RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Ajan-
kohtaista

 

Månadens Rita 41 (8.1.2012) (tässä suomeksi)

VÄGAR TILL VÄLBEFINNANDE -
BEGREPPSDJUNGEL


De flesta av oss vill må bra. Vad man sedan menar med det och vilka möjligheter man anser sig ha härtill varierar. Utbudet på olika hjälpmedel är stort och skulle inte få rum på en sida. Jag nöjer mig alltså med att försöka bringa reda i de hjälpmedel jag får de flesta frågor om, dvs. vad det är för skillnad mellan NLP, Avslappning, Hypnos, Mindfulness och Mental Training. Alla utlovar de god stresshantering, ökad kreativitet och produktivitet, bättre relationer hemma och på jobbet, högre grad av ork och allmänt välbefinnande och – ja, ett bättre liv helt enkelt. Låt oss alltså i korthet betrakta en generaliserande beskrivning av de olika riktningarna och ha som exempel en person med skräck för att uppträda inför människor.

NLP (Neuro-Linguistic Programming) är en kognitiv vardagspsykologisk riktning, som koncentrerar sig mera på struktur än på innehåll. En person, som känner rädsla inför att framträda skulle sålunda uppmanas att strukturera en tydlig bild av sig, där han står inför publik och lugnt håller sin programpunkt. När han med hjälp av olika tekniker får känslan av samhörighet med bilden är han redo att smälta samman med konstruktionen och bli den här personen. De neurala banorna i hans hjärna har nu ändrat så pass mycket, att han klarar av situationen i fråga, vilket sedan i praktiken positivt befäster det nya beteendet.

Avslappning eller relaxation går ut på att aktivt få olika muskler i kroppen att slappna av, vilket åstadkommer balans i det autonoma nervsystemet och det endokrina systemet (bl.a. utsöndrandet av stresshormoner). Vår person med scenskräck skulle här lära sig avslappningsövningar och småningom försätta sin organism i så balanserat tillstånd, att han utan vidare lugnt kunde framträda inför sin publik.

Hypnos kan beskrivas som en djupare form av avslappning eller koncentration, som ger personen förmåga att ta emot sådana budskap eller suggestioner han vill ge sig själv. Här skulle vår exempelperson försättas i ett dylikt koncentrerat tillstånd och sedan lyssna till suggestioner om hur han lugnt och till och med njutningsfullt håller sitt anförande.

Mindfulness är processorienterat snarare än målorienterat och handlar om att träna vår uppmärksamhetsförmåga och bli mera medvetna om det, som sker runt omkring oss och inuti oss. Här strävar man enbart till att koncentrera sig på det som är här och nu. Genom att till fullo acceptera t.ex. en känsla eller ett tillstånd, kan man göra skillnad mellan sig själv och tillståndet och på så vis få avstånd till det och därmed valmöjligheter. Vår nervösa person skulle följaktligen uppmanas att erfara sin känsla så tydligt som möjligt, att iaktta dess styrka, position, karaktär mm. utan motstånd och utan kritik. Därefter uppmanas han att milt andas in i känslan och omfatta, att allt är ok just som det är. Småningom lär han sig acceptera sig själv som en helhet och hans problem med att uppträda mister sin betydelse.

Mental Training kan sägas vara ett redskap för målinriktad förändring och förverkligande av realistiska önskningar. Med mental träning kan man frigöra resurser och ändra på föråldrade attityder. En ’mental tränare’ skulle förmodligen fritt använda alla de ovanstående riktningarna, plocka och kombinera och modifiera. Vårt nerviga exempel skulle antagligen få lite av allt i en skräddarsydd tappning.

Nu måste framhållas, att ingen av riktningarna i allmänhet används helt renodlad. De innehåller alla element av varandra och överlappar på många punkter. Gemensamt för dem alla är utgångspunkten, att vi gör våra egna modeller av verkligheten. Vi tolkar omgivningen och händelser utgående från tidigare erfarenheter, gammal vana och egna motiv och kan alltså vid behov göra nya eller modifierade modeller. Över hela linjen är det också en fråga om att ändra den automatiska reaktionen till en överlagd respons. De handlar alla om nya synvinklar, fungerande inlärning så vi kan jobba smartare i stället för hårdare, förmågan att inse var vi står och ta vara på det vi har, så vi inte bara blint rusar framåt med skocken.

Många av övningarna är också gemensamma, bland andra:

- Öva dig i jag-budskap: ”Jag blev ledsen, när du glömde vår överenskommelse” istället för ’Du gjorde mig ledsen genom att glömma vår överenskommelse’.

- Ta vara på det som går bra, ge det din uppmärksamhet, skriv upp det i en ’Bra-dagbok’.

- Ge en alternativ tolkning till det som går mindre bra. (Det är alltid din tolkning av en situation, som får dig ur balans, inte situationen i sig.)

- Ha regelbundna avslappningsövningar. Jfr. säkerhetsbältet: det går inte att sätta det på sig just före kraschen!

- Minns att dina tankar och känslor inte är detsamma som du. De går över av sig själva om du bara släpper iväg dem genom att rycka på axlarna och säga: ’Jaha, här har vi dem igen. Tur att det bara är tankar och känslor.’

- Återkalla allt emellanåt i minnet sådant som du är tacksam för.

- Se till att få något roligt att rymmas med varje dag.

--------------------------------------------------------------------------------------
Månadens citat:

Det är ingen idé att försöka betäcka omgivningen med en heltäckande matta för att skydda fötterna mot stenar och ojämnheter. Det är betydligt lättare att ta på sig skor.
– Gammalt ordspråk
--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

Månadens boktips och en cd:

Pauli Hämeenaho: NLP mielenterveystyössä, kokemuksen rakenne muutoksen avaimena (2000).
Jukka Kataja: Rentoutuminen ja voimavarat (2004).
Dr. Paul Adams: The new self-hypnosis, proven techniques for programming your subconscious mind.
Jouni Luukkala: Hypnoosi, itsesuggestion ja hypnoterapian käytännön opas (1998).
Shamash Alidina: Mindfulness for dummies (2010).
Ola Schenström: Mindfulness i vardagen (2007).
Michael Neill: You can have what you want (2006).
Michael Neill: Feel happy now (2007).
Richard Templar: The rules of life (2011).
Reijo A, Kauppila: Mielen voima, suggestiot opetuksessa ja ohjauksessa (2010)
CD: Gia Mellin-Kranck: Mindfulness, att leva här och nu.

--------------------------------------------------------------------------------------
 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi