RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 54  (11.4.2013)       (tässä suomeksi)


GÖR EN EGEN SIMULERING AV DITT LIV

Många har säkert hört den gamla gåtan ”Hörs det ljud, om ett träd faller i skogen och ingen är där och lyssnar?” Svaret är enligt Joni Martikainen ett enkelt ”Nej”. I sin bok ’Älä usko kaikkea, mitä ajattelet’, förklarar han hur det varken finns färger eller ljud i världen i sig. Det är fråga om olika våglängder och ljudvågor, som hjärnan kodar. Med denna kod som grund skapar hjärnan en simulation av världen, som sedan framträder som en subjektiv upplevelse. Ifall ingen är där och lyssnar, uppkommer alltså inget ljud utan enbart en tryckvåg i luften.

Vår verklighet är således en simulering, som hjärnan producerar. Rummet du befinner dig i är inte själva rummet utan en bild som din hjärna upprätthåller av rummet. Anmärkningsvärt är, att hjärnan inte slösar kapacitet på oväsentligheter, utan simuleringen som hjärnan producerar av världen lämnar bort allt, som inte har att göra med din överlevnad och ditt välmående. För dina förfäder betydde överlevnad att ha rätt. Felbedömde de till exempel en jaktsituation, kunde följderna vara ödesdigra. Fortfarande fungerar vår hjärna så, att vi strävar att ha rätt snarare än att finna ut vad som är sant. Människans hjärna har inte utvecklats för att förstå världen, utan för att klara sig i den – så energiekonomiskt som möjligt. Målet har varit ett effektivt beteende, inte att förstå beteendet.

Småningom har det uppstått förprogrammerade modeller för vårt beteende. De fungerar automatiskt och betjänar oss för det mesta utmärkt. Men de begränsar också vår förmåga att se bättre alternativ. De gallrar nämligen bort sådant som vi inte har erfarenhet av från tidigare eller som bildar konflikt med vår förhandenvarande simulering av världen. De generaliserar även där det inte skulle löna sig att generalisera och de producerar betydelser, som mera bygger på förhandsuppfattningar än på faktisk information. (Jämför nlp-begreppen deletion, generalization och distortion.)

Här talar vi alltså om vardagstänkandet. Vad yrkestänkandet beträffar finns det en viss skillnad, säger Joni Martikainen och hänvisar även här till ett antal vetenskapliga undersökningar. Till exempel fysiker, schackmästare, datorprogrammerare och bilreparatörer har tack vare de snabbt synliga resultaten inte samma problem med sakkunskap och tolkningen av den som yrkesgrupper inom läkekonsten, psykvården, aktiemäklare, domare och rekryteringsagenter. I de senare yrkesgrupperna uppkommer lätt förenklade beteendemodeller, som kan bilda systematiska villfarelser, speciellt som vår hjärna är programmerad att ha rätt till varje pris.

Nu när vår uppfattning om verkligheten mest verkar vara den bild vår hjärna gör upp av den, uppstår frågan, hur vi vid behov kunde göra en bättre simulering av vårt liv. Vi vet att vår observationsförmåga är mycket begränsad och att vi kan vidga vårt observationsfält bara vi inser att den möjligheten finns. Oberoende av om vi sysslar med faktisk eller tolkningsbar information, har vi en tendens att tänka och reagera och bete oss i inkörda banor. Både som person och yrkesmänniska behöver vi kunna tänka i vidare cirklar och göra nya upptäckter, det vill säga nya simuleringar.

Joni Martikainen framhåller, att så positiva simuleringar som möjligt befrämjar vårt välmående och vår motivation att ta itu med utmaningar. När det däremot är fråga om val av strategi, lönar det sig att basera sina simuleringar på så mycket faktainformation (såväl negativ som positiv) som möjligt. Efter att vi valt strategi, kan vi göra simuleringar som ger oss entusiasm och uppfinningsrikedom.

Entusiasm och kreativitet får enligt Tony Scwartz en ’boost’ av regelbundna pauser (se tidigare brev).

Även Michael Neill uppmanar oss att hålla pauser. De behöver inte vara långa – ett par tre minuter räcker för en energiserande avslappning. Pausen kan också bestå av att du helt enkelt stannar upp emellanåt och luktar, smakar, lyssnar på och upplever saker i din omgivning. Eller finner svar på följande frågor, som effektiverar hjärnans program för överlevnad och välmående (se ovan): 

·       Vad gör du (eller kunde göra) regelbundet, som ger dig inspiration angående dig själv och ditt liv?

·       När känner du dig mest nöjd och belåten?

·       Var känner du dig mest till freds?

·       Vad får dig att känna dig mest levande?

Regelbundna vederkvickande pauser i kombination med insikten om att du kan göra nya simuleringar av både privatliv och arbetsliv öppnar sinnet för överraskande och kreativt nytänkande.
 

 Månadens citat:
”Försök inte ändra världen eller dig själv med tvång, för tvång väcker bara motstånd.” – Talesätt

Månadens boktips:
Joni Martikainen: Älä usko kaikkea, mitä ajattelet: miten, miksi ja milloin aivosi johtavat sinua harhaan? (2012)

Michael Neill: You can have what you want. (2006)
 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi