RA Mental Management Tavastia

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 71 (2014)                            (tässä suomeksi)

DU OCH DIN INRE APA

Av en slump plockade jag i en bokhandel ut en bok vid namn ’The Mind Management Program’ och blev igen påmind om varför det inte alltid är så enkelt att fungera som vi vill och beslutar. Till exempel Freud talade om överjaget, jaget och det undermedvetna, transaktionsanalysteorin spjälker upp oss i reaktionstillstånden ’föräldern, den vuxne och barnet’ och Jonathan Haidt beskriver förtjänstfullt i The Happiness Hypothesis våra beteendesvårigheter som ett resultat av kampen mellan ryttaren och elefanten.

Dr Steve Peters behandlar samma problematik med neurologisk grund. Han studerar hur våra reaktioner korrelerar med blodflödet i hjärnan och kommer fram till att vi inom oss har en människa, en schimpans och en dator. När blodflödet är starkare i frontalloben är det människan som har befälet, när schimpansen tar över strömmar mera blod till det limbiska systemet i mellanhjärnan. Datorn är stationerad uppe i hjässan i parietalloben och i den lagrar både människan och schimpansen information, som småningom blir till trosföreställningar.

Schimpansen i oss, säger psykiater Peters, är fem gånger starkare än människan och aktiveras så fort vi känner oss det minsta hotade eller osäkra. Människans och apans agenda skiljer sig helt från varandra. Där människan vill vara logisk och handla förnuftigt med en givande framtid i sikte, strävar apan enbart till att försvara sig och säkra sin överlevnad och tenderar därför att överreagera, se saker i svart-vitt, vara paranoid och rätt och slätt barnslig. Apan i oss ser inga alternativa tolkningar utan överöser oss bara med en massa irrationella känslor, som på intet sätt betjänar oss i ett civiliserat samhälle. Och efter att apan tagit över kontrollen, bär det iväg med oss. Efteråt kan vi undra vad som tog år oss eller varför vi inte följer upp våra nyårslöften och andra goda föresatser. Men apan i sig har inget behov av att till exempel äta hälsosamt eller träna. Apan vill leva så bekvämt som möjligt och utan ansträngningar och aktiverar sig bara när någon potentiell fara hotar.

Kunde vi bara ’managera’ apan, skulle vi leva i en väldigt annorlunda värld. Med människans viljestyrka går det dock inte, det säger sig självt, då apan är så mycket starkare. Dr Peters har i alla fall kommit fram till tre sätt, att hålla apan i schack.

1) Lyssna ordentligt på apan, vilket tar ungefär 10 minuter. Låt apan föra liv och protestera så mycket den vill. Ibland kan den faktiskt också ha några poänger!

2) Beskriv det du vill i termer den förstår: ett lättare liv, social acceptans (apan är socialt väldigt beroende) eller situation utan fara. Sålunda gör du din människas behov till också apans behov.

3) Ge apan en banan, dvs. styr in apans uppmärksamhet på något annat så den hindras att tänka.

 

Månadens citat

Jag har haft mera besvär med mig själv än med någon annan människa jag träffat. - D.L. Moody

Det är så roligt att leva, för då får man se hur det går. – Johan A.G. Acke

Månadens boktips:

Dr. Steve Peters: The Mind Management Program, The Chimp Paradox (2011).

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi