RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Kuukauden Rita 54 (11.4.2013)     (här på svenska)

TEE OMA SIMULAATIO ELÄMÄSTÄSI

Moni on varmaan kuullut vanhan arvoituksen ”Kuuluuko ääni, jos puu kaatuu metsässä, mutta ketään ei ole kuulemassa”. Joni Matikaisen mukaan vastaus on ”Ei”. Kirjassaan ”Älä usko kaikkea mitä ajattelet” hän selittää, miten maailmassa ei ole sinänsä enempää värejä kuin ääniäkään. Kyse on eri aallonpituuksista ja ääniaalloista, joita aivot koodaavat ääniksi ja väreiksi. Koodien avulla aivot luovat simulaation maailmasta, joka sitten ilmenee henkilökohtaisina kokemuksina. Jos ketään ei ole kuuntelemassa, ei siis synny mitään ääntä vaan vain paineaalto ilmassa.

Todellisuutemme on näin aivojen luoma simulaatio. Huone, jossa olet, ei ole itse asiassa huone vaan huoneen kuva, jota aivot ylläpitävät. Huomion arvoista on, että aivot eivät tuhlaa kapasiteettiaan epäoleellisuuksiin, vaan simulaatio jättää pois kaiken, millä ei ole vaikutusta selviytymiseesi hengissä tai hyvinvointiisi. Esi-isillesi hengissä selviytyminen edellytti oikeassa olemista. Jos he esimerkiksi tulkitsivat väärin metsästystilanteen, seuraukset saattoivat olla kohtalokkaat. Edelleen aivomme toimivat niin, että pyrimme mieluummin olemaan oikeassa kuin keksimään, mikä on totta. Ihmisen aivot eivät ole siis kehittyneet ymmärtämään maailmaa vaan selviytymään siinä – niin taloudellisesti kuin mahdollista. Päämääränä on ollut tehokas käyttäytyminen, ei käyttäytymisen ymmärtäminen. 

Käyttäytymiseemme on vähitellen syntynyt ennalta ohjelmoituja malleja. Ne toimivat automaattisesti ja palvelevat meitä enimmäkseen mainiosti. Mutta ne myös estävät meitä havaitsemasta mahdollisesti parempia vaihtoehtoja. Ne jättävät nimittäin pois sellaista, mistä meillä ei ole aiempaa kokemusta tai mikä on ristiriidassa kulloisenkin simulaatiomme kanssa maailmasta. Ne yleistävät myös siinä, missä ei kannattaisi ja muodostavat merkityksiä, jotka perustuvat enemmän ennakkokäsityksiin kuin todelliseen informaatioon. (Vrt. nlp-käsitteet deletion, generalization och distortion.)

Tässä on siis kyse arkipäivän ajattelusta. Kun kyseessä taas on ammatillinen ajattelu, tilanne vaihtelee Joni Martikaisen mukaan vähän ammattiryhmittäin, ja hän viittaa tässäkin useisiin tieteellisiin tutkimuksiin. Esimerkiksi fyysikoilla, shakinpelaajilla, ohjelmoijilla tai autonkorjaajilla ei ole, välittömien näkyvien tulosten ansiosta, samoja ongelmia asiantuntemuksen ja tulkintojen kanssa kuin esimerkiksi lääketieteen, psyyken hoidon, osakekaupan, oikeuslaitoksen tai rekrytoinnin parissa toimivilla. Jälkimmäisillä aloilla syntyy helposti yksinkertaistettuja toimintamalleja, joista kasvaa systemaattisia harhoja. Varsinkin kun aivomme on ohjelmoitu olemaan oikeassa mihin hintaan tahansa.

Kun käsityksemme todellisuudesta tuntuu siis olevan enimmäkseen aivojemme siitä tekemä kuva, herää kysymys, miten voisimme tarvittaessa tehdä elämästämme paremman simulaation. Tiedämme, että havaintokykymme on hyvin rajallinen, ja että voimme laajentaa havaintokenttäämme kunhan vain ymmärrämme, että se on mahdollista. Riippumatta siitä, toimimmeko todellisen vai tulkinnanvaraisen informaation kanssa, meillä on taipumus ajatella, reagoida ja käyttäytyä tuttuja ratoja pitkin. Niin yksityisesti kuin ammatissakin meidän täytyisi voida ajatella laajemmissa ympyröissä ja tehdä uusia löytöjä, toisin sanoen uusia simulaatioita.

Joni Martikaisen mukaan mahdollisimman positiiviset simulaatiot edistävät hyvinvointiamme ja parantavat motivaatiotamme vastata haasteisiin. Kun taas on kyse strategian valinnasta, simulaatio kannattaa perustaa mahdollisimman isoon määrään tosiasioita (niin positiivisia kuin negatiivisiakin). Valittuamme ensin strategiamme voimme sitten tehdä simulaatioita, jotka tekevät meistä innostuneita ja kekseliäitä.   

Innostus ja luovuus lisääntyvät Tony Schwartzin mukaan säännöllisistä tauoista (katso edellinen kirje). Myös Michael Neill kehottaa meitä pitämään taukoja. Niiden ei tarvitse olla pitkiä – pari kolme minuuttia riittää voimaannuttavaan rentoutukseen. Tauko voi myös tarkoittaa yksinkertaisesti pysähtymistä hetkeksi haistamaan, maistamaan, kuuntelemaan ja kokemaan asioita ympärillä. Kuten yllä mainittiin, aivosi on ohjelmoitu paitsi eloon jäämiseen myös hyvinvointiin. Voit tehostaa näitä ohjelmia vastaamalla Michael Neillen kysymyksiin:

·       Mitä sellaista teet (tai voisit tehdä) säännöllisesti, joka inspiroi sinua ja elämääsi?

·       Milloin tunnet itsesi kaikkein eniten tyytyväiseksi?

·       Missä tunnet voivasi parhaiten?

·       Mikä saa sinut tuntemaan, että olet mitä suurimmassa määrin elossa?

Säännölliset voimaannuttavat tauot, yhdessä sen tajuamisen kanssa, että voit tehdä uusia simulaatioita yksityis- ja työelämästäsi, avaavat mielen yllättävälle ja luovalle uudelle ajattelulle.
 

Kuukauden sitaatti:
”Älä yritä muuttaa maailmaa tai itseäsi väkisin, sillä pakko herättää vain vastustusta.” - Sanonta

Kuukauden kirjavihje:
Joni Martikainen: Älä usko kaikkea, mitä ajattelet: miten, miksi ja milloin aivosi johtavat sinua harhaan? (2012)
Michael Neill: You can have what you want. (2006)

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi