RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 44 (tässä suomeksi)


MÄNSKLIG MANÖVRERING MED MENTAL TRÄNING

Dr. Paul Adams konstaterade redan 1967, att den största utmaningen på arbetsplatser och hemma är ’human engineering’, som kanske kan översättas med mänskligt manövrerande. Före honom ventilerade många filosofer den kinkiga frågan och i dag skrivs det flera böcker än någon sin om ämnet. Sist och slutligen är allt en fråga om att träna sig mentalt: hur komma till rätta med sig själv, med jobbet, med människor, med livet?

De flesta av dagens arbetsuppgifter är tankearbete, där förändringar av stora mått hör till vardagen och vi ständigt måste komma upp med lösningar till situationer, som vi ofta har ytterst liten information om. Vad livet utanför jobbet beträffar, bidrar den medietekniska utvecklingen till att vi även här lever i en social kultur, som skiljer sig från allt vi upplevt tidigare. Både på jobbet och hemma handlar det om att ’manövrera’ sig själv och andra för att klara den föränderliga vardagen utan negativ stress.

Februaribrevet handlade om hur det går jobba utan stress genom att hålla sig med två separata sätt att tänka. Det analytisa tänkandet använder vi till att dra upp riktlinjer om vad som bör göras. Sedan kan vi med hjälp av fritt flödande tänkande leva i nuet och lita på att vår inre kreativitet tar hand om hur det bör göras, flexibelt i enlighet med omständigheterna.

Förutsättningen för dylik ’flow’ är dock en stark tro på sig själv och sin egen förmåga, vilket i sin tur kräver både professionellt kunnande och accepterande av det egna jaget. Det professionella kunnandet är det i allmänhet inget fel på. Svårare är det med accepterandet av det egna jaget. Här kommer den mentala träningen in i bilden: Hurudana suggestioner är till nytta här? Hur övar man sig att bygga upp mentala modeller av jobbet som kontrollerbart och sig själv som en lyckad och bra person? Och hur hålla en bra balans mellan självförtroendet och självkänslan?

Som Mia Törnblom säger, självförtroendet kommer via prestationer och yttre manifestationer på din duglighet, men med en god självkänsla duger du som du är, oberoende av vad andra tycker. Man kunde kanske säga, att vi behöver ett starkt självförtroende för att nå våra mål, och så behöver vi ha en vältränad självkänsla för att orka och må bra på vägen mot målet.

Dr. Adams rekommenderar självhypnos och med det menar han uppenbarligtvis just mental träning. Här kommer några vinkar för den mentala träningen:

-        Lär dig avspänning! Det underlättar betydligt de nedanstående vinkarna.

-        Fundera ut suggestioner, som du ofta upprepar för dig själv, t.ex. ”Jag är ok just som jag är”, ”Det här blir en nyttig lärdom” eller ”Det ordnar sig nog, på det ena eller andra sättet”.

-        Träna upp din självkänsla genom att samla på trevliga minnen. Har du många sådana upprättar du lättare en lyckad jag-bild. Och en lyckad jag-bild gör dig mindre självupptagen.

-        Stärk ditt självförtroende genom att ta dig an också nya uppgifter – och använd självkänslan, när de går åt pipan: det finns inga misslyckanden, bara ’outcomes’.

-        Undvik småpetighet som pesten! Häng inte upp dig på småsaker! Det får dig att fastna i detaljer, gör dig grinig och inåtvänd och skapar en trist stämning omkring dig.

-        Inventera dig själv och ditt liv: vad går att korrigera, vad inte.

-        Träna dig i att acceptera människor sådana de är, se något ens litet positivt i var och en och hålla siktet på det, som är i ert gemensamma intresse.

-        Öva regelbundet upp din inlärningsförmåga och håll ditt minne i trim med olika former av hjärngymnastik.

--------------------------------------------------------------------------------------

Månadens citat:

”Du är ansvarig för ditt beteende, men inte för andras tankar om det.”  - Richard Carlson & Joe Bailey

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

Månadens boktips:

Dr. Paul Adams: The New Self-Hypnosis.

Dale Carnegie: Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning. (Absolut läsvärd! /RA)

--------------------------------------------------------------------------------------
 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi