RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 47 (2012) (tässä suomeksi)


HUR FÖRVALTA SIN ENERGI?

Vi har alla behov av utveckling i någon form, åtminstone så länge vi anser oss ha någon möjlighet därtill. Gamle behovsforskaren C.P. Alderfer menade, att vi i första hand vill göra sådant som åstadkommer en skillnad här i världen. Upplever vi, att de alternativen och möjligheterna stängs för oss, inriktar vi oss i stället på att utveckla olika relationer. Och verkar också den vägen oframkomlig, börjar vi utveckla det materiella omkring oss. Viktor E. Frankl gick ett steg längre och menade, att vi själva måste ta ansvar för att skapa oss en mening och aktivt bygga upp vår mentala kapacitet. Mental hälsa, sa han, baserar sig på spänningsklyftan mellan det vi är och det vi borde bli.

All utveckling kräver energi, och brist på energi kan vara en orsak till att vi trappar ner i vår behovshierarki. Jim Loehr och Tony Schwartz, två rutinerade idrottstränare, kommer här till undsättning med några praktiska vinkar hur man kan hantera sin energi mera effektivt antingen det handlar om idrott, jobb eller annan utveckling. Det är energi, säger de, och inte tid, som är det viktigaste för en bra prestation.

Vi bygger upp känslomässig, mental och andlig kapacitet på exakt samma sätt som vi bygger upp fysisk kapacitet. Vi växer på alla nivåer genom att förbruka mer energi än normalt och sedan återhämta oss. Utsätt en muskel för vanlig ansträngning och den växer inte. Den förlorar till och med i styrka med åren. All sorts stress, hur obehaglig den än känns, har potentialen att utvidga vår kapacitet – fysiskt, mentalt, känslomässigt eller andligt – så länge den följs av tillräcklig återhämtning. Det är här vi har poängen: vi måste skaffa oss rutiner som ger oss positiv energi, dvs. automatiska energiritualer.

Energi är förmågan att utföra ett arbete och vi har som grundbehov att förbruka och återhämta energi. Vi kräver energi för att kunna prestera. Återhämtning å sin sida är mer än bara avsaknaden av arbete. För mycket återhämtning utan tillräcklig stress leder till förtvining. Vi kan bara jämföra med en gipsad arm, för att inse detta. För att få energi till att utveckla vår kapacitet måste vi rytmiskt alternera mellan ansträngning och återhämtning, vilket i praktiken visat sig synnerligen svårt att åstadkomma. Vi vill helt enkelt inte ta oss tid till återhämtning, när vi är jäktade. Trots all forskning som visar, hur mycket bättre vi presterar genom att hålla små pauser! Efter en jobbperiod på omkring 90 minuter kräver vår organism vila. Handlar det om intensivt tankearbete kan hjärnan behöva en liten paus med 20 minuters mellanrum. Vi kan igen en gång jämföra med bilen vi inte hinner stanna och tanka, då vi har så brått att komma fram…

Svårigheten i att börja med regelbunden återhämtning ligger till stor del i vår begränsade förmåga till självkontroll. I stressande situationer faller vi, trots alla goda förutsättningar, tillbaka på automatiknivå och gamla vanor tar över handen. Därför är det, säger Loehr och Schwartz, oerhört viktigt att skapa sig positiva ritualer, som underlättar förändringen. Dylika positiva ritualer eller rutiner

-        sparar energi

-        tränger undan gammal automatik

-        omvandlar goda föresatser till handling

-        ger struktur åt tillvaron

-        skapar gränser (när jobbets löpband aldrig stannar)

Bästa sättet att förvalta vår energi är alltså att 1) utsätta oss för press, lite mer än vi tycker vi klarar av,  2) sedan aktivt återhämta oss genom att 3) göra upp noggranna, tidspreciserade ritualer för återhämtningen.

--------------------------------------------------------------------------------------

Månadens citat:


Att lära sig är att ändra hur man tänker.
– Michael Merzenich (1992)

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

Månadens boktips:

Loehr & Tony Schwartz: Att leva till 100 %. (The Power of Full Engagement, 2008)
--------------------------------------------------------------------------------------
 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi