RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 48 (2012) (tässä suomeksi)


TRÄNA DIN ENERGI-MUSKEL

Föregående brev handlade om vårt grundbehov att utvidga vår kapacitet genom att förbruka och återhämta energi. Med energi avses här förmågan att utföra ett arbete, som kan vara såväl fysiskt som mentalt eller andligt. Nyckeln till högre kapacitet är att pressa sig förbi den vanliga gränsen och regelbundet söka återhämtning. Bådadera utgör en utmaning: ansträngning förorsakar obehag och återhämtning förutsätter avbrott i tidtabellen. Kvaliteten på återhämtningen är inte heller alltid den bästa. Det kan vara en kopp kaffe för att komma över tröttheten, någon sötsak som kaffebröd eller choklad för att få blodsockerhalten att stiga, några drinkar på kvällen för att slappna av, slötittande på TV för att man inte orkar göra annat mm. Återhämtning som enligt stressforskningen verkligen ger ny näring kunde hellre vara att ta en promenad i naturen, att lyssna till kluckande vågor, att ta en aktiv muskelavslappning på 10 -15 minuter, att lyssna på musik, att motionera, att stretcha, att syssla med en hobby, … Vill man sedan också ta sig sin kaffekopp eller sitt vinglas, är det förstås inget som hindrar att man njuter av det också. Det ena utesluter inte det andra.

Att införa nya vanor i sitt liv innebär att vi borde åsidosätta våra automatiska reaktioner till förmån för vilja och självdisciplin, som enligt forskningsresultat bara till 5 % styrs av oss själva (American Psychologist 54, July 1999, 462-479), dvs. en nästan övermänsklig utmaning. Herrarna Loehr och Schwartz har därför utarbetat ett underlättande schema med idrottsträning som utgångspunkt.

Först gäller det att bestämma vilken ”muskel” som behöver tränas, en muskel i tur och ordning. Bland exempel på muskler som klienter önskat träna hittar man bl.a. sådant som glädje, ansvar, flexibilitet, mening, mål i livet, förhållande till andra, ekonomi, tidsanvändning, hälsa, inspiration, harmoni ärlighet och kreativitet. Därefter kan man fastställa prestationshinder, dvs. sådant som hittills hindrat muskeln att tränas upp. Här har klienter nämnt bl.a. otålighet, överdriven kritiskhet, brist på uppföljning, missnöje, likgiltighet, tankspriddhet och negativt tänkande. Sedan är det dags att precisera ett önskat resultat eller det som konkret händer, när muskeln tränas upp, t.ex. ett fungerande företag, positiva relationer, nöje, balans, lugn, självkontroll, tid för familjen, bättre humör, bättre koncentrationsförmåga, självförtroende, lösningsbaserat tänkande, korrekt fokusering och pålitlighet.

Det effektivaste sättet att få muskeln i fråga upptränad, är att bygga upp ritualer, vilket kräver att vi definierar mycket specifika beteenden och utför dem vid mycket specifika tillfällen. För en klient kunde ett utarbetat schema se ut så här:                      (Hur skulle din egen ruta kunna se ut?)

 

 

Muskel att träna:          Inspiration

Prestationshinder:         Missnöje, likgiltighet

Önskat resultat:            Entusiasm i arbetet och hemma

 

RITUAL:

Måndag, onsdag, fredag kl.6.00 – 6.30: Rask morgonpromenad

Tisdag kl. 11.30 – 12.00: Lunch med närmaste arbetskompisarna

Torsdag kl. 19 – 20: Bordtennis i garaget

Lördag kl. 9 – 10: Pratstund på tumanhand med frun

 

ATT GÖRA:

- Köpa pingisbord

 

--------------------------------------------------------------------------------------Månadens boktips:

Jim Loehr & Tony Schwartz: The Power of Full Engagement, 2008 (Att leva till 100 %).

 Dr Spencer Johnson: Kuka vei juustoni? (Who stole my cheese? 2002 / 1998)

--------------------------------------------------------------------------------------
 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi