RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 52  (11.2.2013)       (tässä suomeksi)


ATT TRIVAS PÅ SIN ARBETSPLATS

Alla har rätt att trivas på sin arbetsplats, brukar jag poängtera i mina utbildningar. Det är utgångspunkten. Och det inbegriper automatiskt, att trivseln inte få ske på någon annans bekostnad, då även den andra har rätt att må bra. Hur det ska gå till är en annan femma. Vems ansvar är arbetstrivseln på?

I första hand är den nog på arbetstagarens eget ansvar, det vill säga efter att ledningen skött om de formella förutsättningarna såsom arbetsutrymmen, ramar för arbetsuppgifterna och tillgängliga resurser. Tycker man sig inte ha fått dylika, är det bäst att fråga efter dem. Det kan verka fel, att arbetstagaren själv ska stå för sitt välmående, då det ju är i arbetsgivarens intresse att personalen orkar och mår bra. Å andra sidan är det bara personen själv, som vet hur han mår. Han är alltså den som det tillkommer att ta första steget mot en förbättring, ifall trivseln är hotad.

De två vanligaste orsakerna till missnöje torde vara en schism mellan arbetstagare och en ohanterligt stor arbetsbörda. Någon allmängiltig, detaljerad modell för hur man skall råda bot på dessa hinder för trivsel på arbetsplatsen lär inte finnas. De är alltför mångfasetterade för att passa in i samma format. Några synpunkter jag snappat upp på vägen, vill jag ändå dela med mig.

Schismen mellan arbetstagare lindras något, när alla parter inser, att vi alla är människor på gott och ont. Vi har alla mer eller mindre olika bakgrund, mot vilken vi tolkar situationer och andras reaktioner och beteenden. Ibland övertolkar vi. Ibland går något viktigt oss helt förbi. Det är så gott som omöjligt att ändra på en annan människa (utan ordentliga tortyrredskap), det vet vi. Men det är möjligt att bete sig så, att personen i fråga själv vill eller hamnar att ändra på sig. Någon gång genom att vända andra kinden till, någon gång genom att först räcka ut handen, någon gång genom att uppriktigt lyssna på honom, någon gång genom att sätta tydliga gränser och någon gång genom att låta honom löpa linan ut och se väggen komma emot.

Vi människor är inte särskilt perfekta – och somliga är förstås ännu mindre perfekta än andra... Och också dem nödgas vi ha att göra med (ifall deras vägg inte kommit emot). De tänker förmodligen detsamma om oss... Härtill har vi sannolikt fått ovanstående ordspråk, enligt vilket det är bättre att dämpa sina egna reaktioner genom att till exempel ge otrevliga situationer en ny betydelse eller tolkning, som inte retar upp oss. Vi kan också förstärka vår jagbild, så att vi inte tar saker så personligt. Det andra säger eller gör, är bara vad de säger eller gör, vi blir inte annorlunda för det.

Vad den ohanterligt stora arbetsbördan beträffar, bör vi hålla i minnet, att arbetstiden fortfarande är i stort sett åtta timmar om dagen. Under de senaste årtiondena har arbetsuppgifterna dock väsentligt ändrat karaktär på ett sätt som vi upplever som en enorm ökning. Ökningen kommer i form av krav på it-kunnande och nätkontakter och dokumentation samtidigt, som kontorspersonal minimeras och arbetsledare upphört att existera. Vi har väldigt svårt att orientera oss i denna nya sköna värld, där det ankommer på oss själva att anpassa resurserna till arbetskraven. Här behöver vi allt det stöd vi kan ge varandra för att hitta kreativa lösningar på hur man får de fyra elefanterna att rymmas i folkvagnen. Vi får nog enskilt och tillsammans omdefiniera elefanterna ganska mycket.
 

Månadens citat:
Det är lättare att ta på sig skor än att täcka hela världen med en matta. – Talesätt

Månadens boktips:
Ari Heiskanen: Nollatoleranssi: Taltuta tuloksen tuhoojat (2011).
Paul McKenna: I can make you smarter (2012).
 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi