RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden
Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Koulutukset

NLP-koulutus

Lue tästä mitä NLP on.

Menossa olevia koulutuksia:
 NLP Practitioner i Jakobstad Hösten 2023
våren 2024

Tulevia koulutuksia:
NLP Master Practitioner Jakobstad hösten 2024
NLP Practitioner  Hämeenlinna syksy 2024 – kevät 2025
________________________________________________________________________

NLP PRACTITIONER i Jakobstad   Hösten 2023 – våren 2024

NLP,  Neuro-Linguistic Programming, är en internationell utbildning på inalles 16 dagar. NLP är en beteendeorienterad kunskapsmodell, som erbjuder rikligt med praktiska redskap att hantera olika situationer i arbetslivet och det privata. Utbildningens innehåll är lätt att koppla ihop med annat kunnande  från tidigare utbildningar.

Inga hemuppgifter. Allt sker på plats och ställe.

Under utbildningen avhandlas ämnen som

  • hur vi mobiliserar stresstålighet och blir pigga och energiska

  • hur vi får våra budskap att gå fram

  • hur vi kartlägger behov och utformar målsättningar

  • hur vi motiverar oss själva och andra

  • hur vi löser konflikter och problem och hur vi förhandlar

  • self management, att utveckla sin egen potential och hantera förändringar


Hösten 2023

to 10.8    kl 9-16   Balans i gruppen; Koll på hur ’allt’ funkar
fre 11.8   kl 9-16   
Self management; Sätt att förhålla sig 

to 17.8    kl 9-16   Hur man får sitt budskap att gå fram
fre 18.8   kl 9-16   Förankring: hur befästa en önskad egenskap

 fre 8.9    kl 9-16    Från önskedröm till målsättning

fre 22.9   kl 9-16    Kommunikation för olika sammanhang

fre 6.10   kl 9-16   Utnyttjande av beteendets logiska nivåer

fre 10.11  kl 9-16  Granskning av olika synvinklar

fre 24.11  kl 9-16  Att hitta och använda olika tidslinjer

fre 15.12  kl 9-16 Trosföreställningar och sätt att tänka


Våren 2024

fre 12.1  kl 9-16   Motiveringsstrategier

fre 26.1  kl 9-16   ’Reframing’ eller att upptäcka nya betydelser

fre 9.2    kl 9-16    Användningen av metaforer och berättelser

fre 15.3  kl 9-16    Samlade modeller till att uppnå resultat

to 11.4   kl 9-16    Modellering: försnabbat processande
fre 12.4  kl 9-16    Stresshantering, hantering av värderingar
 

Pris: 1.250 euro (+ moms. 24 %, inalles 1.550 €), kan betalas i 1-4 rater

Plats: Campus Allegro, Runebergsgatan 8, 68600 Jakobstad

Utbildare: Fil.dr. Rita Ahvenniemi, www.training.fi


Anmälan senast 20.6.2023
:

Täydennyskoulutus - Centria

Rita Ahvenniemi 044 015 0649, rita.ahvenniemi@kktavastia.fi

 ________________________________________________________________________

NLP MASTER PRACTITIONER JAKOBSTAD Hösten 2024

 

NLP,  Neuro-Linguistic Programming, är en internationell, beteendebaserad kunskapsmodell med en utbildning på 16 dagar.

Denna NLP Master -utbildning kan man delta i utan tidigare nlp-kunnande. Innehållet är praktiskt och ett lämpligt komplement till olika färdigheter inom t.ex. NEPSY-handledning och rådgivning för levnadsvanor. Även personal inom skola, välfärd, HR och ledning får många användbara redskap, som är enkla att ta i bruk.

Under utbildningen avhandlas ämnen som:

-        hur vi får krafter och vitalitet, när vi blir kvitt stress och överflödiga göromål      

-        hur vi får våra budskap att gå fram i utmanande situationer

-        hur vi kartlägger behov och utformar målsättningar

-        hur vi motiverar oss själva och andra

-        hur vi löser konflikter och problem och hur vi förhandlar

-        self management, att utveckla sin egen potential och hantera förändringar

Under utbildningen har man inga distansuppgifter eller läxor! Allt sker på plats och ställe.

 TID OCH PROGRAM NLP Master hösten 2024

fre 9.8  kl. 9-16 Förmågan att förhandla (på jobbet, med kunder, hemma…
lö 10.8  kl. 9-16 Hur man effektivt tillägnar sig nytt kunnande

fre 16.8 kl. 9-16 Friktionsfritt samarbete och arbetsglädje (livsglädje)…
lö 17.8 kl. 9-16 … på ett arbetsfält i ständig omvandling

fre 6.9 kl. 9-16 Sätt att hantera förändringar så man orkar och må bra
lö 7.9 kl. 9-16 Viktigt att observera vid presentationer och marknadsföring

fre 20.9 kl. 9-16 Assertivitet: att stå på sig och beakta både egna och andras behov
lö 21.9 kl. 9-16 Det sociala panoramat: ett hjälpmedel i relationer

fre 4.10 kl. 9-16 Den personliga historiens betydelse
lö 5.10 kl. 9-16 Att klara sig ur ’offertriangeln’

fre 8.11 kl. 9-16 Olika sätt att förbättra sin hälsa
lö 9.11 kl. 9-16 Behov och motiv, kriterier för vårt beteende
sö 10.11 kl. 9-16 Hur vi går i olika former av försvarsposition

fre 22.11 kl. 9-16 Nya sätt att tänka och se alternativa betydelser
lö 23.11 kl. 9-16 Ditt psykologiska hus
sö 24.11 kl. 9-16 The Mother Of All NLP


Pris: 1.250 euro (+ moms. 24 %, inalles 1.550 €), kan betalas i 1-4 rater
Plats: Campus Allegro, Runebergsgatan 8, 68600 Jakobstad
Utbildare: Fil.dr. Rita Ahvenniemi, www.training.fi
Anmälan senast 20.6.2024 NLP MASTER PRACTITIONER 9.8.-24.11.2024 - Centria
Tilläggsinformation: Rita Ahvenniemi 044 015 0649, rita.ahvenniemi@kktavastia.fi

 ________________________________________________________________________

 

NLP PRACTITIONER  Hämeenlinna syksy 2024 – kevät 2025

 

NLP,  Neuro-Linguistic Programming, on kansainvälinen, käyttäytymispainotteinen tietomalli ja koulutus, jonka kesto on yhteensä 16 päivää.

Koulutus on hyvin käytännönläheistä ja helposti yhdistettävissä aikaisempiin opintoihin. Tämä on hyvä täydennyskoulutus esimerkiksi NEPSY- ja elämäntapavalmentajille.

Koulumaailmassa ja  hyvinvointipalvelujen parissa toimivat saavat NLP:stä helppokäyttöisiä työkaluja, samoin  HR:n ja johdon tehtävissä toimivat. 

Koulutuksen aikana ei ole etätehtäviä. Kaikki tapahtuu paikan päällä.

 Koulutuksen aikana  käsittelemme aiheita kuten
-
        miten vahvistamme stressinsietokykyä ja lisäämme energiaa
-
        Miten saamme viestit menemään perille
-
        miten kartoitamme tarpeita ja muotoilemme päämääriä
-
        miten motivoimme itseämme ja muita
-
        miten ratkaisemme ristiriitoja ja miten neuvottelemme onnistuneesti
-
        self-management eli oma kehitys ja kyky käsitellä muutoksia

 

AIKATAULU SYKSY 2024
Pe 13.9. kl 9-16 Tasapainoa ryhmään; Miten kaikki toimii.
La 14.9. kl 9-16
Self management; Suhtautumistapoja

Pe 27.9. kl 9-16
Miten saa viestin menemään perille
La 28.9. kl 9-16 Ominaisuuden vahvistaminen ’ankkuroinnilla’

La 26.10. kl 9-16 Toivomuksesta päämäärään
Su 27.10. kl 9-16
Viestintä erilaisiin tilanteisiin

Pe 15.11. kl 9-16 Käyttäytymisen loogiset tasot tukena muutoksiin
La 16.11. kl 9-16 Erilaisten näkökulmien tarkastelu

AIKATAULU KEVÄT 2025
Pe 17.1. kl 9-16 Aikajanojen käyttömahdollisuudet
La 18.1. kl 9-16 Ajatustavat ja uskomukset
Su 19.1. kl 9-16 Motivointistrategiat, erilaiset lähestymistavat

Pe 31.1. kl 9-16
Uusien merkityksien löytäminen eli ’Reframing’
La 1.2.   kl 9-16 Metaforat, vertauskuvien ja tarinoiden käyttö

Pe 7.3.   kl 9-16
Kootut mallit tulosten saavuttamiseen
La 8.3.   kl 9-16
Mallintaminen, prosessin nopeuttaminen
Su 9.3.   kl 9-16
Stressin hallinta, arvojen hallinta

Hinta: 1.250 € (+alv. 24 %, yhteensä 1.550 €), maksetaan 1-4 erässä
Paikka: Tavastia koulutus, Hattelmalantie 25 K, Hämeenlinna
Kouluttaja: FT Rita Ahvenniemi (www.training.fi) 044 015 0649, rita.ahvenniemi@kktavastia.fi
Ilmoittautuminen 5.9.2024 mennessä:
 https://uusi.opistopalvelut.fi/tavastiakoulutus/fi/course/1372

 ________________________________________________________________________
 


Takaisin palveluihin
 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi