RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 55                        (tässä suomeksi)


VI INTE ÄNDRA DET VI INTE SER

Att se mera innebär, att man utesluter mindre. Vi har alla en tendens att välja sida, att se saker och ting som rätt eller fel, bra eller dåliga, svarta eller vita. Det får oss att känna oss tryggare, men följden är en förenklad verklighet för oss själva, samtidigt som världen omkring oss blir allt mera komplex. Vill vi leva ett rikare liv, kunde det löna sig att beakta också sånt vi inte har för vana att se, sånt som är raka motsatsen till det vi vanligtvis tänker. Vilka av följande kvaliteter skulle du t.ex.  själv värdera mest?

Beslutsam                            Mottaglig för nya idéer

Självsäker                             Ödmjuk

Logisk                                  Intuitiv

Taktisk                                 Reflektiv

Ärlig                                    Medkännande

Tuff                                     Empatisk

Stram, enveten                     Flexibel

Modig                                  Försiktig

Sannolikt blir svaret något där mittemellan, å ena sidan och å andra sidan, beroende på situationen osv. Enligt antropologen och kybernetikern Gregory Bateson finns det alltid ett optimalt värde, utanför vilket samma sak kan bli till rena rama giftet, ta till exempel syre, sömn, mat, arbete eller filosofi. Listan kan göras hur lång som helst. Här blir ärlighet utan någon form av medkänsla till grymhet. Ihärdighet utan flexibilitet blir till rigiditet. Mod utan försiktighet blir dumdristighet. Och så vidare.

Hur är det då med medfödda talanger versus sånt vi har mindre fallenhet för (talang - svaghet)? Vi har matats med föreställningen att vi lyckas bäst om vi koncentrerar oss på det vi verkar ha en automatisk begåvning för. Nu kommer så den ena undersökningen efter den andra, som visar på att mästerlighet (excellence) i första hand beror på praktik och övning och betydligt mindre på talang. Med rätt sorts övning kan vi utveckla nästan vilken färdighet som helst, säger bl.a. psykologiprofessorn Anders Ericsson vid Florida State University.            

Vi har alltså två diken här. Fokuserar vi enbart på det vi har begåvning för, gör vi mycket ensidiga val och kommer inte åt att utveckla sånt som vi kanske skulle gilla mera eller som kunde komplettera talangen. I det andra diket fäster vi inte uppmärksamheten på talangerna utan här ligger tyngdpunkten på brister och fel, som vi försöker korrigera, vilket leder till avsevärt minskad entusiasmen att lära sig.

Det är onekligen lättare och trevligare att bygga på en mera automatisk egenskap och betydligt mera utmanande att utvecklas på områden, där man inte är så bra från början. Men det är att begränsa sig förskräckligt, menar Tony Schwartz, och hindra sig från att använda och kombinera alla sina potentialer. Rätt vad det är lämnar vi bort just sådana approacher, som kunde hjälpa oss till helt nya dimensioner. Här kommer man osökt att tänka på motpolerna behag och obehag. Att pressa sig utom sin bekvämlighetszon är väldigt obehagligt, men trots det en förutsättning för att vi ska kunna lära oss och utvecklas och småningom bli allt bättre och känna djupare tillfredsställelse.

Det gäller alltså att varken ignorera våra inre färdigheter eller våra svagheter, utan ge akt på och acceptera dem båda. Tony Schwartz ger oss följande vinkar:

  • Gör en lista på tre av dina bästa egenskaper. Finn ut hur du oftast beter dig, när du stöder dig lite väl mycket på dessa egenskaper. Nu kan du göra en justering – om du vill
  • Identifiera ett specifikt beteende som du tycker står i vägen för dina prestationer eller din allmänna tillfredsställelse. Hjälp härtill finns på
  • Månadens citat:
    ”Om du vill finna sanningen, akta dig för att vara antingen ’för eller emot’. Kampen mellan för och emot är en fälla och en synnerlig sjukdom för sinnet.” – Gammalt ordspråk

    Månadens boktips:
    Tony Schwartz: Be Excellent at Anything (2010).

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi