RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 51 (7.1.2013) (tässä suomeksi)


ATT SKAPA RÄTTA VÄRDERINGAR AV SINA BEHOV

Många går in för att börja ett nytt år med devisen ’Ny dag, nya tag’. Här startar vi ett nytt och (ännu) bättre liv. Och inget fel med det, förstås, så länge vi tar själva utmaningen med i beräkningen. Om det bara gällde att fatta beslut och ta sig i kragen, skulle vi knappast behöva några nyårslöften eller andra nya tag. Vari ligger då själva utmaningen? Den ligger i att göra upp en ny modell eller karta över vårt liv eller en del av livet. Och det går åt en massa resurser till att producera en ny karta.

Vi har redan en default-modell av livet och oss själva och den är så inkörd, att vi inte ens är medvetna om den. Den bygger på förbindelserna mellan våra neuroner och styr våra tankar, våra reaktioner och vårt handlande. Även om vi beslutsamt gör upp en ny modell för vårt beteende, ändrar sig inte vår inkörda inre modell särskilt snabbt. Det visar till exempel av en forskningsrapport om hur bara en av 9 hjärtattackspatienter lyckades ändra sina vanor. Och då var det ändå fråga om liv och död. Här skall lite i taget plogas upp nya nervbanor, som ännu inte existerar, och till det behövs energi och fokus. Vår nya modell måste få tillräckligt med uppmärksamhet över tillräckligt lång tid.

Finns det då några hjälpmedel? Något som underlättar produktionen av den nya kartan? Att döma av mängden ’må bra –litteratur, flödar det formligen av hjälpmedel, så det är egentligen rätt konstigt att vi fortfarande kämpar med att lämna vår bekvämlighetszon. Det kanske beror på alla ’vad’ man kunde göra utan fungerande recept på ’hur’ man får det till stånd. Vilket kanske beror på att ’hur’ är så individuellt och också måste gå ihop med den bild man har av sig själv. Producerar man en ny modell av något beteende, bör man också producera en ny modell av sig själv, och den får inte skilja sig för mycket från den existerande modellen. Då minskar den i trovärdighet och genomförbarhet.

Vi har i själva verket tre modeller, som alla måste passa ihop ifall det skall bli några nya tag. Vi har en modell av en önskan eller ett mål. Så har vi modellen av oss själva och därtill ännu modellen av vår närmaste sociala omgivning och hur vi passar in i den. Det blir alltså en hel del modellering.

Vid modelleringen lönar det sig att beakta, att vad man än gör så finns det ett grundläggande behov bakom, exempelvis behovet av trygghet, skydd, uppskattning, uppmärksamhet, självständighet eller meningsfullhet. Det pratas ofta om vikten av värderingar, men värderingarna har ingen kraft ifall de inte är förankrade i något grundbehov. Behöver du näring, värderar du mat. Behöver du uppskattning, värderar du ett vänligt ord. Men det händer att vi blandar ihop behoven och värderingarna och till exempel uppsöker mat, när vi egentligen borde uppsöka något helt annat som till exempel gott sällskap, som ger oss positiv uppmärksamhet, eller sätt att göra vårt liv mera meningsfullt – eller helt enkelt vila. Lyckas vi skapa rätta värderingar av våra behov, blir det mycket enklare och effektivare att ploga upp nya nervbanor för modellen eller kartan vi producerat.

Som vi ovan noterade, går det åt en massa resurser till att producera nya kartor, och inom ’må bra’ –litteraturen tycks man vara rörande ense om att goda resurskällor består av tre A:n:

Aktiv avspänning: Gärna enkel muskelavslappning, men också mental avslappning i form av att drömma sig bort till något skönt eller roligt, när man står i kassakön eller väntar på bussen.

Aktiviteter: Motion, hobby, läsning …

Attityd: Motivation och entusiasm går snabbt över. Redan efter en timme har vi kommit ifrån en lysande idé. Förankra alltså den nya modellen snabbt i något mycket konkret.

--------------------------------------------------------------------------------------Månadens citat:

”En pessimist ser svårigheten i varje tillfälle; en optimist ser tillfället i varje svårighet.”
  - Winston Churchill
--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------Månadens boktips:

Shamash Alidina: Relaxation for Dummies (2012).
--------------------------------------------------------------------------------------
 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi