RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Ajan-
kohtaista

 

Kuukauden Rita 41 (8.1.2012) (här på svenska)

TEITÄ HYVINVOINTIIN - KÄSITEVIIDAKKO

Useimmat meistä haluavat voida hyvin. Mitä itse kukin sillä sitten tarkoittaa ja mitä mahdollisuuksia katsoo itsellään olevan siihen, vaihtelee. Apuvälineiden tarjonta on runsasta eikä edes niiden luettelo sopisi sivulle. Tyydyn siis tuomaan tässä vähän selvyyttä niihin menetelmiin, joista minulta eniten kysytään, siis miten eroavat toisistaan NLP, Rentoutus, Hypnoosi, Mindfullness ja Mental Training. Kaikki ne lupaavat hyvää stressin hallintaa, luovuuden ja tuottavuuden kasvua, parempia välejä kotona ja töissä, parempaa jaksamista ja yleistä hyvinvointia – niin, yksinkertaisesti parempaa elämää. Yritän siis tehdä lyhyen yleistävän kuvauksen näistä eri suuntauksista käyttäen esimerkkinä esiintymispelon hoitoa.

NLP (Neuro-Linguistic Programming) on kognitiivinen arkipsykologinen suuntaus, joka keskittyy enemmän rakenteeseen kuin sisältöön. Esiintymispelosta kärsivää pyydettäisiin luomaan itsestään selvä kuva pitämässä rauhallisena yleisön edessä esitystään. Erilaisten tekniikoiden avulla hänelle syntyy valmius samaistua kuvan kanssa, muuttua kuvan henkilöksi. Hänen aivojensa neuroradat ovat tällöin muuttuneet sen verran, että hän selviää seuraavasta esiintymistilanteesta, mikä puolestaan vahvistaa positiivisesti tätä uutta käyttäytymistä.

Rentoutus tai relaksaatio pyrkii aktiivisesti rentouttamaan kehon eri lihakset, mikä saa aikaan tasapainoa autonomisessa hermostossa ja sisäerityksessä (muun muassa stressihormonien erityksessä). Esiintymispelkoisemme oppisi täten erilaisia rentoutustekniikoita, joilla hän kykenisi vähitellen asettamaan elimistönsä niin tasapainoiseen tilaan, että hän pystyisi esiintymään ilman muuta rauhallisesti yleisönsä edessä.

Hypnoosin voisi kuvata syvemmäksi tavaksi rentoutua tai keskittyä, jonka avulla henkilö kykenee paremmin ottamaan vastaan sellaisia viestejä tai suggestioita mitä hän haluaa itselleen antaa. Esimerkkimme henkilö siis asetettaisiin sellaiseen keskittyneeseen tilaan ja hän kuuntelisi suggestioita siitä, miten hän pitää rauhallisena ja jopa nauttien esitystään.

Mindfullness orientoituu enemmän prosessiin kuin päämäärään. Siinä on kyse havaintokykymme terävöittämisestä ja siitä, että tulemme paremmin tietoisiksi ympärillämme ja sisässämme tapahtuvasta. Hyväksymällä täysin esimerkiksi jokin tunne tai olotila voi tehdä eron itsensä ja tilan välillä ja siten saada tiettyä etäisyyttä siihen, mikä lisää valinnanvapautta. Hermostunutta esimerkkitapaustamme luultavasti kehoitettaisiin kokemaan esiintymispelon tunteensa niin selvänä kuin mahdollista, havainnoimaan sen voimakkuutta, sijaintia, luonnetta yms. ilman vastustusta ja kritiikkiä. Sen jälkeen häntä kehotettaisiin hengittämään lempeästi siihen ja sisäistämään, että asiat ovat ihan ok juuri sillä tavoin kuin ne ovat. Vähitellen hän oppii hyväksymään itsensä kokonaisuutena ja hänen esiintymisongelmansa menettää merkityksensä.

Mental Training voidaan kuvata päämäärähakuisen muutoksen ja realististen toiveiden toteuttamisen välineeksi. Sen avulla voi vapauttaa resurssejaan ja muuttaa vanhentuneita asenteita. Esiintymispelkoisen auttamiseksi mentaalivalmentaja luultavasti käyttäisi vapaasti kaikkia yllämainittuja keinoja, poimisi niistä sopivimpia, muuntelisi ja yhdistelisi. Hermoheikkomme saisi luultavasti vähän kaikkea, hänelle räätälöitynä pakettina.

Nyt täytyy heti tuoda esiin, että tuskin mitään edellä mainituista suuntauksista käytetään täysin puhtaana. Ne kaikki sisältävät toistensa elementtejä ja menevät monessa kohdin päällekkäin. Niillä kaikilla on yhteinen lähtökohta, se, että me teemme todellisuudesta omia mallejamme. Tulkitsemme ympäristöä ja tapahtumia aikaisemmista kokemuksista, tavoistamme ja tarkoitusperistämme käsin ja voimme siis tarvittaessa myös tehdä uusia tai muunneltuja malleja. Kaikissa suuntauksissa on myös kyse automaattisten reaktioiden korvaamisesta harkituilla. Niissä kaikissa on kyse uusien näkökulmien luomisesta, toimivasta oppimisesta, jotta voisimme työskennellä fiksummin sen sijaan kuin kovemmin, kyvystä tajuta, missä seisomme ja mitä meillä jo on, niin että emme vain ryntää sokeasti eteenpäin joukon mukana.

Monet harjoituksista ovat myös eri menetelmille yhteisiä, esimerkiksi:

-        Harjoittele minä-viestiä: ”Tulin surulliseksi, kun unohdit sopimuksemme”, sen sijaan kun ”Teit minut surulliseksi unohtamalla sopimuksemme”.

-        Iloitse siitä, mikä menee hyvin, anna sille huomiotasi, kirjoita se ylös ’Hyvä-päiväkirjaan’.

-        Tulkitse uudella tavalla se, mikä menee vähemmän hyvin. (Sinun tulkintasi tilanteesta on se, mikä saa sinut pois tasapainosta, ei tilanne sinänsä)

-        Suorita säännöllisesti rentoutusharjoituksia. Vertaa turvavyöhön: sitä ei voi kiinnittää vasta juuri ennen törmäystä.

-        Muista, että ajatuksesi ja tunteesi eivät ole sama asia kuin sinä. Ne häipyvät itsestään, jos vain päästät ne menemään kohauttamalla olkapäitä ja sanomalla: ’Jaha, tässä ne taas ovat. Onni, että ne ovat vain ajatuksia ja tunteita’.

-        Palauta aina väliin mieleesi sellaista, mistä olet kiitollinen.

-        Pidä huoli, että jokaiseen päivääsi sisältyy jotakin hauskaa. 

--------------------------------------------------------------------------------
Kuukauden sitaatit:

Ei kannata yrittää kattaa maata matolla suojellakseen jalkoja kiviltä ja epätasaisuuksilta. On helpompaa vetää kengät jalkaan.

– Vanha sananlasku
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
 

Kuukauden kirjavihjeet ja yksi cd:

Pauli Hämeenaho: NLP mielenterveystyössä, kokemuksen rakenne muutoksen avaimena (2000).

Jukka Kataja: Rentoutuminen ja voimavarat (2004).

Dr. Paul Adams: The new self-hypnosis, proven techniques for programming your subconscious mind.

Jouni Luukkala: Hypnoosi, itsesuggestion ja hypnoterapian käytännön opas (1998).

Shamash Alidina: Mindfulness for dummies (2010).

Ola Schenström: Mindfulness i vardagen (2007).

Michael Neill: You can have what you want (2006).

Michael Neill: Feel happy now (2007).

Richard Templar: The rules of life (2011).

Reijo A, Kauppila: Mielen voima, suggestiot opetuksessa ja ohjauksessa (2010)

CD: Gia Mellin-Kranck: Mindfulness, att leva här och nu.

-------------------------------------------------------------------------------

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi