RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Kuukauden Rita 52 (11.2.2013)     (här på svenska)

TYÖSSÄ VIIHTYMINEN

Jokaisella on oikeus viihtyä työpaikallaan, tapaan painottaa koulutuksissani. Se on kaiken lähtökohta. Ja se sisältää luonnollisesti myös sen, että viihtyminen ei saa tapahtua kenenkään muun kustannuksella, koska myös toisilla on oikeus voida hyvin. On sitten ihan toinen kysymys, miten se onnistuu. Kenen vastuulla työpaikkaviihtyvyys on?

Ensi kädessä se kyllä on työntekijän omalla vastuulla, ainakin sen jälkeen kun johto on pitänyt huolta yleisistä työnteon puitteista ja tiedottanut käytettävistä olevista resursseista. Jos tuntuu, että ei ole saanut niitä, on parasta kysyä. Voi tuntua väärältä, että työntekijän pitäisi itse vastata tyytyväisyydestään, kun se kuitenkin on työnantajan intresseissä, että henkilökunta jaksaa ja voi hyvin. Toisaalta se kuitenkin on työntekijä itse, joka tietää, miten hän voi. Hänen kuuluu siis ottaa ensimmäinen askel kohti parannusta, jos viihtyvyys on uhattuna.

Kaksi tavallisinta epäviihtyvyyden syytä lienevät työntekijöiden väliset kiistat ja liian suuri työtaakka. Mitään yleispätevää, yksityiskohtaista mallia siitä, miten nämä työpaikalla viihtymisen esteet pitäisi poistaa, ei liene olemassa. Ratkaisut ovat aivan liian moniulotteisia mahtuakseen yhteen malliin. Muutamia matkan varrella mukaan tarttuneita näkemyksiä haluaisin kuitenkin jakaa.

Työntekijöiden väliset erimielisyydet voivat hieman lievittyä siitä, että kaikki osapuolet tajuavat, että me kaikki olemme ihmisiä – hyvillä ja vähemmän hyvillä ominaisuuksilla varustettuja. Meillä kaikilla on oma taustamme, jota vasten peilaamme tilanteita ja muiden reaktioita ja käyttäytymistä. Joskus me ylitulkitsemme, joskus jotakin tärkeää jää meiltä huomaamatta. Tiedämme, että on lähes mahdotonta muuttaa toista ihmistä (ilman riittäviä kidutusvälineitä). On kuitenkin mahdollista käyttäytyä niin, että toinen haluaa itse muuttua, tai joutuu muuttumaan. Joskus tarjoamalla ensimmäisenä sovinnon kättä, joskus aidosti kuuntelemalla toista, joskus asettamalla selkeitä rajoja ja joskus taas niin, että toisen antaa todella jatkaa äärimmilleen kunnes seinä tulee vastaan.

Me ihmiset emme ole erityisen täydellisiä – ja jotkut ovat luonnollisesti vielä muitakin epätäydellisempiä... Myös heidän kanssaan joudumme kuitenkin olemaan tekemisissä (jollei heidän kohdallaan seinä ole jo tullut vastaan). Luultavasti he ajattelevat samoin meistä… Kirjeen alussa oleva sitaatti soveltuu nimenomaan tähän: on tosiaan parempi että suojaamme itsemme ja annamme epämiellyttävälle tilanteelle uutta merkitystä, joka ei saa meitä kiihtymään. Voimme myös vahvistaa minäkuvaamme niin, että emme ota asioita niin henkilökohtaisesti. Se mitä toiset sanovat tai tekevät on vain heidän sanomaansa ja tekemäänsä, me emme muutu siitä miksikään.

Mitä siihen suureen hallitsemattomaan työtaakkaan sitten tulee, meidän on hyvä muistaa, että työaika on edelleen enimmäkseen kahdeksan tuntia. Työtehtävät ovat kuitenkin muuttaneet luonnettaan viime vuosikymmeninä tavalla, joka tuntuu meistä valtavalta töiden lisääntymiseltä. Työtehtävien kasvu on tullut esimerkiksi it-osaamisen vaatimusten ja dokumentoinnin ja verkostoitumisen lisääntymisen muodossa, samaan aikaan kun toimistohenkilökunnan määrä on pienentynyt ja työnjohtajat ovat lakanneet olemasta. Meidän on vaikea orientoitua tässä uudessa uljaassa maailmassa, jossa meidän itsemme täytyy sopeuttaa resurssit vaatimuksiin. Tässä tarvitsemme kaiken mahdollisen tuen toisiltamme, jotta keksimme luovia ratkaisuja, miten saamme ne neljä elefanttia sopimaan siihen volkkariin. Joudumme kyllä yksin ja yhdessä aika paljon määrittelemään niitä elefantteja uudelleen.
 

Kuukauden sitaatti:
On helpompi laittaa kengät jalkaan kuin peittää koko maailma matolla. Sanonta

Kuukauden kirjavihje:
Ari Heiskanen: Nollatoleranssi: Taltuta tuloksen tuhoojat (2011).
Paul McKenna: I can make you smarter (2012).
 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi