RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 53  (5.3.2013)       (tässä suomeksi)


ARBETA MINDRE – FÅ MERA TILL STÅND

Tony Schwartz, som jag refererat till också tidigare, hade en intressant artikel i New York Times 9.2.2013. Han betonar vikten av att hålla pauser i arbetet, ifall vi vill vara produktivare. ”More, bigger, faster” är ett uttryck som myntades under den industriella revolutionen och som baserar sig på ett felaktigt antagande - att våra resurser är outtömliga. ”More, better, quicker”, skrev Richard Bandler åt mig, när han signerade boken ’Freedom is everything – and love is all the rest’. Skillnaden i dessa uttryck ligger i det mittersta ordet och kan tänkas stöda de tankegångar Tony Schwartz för fram.

Vi vet alla att tiden, sedan man började mäta den, är begränsad till 24 timmar i dygnet. Och det lär inte bli mera (se Arnold Bennetts bok nedan). De flesta arbetande eller studerande människor försöker stuva in så mycket verksamhet som möjligt i dessa timmar för att vara så produktiva som möjligt. Man sparar tid genom att använda varje liten paus effektivt, till exempel sköta e-posten och andra löpande ärenden under kaffe- och matpauser.

På många arbetsplatser belönas de, som jobbar mest, även om det inte betyder att de är mest produktiva. Enligt Tony Schwartz är det antagligen tvärtom: ett oupphörligt jobbande går ut över nattsömnen och det allmänna välbefinnandet. Minnet fungerar sämre och kreativiteten blir lidande. Man kommer inte på många nya och briljanta idéer när man är trött och jäktad. Håller man å andra sidan skapande pauser med jämna mellanrum, tycks hjärnan piggna till och bli samarbetsvillig. Till exempel visade ett test på anställda inom den nattliga flygkontrollen, att en 40 minuters paus, under vilken de sov i medeltal 19 minuter, betydligt förbättrade deras förmåga till vaksamhet och snabba reaktioner.

Vi tycks fungera så, att vi rör oss från ett tillstånd av pigghet till ett tillstånd av trötthet i 90 minuters cykler. Efter 90 minuter signalerar kroppen åt oss att vila, men vi svarar med att göra det motsatta, dvs förtära koffein eller socker eller annat som mobiliserar stresshormonen adrenalin, noradrenalin och kortisol – och jobbar på.

Professor K. Anders Ericsson vid Florida State University hävdar, att man, om man vill göra effektivt och kreativt tankearbete, helst ska jobba från morgonen i tre pass om 90 minuter. På eftermiddagen kan man sedan göra mindre krävande jobb. Mellan arbetspassen skall man ta igen sig. Aktiv återhämtning sker förslagsvis medelst avslappning, lugnande musik, meditation, social samvaro, hälsosamma mellanmål eller en promenad. Det skulle enligt professor Ericsson löna sig för arbetsgivarna att ha ’förnyelserum’ (renewal rooms) för personalen att ladda upp sig i och sålunda jobba mycket effektivare på kortare tid samtidigt som välbefinnandet ökar och sjukledigheterna minskar.

Så skadar det inte att hålla i minnet, att dessa 90 minuters cykler pågår dygnet runt. Vi kan alltså pricka in vårt sänggående så, att det infaller just under trötthetsperioden. För dem som får sömn så fort de sätter huvudet på kudden spelar det förstås ingen roll, när man går och lägger sig. Men råkar man inte höra till den gruppen, underlättas nattsömnen betydligt om man inte behöver ligga och vänta på sin nästa trötthetscykel.

Artikeln av Tony Schwartz fick många kommentarer på nätet och alla var långt ifrån positiva. Han beskylls för att vara utopisk och inte begripa ett dyft av den vanliga arbetstagarens trängda vardag. Nu riktade sig hans råd förmodligen dels till tankearbetare, som själva kan bestämma rätt långt över hur de använder sin tid, och dels till arbetsgivare (som i sitt oförstånd gör livet surt och stressigt för de beska kommentarskrivarna).
 

Månadens boktips:
Tony Schwartz: Be excellent at anything (2010)
Arnold Bennett: How to live on 24 hours a day (1910)

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi