RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 56 (2.8.2013) (tässä suomeksi)


KÄLLAN TILL VÄLMÅENDE

Vi lever ofta som om vi föreställde oss en skala mellan elände och lycka. Sedan försöker vi luska ut, hur vi ska lyckas spendera mera tid i lycka-ändan och mindre tid i elände-ändan. Härtill erbjuds vi olika leder.

En led går ut på att ha det rätta stoffet: tillräckligt med pengar, en speciell bil, ett visst klädesmärke, ett lusthus, en grill, en relation, en familj osv. Dessvärre ser vi människor omkring oss som har allt detta och ändå känner sig miserabla. Så vi börjar söka mera på djupet och kommer fram till att det är ...

... Leden med de rätta handlingarna, som håller oss i skalans lyckoända. Utför vi goda handlingar, känner vi oss nöjda med oss själva och utför vi dåliga handlingar, drabbas vi av dåligt samvete. Avigsidan med detta är, att vi ofta noterar, hur ’good things happen to bad people’ och ’bad things happen to good people’, dvs. det går ofta alldeles utmärkt för elaka människor och uruselt för goda människor. Visserligen är de goda handlingarna, åtminstone i princip, belönande i sig själva, men i alla fall... Orättvist är det!

Här infinner sig leden med det rätta tänkandet. När vi har kontroll över tanken, har vi nyckeln till lyckan: det är inte det som händer som är det väsentliga, utan det vi tänker om det som händer. I och för sig helt riktigt, bara det inte byggde på den felaktiga premissen eller idén, att vi kan kontrollera, vilka tankar som kommer in i vårt huvud. Vi kan visserligen besluta vilka tankar vi vill ta fasta på och vilka vi vill schasa iväg, men en tanke kan i början verka väldigt oskyldig och först senare växa sig till ett monster, som inte låter sig schasas iväg så lätt. Då tankarna tydligen inte är någon entydig väg till lycka, kommer vi kanske fram till att den verkliga grejen är att sluta tänka helt och hållet, och så upptäcker vi

Leden med det rätta mediterandet. Olika former av meditation kräver vissa rutiner och övningar, vilka ofta, åtminstone tillfälligt, stoppar upp tankeflödet med en känsla av frid och välmående som behaglig följd. Problemet här igen är det, att de flesta människor är rätt ovilliga att år ut och år in avsätta 20 minuter om dagen (eller till och med två gånger om dagen) för dessa övningar.

Alla ovanstående lederna, inklusive den sista, bygger på idén att lycka och välbefinnande på något vis finns utanför oss och skall hämtas med något specifikt beteende. Michael Neill föreslår, att vi utgår från att källan till lycka redan finns inom oss, att det är vårt innersta väsen. Då slipper vi överdrivet jobb med oss själva, och kan gå in för att, som det heter, göra vår planet till en bättre plats att leva på, något som enligt behovsforskarna är centralt för alla mänskliga varelser, bara de ser en möjlighet till det. Inte för att det skall ge oss lycka, den finns ju redan inom oss. Ok, men varför då? Tja, varför sjunger fågeln?

För att kunna tillfredsställa detta vårt grundbehov, vill vi gärna bli bra på något, och till det behövs förvisso såväl ett preciserat tänkande som ett visst handlande och också förmåga att slappna av. Lauri Järvilehto ger enkla exempel på hur otroligt mycket mental träning och visualisering underlättar prestationer. När man föreställer sig en lyckad prestation, förstärks de rätta kopplingarna i hjärnans nervbanor. Ifall man nöjer sig med att bara träna och träna, innebär det ofrånkomligen diverse misslyckanden, vilka även de förstärks i nervbanorna och blir ett hinder för utvecklingen. Här bör betonas, att det är själva utförandet man ska visualisera, inte målet! Utförandet är det, som leder till målet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Månadens citat:

”Om du har byggt dina slott i luften, är inget förlorat. Det är där de ska vara. Nu sätter du bara grunden under dem.”
                     
                                                                – Henry David Thoreau

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Månadens boktips:

Michael Neill: Supercoach (2009)
Lauri Järvilehto: Tee itsestäsi mestariajattelija (2012)   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi