RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Kuukauden Rita 51 (7.1.2013) (här på svenska)

MITEN LUODA OMISTA TARPEISTA OIKEITA ARVOJA

Moni alkaa uuden vuoden mottonaan ’Uusi päivä, uudet otteet’. Nyt aloitetaan uusi ja (vieläkin) parempi elämä. Ja ei siinä mitään pahaa tietenkään ole, niin kauan kuin vain otamme itse haasteen mukaan laskelmiin. Jos olisi kyse vain päätöksenteosta ja siitä, että ottaa itseään rinnuksista kiinni, tuskin tarvitsisimme mitään uuden vuoden lupauksia tai uutta otetta. Missä siis se varsinainen haaste piilee? Se on siinä, että kykenee tekemään uuden mallin tai kartan elämästään tai sen osasta. Ja uuden kartan tekemiseen kuluu rutkasti resursseja.

Meillä on jo valmiiksi olemassa oletusmalli elämästä ja itsestämme ja se on niin hyvin sisäistetty, että emme ole siitä edes tietoisia. Se rakentuu aivojemme neuronien yhteyksiin ja ohjaa ajatuksiamme, suhteitamme ja toimintaamme. Ja vaikka tekisimmekin määrätietoisesti uuden mallin käyttäytymisellemme, ei vanha hyvin sisäänajettu malli muutu kovin nopeasti. Siitä kertoo esimerkiksi tutkimus, jonka mukaan vain yksi yhdeksästä sydänpotilaasta kykenee muuttamaan elintapojaan. Ja silloin on kuitenkin kyse elämästä ja kuolemasta. Uuden mallin sisäänajo tarkoittaa, että vähä vähältä aurataan auki uusia hermoratoja, joita ei vielä ole olemassa, ja siihen tarvitaan energiaa ja keskittymistä. Uuden mallimme täytyy saada riittävän pitkään riittävästi huomiota.

Onko sitten olemassa apuneuvoja, jotka helpottaisivat uuden kartan tuottamista? Kaiken hyvinvointikirjallisuuden määrästä päätellen keinoja suorastaan tulvii, joten oikeastaan on aika kummallista, että meillä edelleen on vaikeuksia jättää mukavuusalueemme. Ehkä kyse on siitä, että neuvoja siitä ’mitä’ pitäisi tehdä on runsaasti, mutta siitä, ’miten’ se saadaan aikaan, löytyy niukasti. Se taas johtuu ehkä siitä, että ’miten’ on niin henkilökohtaista, ja sen täytyy sopia yhteen sen kuvan kanssa, mikä jokaisella on itsestään. Kun tuottaa uuden mallin jostakin käyttäytymisestä, täytyy myös rakentaa uusi malli itsestä, ja sen ei saa poiketa liikaa vanhasta voimassa olevasta. Muuten sen uskottavuus ja toteutuskelpoisuus heikkenee.

Meillä on itse asiassa kolme eri mallia, joiden kaikkien täytyy sopia yhteen, jotta syntyisi uutta otetta. Meillä on ensiksikin toiveen tai päämäärän malli. Toiseksi meillä on malli itsestämme, ja kolmanneksi vielä malli sosiaalisesta lähiympäristöstämme ja miten sopeudumme siihen. Tästä tulee siis aikamoista mallintamista tai mallien tekemistä.

Mallin luomisessa kannattaa ottaa huomioon, että kaikessa on aina takana jokin perustarve, esimerkiksi turvallisuuden, suojan, arvostuksen, huomion, itsenäisyyden tai mielekkyyden tarve. Usein puhutaan arvojen tärkeydestä, mutta arvoilla ei ole yhtään voimaa elleivät ne ankkuroidu perustarpeisiin. Kun tarvitset ravintoa, arvostat ruokaa. Jos tarvitset arvostusta, arvostat korkealle ystävällisen sanan. Mutta helposti käy niin, että sekoitamme tarpeet ja arvot keskenään ja esimerkiksi etsimme ruokaa kun meidän pitäisi sen sijaan etsiä jotakin ihan muuta, kuten esimerkiksi hyvää seuraa, joka antaa meille positiivista huomiota, tai keinoja luoda elämäämme lisää mielekkyyttä – tai yksinkertaisesti lepoa. Jos onnistumme luomaan tarpeistamme oikeita arvoja, käy paljon helpommaksi ja tehokkaammaksi avata uusia hermoratoja tuottamassamme uudessa mallissa.

Uuden kartan tekeminen vaatii, kuten yllä todettiin, rutkasti resursseja, ja hyvinvointikirjallisuudessa ollaan liikuttavan yksimielisiä siitä, että hyvät resurssilähteet koostuvat kolmesta A:sta:

Aktiivinen rentoutus: Mielellään yksinkertainen lihasrentoutus, mutta myös mielen rentoutusta uneksimalla itsensä johonkin mukavaan tai hauskaan, esimerkiksi seisoessaan kassajonossa tai bussia odottamassa.

Aktiviteetteja: Liikuntaa, harrastuksia, lukemista…

Asenne: Motivaatio ja innostus menee nopeasti ohi. Jo tunnissa luovumme loistavasta ideasta. Ankkuroi siis uusi malli nopeasti johonkin hyvin konkreettiseen.

--------------------------------------------------------------------------------
Kuukauden sitaatit:
 

”Pessimisti näkee jokaisessa mahdollisuudessa vaikeuden, optimisti jokaisessa vaikeudessa mahdollisuuden.”                                           - Winston Churchill

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Kuukauden kirjavihjeet:

Shamash Alidina: Relaxation for Dummies (2012).
-------------------------------------------------------------------------------

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi