RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden
Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Koulutukset

NLP-koulutus

Lue tästä mitä NLP on.

Menossa olevia koulutuksia: NLP Practitioner i Jakobstad Hösten 2023 våren 2024
________________________________________________________________________

NLP PRACTITIONER i Jakobstad   Hösten 2023 – våren 2024

NLP,  Neuro-Linguistic Programming, är en internationell utbildning på inalles 16 dagar. NLP är en beteendeorienterad kunskapsmodell, som erbjuder rikligt med praktiska redskap att hantera olika situationer i arbetslivet och det privata. Utbildningens innehåll är lätt att koppla ihop med annat kunnande  från tidigare utbildningar.

Inga hemuppgifter. Allt sker på plats och ställe.

Under utbildningen avhandlas ämnen som

  • hur vi mobiliserar stresstålighet och blir pigga och energiska

  • hur vi får våra budskap att gå fram

  • hur vi kartlägger behov och utformar målsättningar

  • hur vi motiverar oss själva och andra

  • hur vi löser konflikter och problem och hur vi förhandlar

  • self management, att utveckla sin egen potential och hantera förändringar


Hösten 2023

to 10.8    kl 9-16   Balans i gruppen; Koll på hur ’allt’ funkar
fre 11.8   kl 9-16   
Self management; Sätt att förhålla sig 

to 17.8    kl 9-16   Hur man får sitt budskap att gå fram
fre 18.8   kl 9-16   Förankring: hur befästa en önskad egenskap

 fre 8.9    kl 9-16    Från önskedröm till målsättning

fre 22.9   kl 9-16    Kommunikation för olika sammanhang

fre 6.10   kl 9-16   Utnyttjande av beteendets logiska nivåer

fre 10.11  kl 9-16  Granskning av olika synvinklar

fre 24.11  kl 9-16  Att hitta och använda olika tidslinjer

fre 15.12  kl 9-16 Trosföreställningar och sätt att tänka


Våren 2024

fre 12.1  kl 9-16   Motiveringsstrategier

fre 26.1  kl 9-16   ’Reframing’ eller att upptäcka nya betydelser

fre 9.2    kl 9-16    Användningen av metaforer och berättelser

fre 15.3  kl 9-16    Samlade modeller till att uppnå resultat

to 11.4   kl 9-16    Modellering: försnabbat processande
fre 12.4  kl 9-16    Stresshantering, hantering av värderingar
 

Pris: 1.250 euro (+ moms. 24 %, inalles 1.550 €), kan betalas i 1-4 rater

Plats: Campus Allegro, Runebergsgatan 8, 68600 Jakobstad

Utbildare: Fil.dr. Rita Ahvenniemi, www.training.fi


Anmälan senast 20.6.2023
:

Täydennyskoulutus - Centria

Rita Ahvenniemi 044 015 0649, rita.ahvenniemi@kktavastia.fi

 

 

 

 

 

 


Takaisin palveluihin
 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi