistit tämän asian! jne. Hyvä palaute on tuoretavara! Eräässä lentoyhtiössä matkustamohenkilökunnan kokema energiataso kohosi 80 % alle kolmessa kuukaudessa vain sillä, että koko henkilökunta johtajia myöten harjoitteli kehujen ja kannustavien kommenttien antamista.

Yhtä asiaa Malmströmin seminaarissa painotettiin: Meidän tulee todellakin olla väsyneitä töiden jälkeen! Tekemällä kovasti töitä kehitämme työlihaksiamme. Jotta lihas vahvistuisi, se täytyy asettaa alttiiksi rasitukselle. Sen jälkeen tulee palautumisjakso. Mutta levon ei saa olla liian pitkä. Lihas, jota ei käytetä, löystyy nopeasti ja kuihtuu pois. Näin saamme siis työkuntomme kohoamaan: työskentele kovasti, palaudu jonkin aikaa, ja niin sinulle jää voimia myös vapaa-aikaasi varten. Työlihaksesi, kuten muutkin lihakset, kasvavat käytöllä eikä pitkällisellä levolla.

Lihasten rasittamisen ja palautumisen harjoittelussa tarvittaisiin usein mentoria. Ohjaajan olisi tällöin hyvä hallita mahdollisimman perusteellisesti NLP:n ja mentaalivalmennuksen menetelmät, koska ne tarjoavat niin monia välineitä ja kommunikaatiostrategioita, jotka eivät sisälly normaaliin ammattikoulutukseen. Esimerkkeinä mainittakoon stressin hallinta, viestin perillemeno, terve itsetunto, ristiriitojen selvittely, erityyppinen ongelmanratkaisu, ajatusmallien muuntaminen, oppimismenetelmiä, muutosvalmius, vastuunottaminen omasta hyvinvoinnista ym. ym.

 

Kuukauden sitaatit:

”Vierivä kivi ei sammaloidu.” - Tuntematon

”Pöly ei tartu siihen, joka on ulkona myrskyssä.” Magnus von Platen

 

Kirjavihjeet:

Ari Heiskanen: Nollatoleranssi (2011)

Clas Malmström: Lagarbetarskap (2011)

Paul Arden: Whatever You Think, Think The Opposite (2006)


 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi