RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Ajan-
kohtaista

 

Månadens Rita 42 (19.2.2012) (tässä suomeksi)


NOLLTOLERANS PÅ JOBBET OCH I DET EGNA LIVET

Nolltolerans kan sägas vara organisationens inre livskraft, från vilken avlägsnats barlaster som står i vägen för den grundläggande verksamheten, basuppgiften. Typiska sådana barlaster är

ü     livlösa tyngder (personer som inte tar ansvar),

ü     stresstyngder (kostnader som uppstår som följd av felinriktad brådska) och

ü     störningstyngder (störande uppträdande eller mobbning)

Gemensamt för dessa är, att de förorsakar både mänskliga och ekonomiska förluster, som aldrig riktigt kommer till synes och som därför ingen inom organisationen är ansvarig för. Ari Heiskanen gör upp olika kalkyler för hur enorma summor det faktiskt är fråga om. Bland annat upptar bara de störande beteendena rentav sju veckor (!) av en förmans arbetstid. Med tanke på att det helt enkelt per automatik är så, att de bästa företagen får de bästa arbetstagarna, lönar det sig att forska lite närmare i saken.

Att göra resultat är organisationens viktigaste uppgift. Vad resultatet går ut på, hur det är definierat och hur det mäts borde vara klart för alla arbetstagare. Det som håller ihop folk på jobbet är deras basuppgifter. Vad basuppgiften egentligen innehåller är ingalunda klart för alla, speciellt inte som den ändrat rätt mycket de senaste åren på så gott som alla yrkesområden. Och alla former av förändringar är detsamma som hot och risker, speciellt för en person, som varit någorlunda nöjd med den tidigare situationen.

Känslor får sålunda i och med förändringarna en central position också på jobbet. Känslor är som bekant kroppens signal på den yttre och den inre omgivningens beskaffenhet. Blir det för kallt, berättar kroppen att vi borde uppsöka värme, sjunker blodsockret för lågt reagerar hypotalamus med att sända ut hungerssignaler, osv. I fråga om mindre entydiga saker, gör vår hjärna först diverse mera eller mindre automatiska tolkningar, som sedan aktiverar känslorna. Rent genetiskt sållar vi allt som kommer emot oss först känslomässigt, förnuftet ger oss därefter alternativ om hur vi kan bemöta de signaler vi får. Trots den kulturella och tekniska utvecklingen är vi som organismer fortfarande stenåldersmänniskor. Plötsligt släpps alla skyddsmekanismer på och känslorna skenar iväg med oss. Det förklarar kanske hur en stor del av arbetsplatskonflikterna verkar helt obegripliga och får en att tänka på ordspråket ’Skrapa lite på människans yta och där under hittar du ett barn’. Såväl inom ledarskap som lärarskap är det mera en fråga om att hantera människor än att hantera sakinnehåll.

Enligt Barbara Fredricksons forskningsresultat vid University of North Carolina, hör både positiva och negativa känslor till vår vardag, och de bör alla accepteras. Man bör dock se till att förhållandet mellan de båda känsloladdningarna är 3 till 1: minst tre positiva känsloupplevelser per en negativ. Lyckas man upprätthålla en sådan balans ökar förmågan att tänka rörligt och se sammanhang, och man fastnar inte i detaljer, som hindrar en att se helheten. Livet blir kvalitetsmässigt bättre. Fredrickson jämför det med en segelbåt, där de positiva känslorna fungerar som fyllda segel, medan de negativa kan vara kölen som håller båten på kurs. De negativa känslorna är ofta djupt liggande försvarsmekanismer, som skärper oss och varnar oss för verkliga eller inbillade faror.

Heiskanens nolltolerans och Fredrickson förhållande 3:1 handlar sannolikt om samma sak: organisationens och den enskilda individens inre livskraft. Samma metoder kan användas i båda fallen:

o      Bemöt aktivt negativa känslor och situationer, sopa inte undan dem. Fundera över deras budskap. Se sedan till att skaffa minst tre positiva känsloupplevelser för varje negativ känsla.

o      Låt inte de positiva upplevelserna rinna obemärkt förbi. Ta vara på dem och förstärk känslan genom att notera dem, återkalla dem i minnet eller berätta om dem för någon.

o      Uppmärksamma och uppmuntra det som fungerar bra både hemma och på jobbet.

o      Ge öppet uttryck för positiva känslor (vänlighet, intresse, öppenhet, tolerans, tacksamhet, mm.). De har en tendens att sprida sig inom familjen och arbetsgemenskapen så länge de är äkta.

--------------------------------------------------------------------------------------

Månadens boktips:

Ari Heiskanen: Nollatoleranssi, Taltuta tuloksen tuhoojat (2011).

Barbara Fredrickson: Positivity (2009).

--------------------------------------------------------------------------------------
 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi