RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 60 (11.12.2013)                            (tässä suomeksi)

HUR MAN BYGGER UPP SITT LIV?

Det du tror, brukar förverkligas – på gott och ont. En förklaring är, att du mer eller mindre medvetet handlar enligt vad du tror, och på så vis förverkligar det. Enligt vissa rapporter stiger sannolikheten för att bli rånad på ett visst område, om vi tror att vi kommer att bli rånade där. Vi ändrar tydligen vårt beteende på något vis, som inbjuder till rån. Så har vi experimenten, där t.ex. matematikläraren blivit informerad om att en (tidigare rätt svag) elev är synnerligen begåvad. Läraren tycks förmedla denna tro till eleven, som efter några månader överträffar sig själv, utan att veta varför. De flesta av oss är bekanta med Ford-citatet ’Antingen du tror att du kan något eller inte kan något, så har du rätt’.

Det kan också vara så, att du tror att något är på ett visst sätt, även om det inte är det. Du kan tro, att en arbetskamrat är en verklig gris, fast han i själva verket är hur hygglig som helst. Men du ser bara sånt, som tyder på svinaktighet eller tolkar allt han gör i den riktningen. Eller så har du fått för dig, att en viss affär ger verkligt kundvänlig betjäning, även om affären i fråga får massor av klagomål från olika håll. Men du tolkar allt i enlighet med din erfarenhet, vilket många gånger kan vara till stor fördel.

Världen verkar alltså vara det du tror att den är. Du kommer antagligen att hitta vad du än söker efter. Så vad vill du hitta, när du bygger upp ditt liv? Vad behöver du till ditt byggnadsprojekt?

Först och främst behöver du byggnadsmaterial och redskap: trä, murbruk, verktyg, målfärg, penslar osv. Vad kunde dessa representera i ditt eget liv? Energi eller kraft att ta dig verket an, tillfredsställda grundbehov som mat, vila, motion mm.

Sedan behöver du vissa regler eller modeller för hur du ska bygga och måla. Hurudana regler betjänar ditt verk? Hur väljer du att koda omgivningen, vad väljer du att lägga märke till? Hur vill du planera tidsschemat och dess innehåll? Vad har du för olika målsättningar med det du gör? Vad är dina skäl för att till exempel städa: för att det är fredag, för att det kommer gäster, för att du njuter av att ha snyggt omkring dig, för att det är viktigt för din partner, för att du gillar att städa, för att få ordning på ditt inre genom att få ordning på det yttre, för att ...? Beroende på ditt skäl städar du på olika sätt och med olika tidsram. Samma specifikation gäller jobbet. Vad ger största värde för längst tid framåt?  Hur planerar du in ett tillräckligt mått av vila och avslappning?

Så behöver du också se över dina tankar. Tankarnas kraft kommer från den betydelse du väljer att ge deras innehåll. Lyckas du inte hitta något uppbyggligt i innehållet, är det bäst att låta tanken upplösas eller fort hoppa av det tanketåget. Dina tankar inverkar nämligen på hur ditt bygge utformar sig. Tänker du skräckfyllda tankar, blir byggnaden skrämmande, tänker du romantiska tankar, ger byggnaden upplevelser av romantik, roliga tankar får byggnaden att ge ett glatt intryck. Byggnaden är en projicering av vårt inre och gillar vi den inte, kan vi börja med att försöka se på den som vänlig, spännande, rolig eller hur vi nu vill ha den, och så börja bete oss i enlighet med det vi ser. Räcker inte dessa justeringar, är det inget som hindrar, att vi gör en helt ny byggnad.

Michael Neill säger, att så länge du tänker, att ditt liv byggs upp utanför dig, upplever du dig som ett offer. Genast du tar ansvar för att bygga upp ditt liv och dina erfarenheter inifrån dig själv, intar du positionen som agenten i ditt liv.

Månadens citat:
”Det är ingen idé”, sade Alice, ”man kan inte tro på omöjliga saker.”

”Jag vågar påstå”, svarade drottningen, "att du inte tränat särskilt mycket. När jag var i din ålder tränade jag en halv timme om dagen. Det hände faktiskt att jag trodde på så många som sex omöjliga saker före frukost.”          
Lewis Carroll: Alice i Underlandet


Månadens boktips:

Alla böcker av Michael Neill.

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi