RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Ajan-
kohtaista

 

Månadens Rita 4 (tässä suomeksi)

HURUDAN BILD HAR DU GJORT DIG AV VÄRLDEN? 

Är din bild av världen trevlig, hotfull, dyster, slitsam, glad, trist, lovande ...? Hurudan bild av dig själv har du i din bild av världen? Låter du den inre fina kärnan (se brev 2) komma fram, eller tänker du ännu att du borde polera ytan? Den bild du har av världen och dig själv bestämmer, hur du tar emot livet och vad det ger dig.  

Anthony de Mello berättar i sin bok Havahtuminen (Awareness) på sidan 35 om en man, Borges, som kommer för att hämnas en gammal förorätt på Ramirez, en vid det här laget förlamad man, bunden till sängen. ”Nu kan du inte komma undan”, säger Borges.  ”Visst kan jag det”, svarar Ramirez. ”Hurdå, kantänka?” undrar Borges. ”Jag kan vakna ur drömmen”, svara Borges – och så gör ha det.

Den andlige levnadsfilosofen de Mello menar, att vi oavbrutet lever i olika drömmar, ur vilka vi, om vi så vill, kan vakna - eller också förflytta oss till en annan dröm. Likaväl kan vi tänka oss möjligheten att byta ut en dåligt fungerande världsbild mot en bättre. Det finns egentligen inget, som hindrar oss att göra det. Drömmen kan förliknas vid en karta, som vi gör upp över världen och livet. Och kartor kan uppdateras eller göras om. 

Neurovetenskap är en relativt ny riktning inom hjärnforskningen. Bl.a. hjärnforskaren Patricia Churchland säger i sin bok ”Neurofilosofia” (Terra Cognita 2004) på sidan 365, att det inte finns en objektiv framställning av omvärlden, utan många framställningar, som består av fragmentariska, mångfacetterade varseblivningar. Resultatet eller sammanfattningen av dessa varseblivningar bygger ihop sinnesförnimmelser och handlingar, självet och världen till något vi sedan identifierar oss med. 

Identifierar du dig med din nedslagenhet, din otur, din allmänna oförmåga (se de Mello s. 59-60)? Eller identifierar du dig med din glädje, ditt hopp, dina möjligheter. Det kända uttrycket ’the energi flows where the attention goes’ (energin flödar dit uppmärksamheten riktas) syftar på just dessa val. Ofta tänker vi, att vi börjar mår bra sedan, när det börjar gå bättre för oss. Då kan det hända, att vi nog får vänta, för så länge vi uppmärksammar vår nedslagenhet, trötthet, frustration mm.dyl. fixeras vi vid dem. Vi kan i stället omedelbart byta karta och öppna oss för bättre ingredienser här i livet. De tråkiga inslagen förlorar småningom sin kraft och tynar bort, om de hålls i bakgrunden. Ibland hjälper det att zooma in sig från rymdperspektiv och inse, hur liten roll det mesta sist och slutligen spelar. Då är det lättare att byta dröm eller karta. 

Så varför vänta? Som en höjdare i Silicon Valley sa: ”Jag går aldrig in för att lösa extremt svåra problem. Om ett problem verkar oöverkomligt, vet jag att jag definierat det fel” (Michael Neill 2006, 95).

Hur skulle receptet för en bra karta då se ut? Eventuellt så här:
- Bli medveten om hurudan karta du har av dig och ditt liv, så du kan byta ut den vid behov.
- Zooma in dig allt emellanåt från yttre rymden för att få perspektiv.
- Rikta uppmärksamheten på sånt som fungerar och är bra, så du får det att kumulera, medan   sånt som är mindre bra hamnar i bakgrunden och tynar bort i brist på näring.
- Omdefiniera dina problem, så de går att lösa.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens boktips:
Patricia S. Churchland: Neurofilosofia.
Terra Cognita 2004
Michael Neill: You Can Have What You Want.
Hay House 2006.
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens citat:

Framtiden intresserar mig – jag skall leva resten av mitt liv i den.
(Mark Twain)
Det finns ett bättre sätt att göra det på – hitta det!
(Thomas Edison)
------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi