RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Kuukauden Rita 44 (här på svenska)

ITSEN JA MUIDEN OHJAUS MENTAALISELLA VALMENNUKSELLA

Tohtori Paul Adams totesi jo vuonna 1967, että suurin haaste työpaikoilla ja kotona on ’human engineering’, jonka voisi ehkä kääntää lauseella ’miten käsitellä ja ohjata ihmisiä’. Moni filosofi on tuulettanut tätä kinkkistä aihetta ennen häntä ja siitä kirjoitetaan tänään kirjoja enemmän kuin koskaan. Loppujen lopuksi kaikessa on kyse omasta mentaalisesta valmennuksesta: miten selvitä itsensä, työn, ihmisten ja koko elämän kanssa.

Useimmat tämän päivän työtehtävät ovat ajattelutyötä, missä suuren luokan muutokset kuuluvat arkeen, ja meidän täytyy jatkuvasti ratkaista tilanteita, joista meillä on usein hyvin vähän tietoa. Mitä sitten työn ulkopuoliseen elämään tulee, niin mediateknisen kehityksen seurauksena me joudumme täälläkin elämään sosiaalisessa kulttuurissa, joka eroaa kaikesta aiemmin kokemastamme. Sekä töissä että kotona joudumme luovimaan ja taktikoimaan, jotta selviytyisimme muuttuvaisesta arjesta ilman negatiivista stressiä.

Helmikuun kirje käsitteli sitä, miten pystyä työskentelemään ilman stressiä hallitsemalla kaksi erilaista tapaa ajatella. Analyyttisella ajattelulla vedämme suuntaviivat sille, mitä pitää tehdä. Sitten voimme vapaasti virtaavan ajattelun avulla elää hetkessä ja antaa sisäisen kreatiivisuutemme huolehtia siitä miten se pitää tehdä, joustavasti tilanteen mukaan.

Edellytyksenä tällaiseen ’flow-tilaan’ heittäytymiselle on kuitenkin vankka usko itseen ja omiin kykyihin, mikä puolestaan edellyttää sekä ammatillista osaamista että oman minän hyväksymistä. Ammattiosaamisessa ei yleensä ole mitään vikaa, mutta oman itsen hyväksymisen kanssa on vaikeampaa. Tässä tulee mentaalinen valmennus mukaan kuvaan. Millaiset suggestiot ovat tällöin avuksi? Miten harjoitella rakentamaan sellaisia mentaalisia malleja työstä, että sen pystyy hallitsemaan, ja itsestä onnistuneena ja hyvänä henkilönä? Ja miten säilyttää tasapaino itseluottamuksen ja itsetunnon välillä.

Kuten Mia Törnblom sanoo, itseluottamus syntyy suorittamisesta ja kyvykkyytesi ulkoisista ilmenemismuodoista, mutta hyvällä itsetunnolla kelpaat sellaisena kuin olet, riippumatta siitä, mitä toiset ajattelevat sinusta. Voisi ehkä sanoa, että tarvitsemme hyvän itseluottamuksen saavuttaaksemme tavoitteemme, ja hyvin harjoitellun itsetunnon jaksaaksemme ja voidaksemme hyvin matkalla päämääräämme.

Tohtori Adams suosittelee itsehypnoosia ja sillä hän ilmiselvästi tarkoittaa nimenomaan mentaalista valmennusta. Tässä tulee muutamia vihjeitä, miten harjoitella:

-        Opettele rentoutustekniikoita! Se helpottaa huomattavasti alla olevia vinkkejä.

-        Suunnittele itsellesi suggestioita, joita usein toistat itseksesi, esim. ”Olen ok juuri sellaisena kuin olen”, ”Tämä on hyödyllinen oppimistilanne minulle”, tai ”Kaikki järjestyy, tavalla tai toisella”.

-        Harjaannuta itsetuntoasi keräämällä mukavia muistoja. Kun sinulla on paljon sellaisia, rakennat helpommin onnistuneen minäkuvan. Ja onnistunut minäkuva tekee sinusta vähemmän itsekeskeisen.

-        Vahvista itseluottamustasi ottamalla vastuullesi myös uusia tehtäviä – ja käytä itsetuntoa, kun ne menevät päin prinkkalaa: ei ole olemassakaan epäonnistumisia, vain erilaisia lopputulemia.

-        Vältä pikkumaisuutta kuin ruttoa! Älä takerru pikkuasioihin! Silloin jämähdät yksityiskohtiin, tulet ärtyisäksi ja sisäänpäin kääntyneeksi ja luot ympärillesi ikävän tunnelman.

-        Inventoi itsesi ja elämäsi: mitä voi korjata, mitä ei.

-        Opettele hyväksymään ihmiset sellaisina kuin ne ovat, näkemään jotakin edes vähän positiivista jokaisessa heistä ja kohdistamaan huomiosi siihen, mikä on molempien osapuolien intressissä.

-        Harjoita säännöllisesti oppimiskykyäsi ja pidä muistisi kunnossa erilaisilla aivojumpilla.

 

--------------------------------------------------------------------------------
Kuukauden sitaatit:

”Olet vastuussa käytöksestäsi, mutta et siitä, mitä toiset ajattelevat siitä” - Richard Carlson & Joe Bailey
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Kuukauden kirjavihjeet:

Dr. Paul Adams: The New Self-Hypnosis.
Dale Carnegie: Miten saat ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa. (Suosittelen lämpimästi! /RA)

-------------------------------------------------------------------------------

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi