RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Ajan-
kohtaista

 

Månadens Rita 39 (1.11.2011) (tässä suomeksi)

PROBLEMHANTERING

Problem definieras ofta som något vi vill komma till rätta med, utan att ännu ha allt behövligt kunnande. Problem hör alltså livet till. Annars vore vi fortfarande grottmänniskor. Vårt behov av utveckling verkar faktiskt vara så starkt, att vi inte uthärdar att leva utan problem; ifall vardagen inte förser oss med problem, hittar vi på sådana själva. Ändå klagar vi ofta över våra problem och tycker, att vi kör fast i dem. Här kommer nu några sätt att närma sig problemen och underlätta deras lösning.

Målet kan sägas vara en förmåga att närma sig problem på ett sätt, som hjälper oss att finna olika alternativ till lösning. Det betyder, att ett problem, som förefaller olösligt, måste formuleras om. En framgångsrik affärsman sade det så här: ”Jag står aldrig inför olösliga problem. Verkar det så, vet jag, att jag har definierat problemet på ett dåligt sätt, och söker en ny inramning för det.” Här gäller det att skilja mellan fakta och problem. Att bli däckad av en förkylning, t.ex. är faktum. Hur jobbet och allt annat då skall skötas utgör problemet, som skall lösas.

Har du gått upp i vikt ordentligt kan du enligt Keith Ellis definiera ditt problem på till exempel följande olika sätt: a) min kropp är för stor, b) mina kläder är för små, c) jag har inget att sätta på mig. Sedan bestämmer du dig för vilket problem du vill lösa.

En teknik, som effektiverar problemlösning, är att man ställer sig frågor i stil med:
- vad är ännu inte som jag vill ha det?
- vad är jag villig att göra?
- vad är jag villig att sluta göra?
- vad kan jag göra i dag?
- hur kan jag njuta av processen?

Det är skäl att så fort som möjligt förflytta uppmärksamheten från problemet till det vi vill ha i stället, dvs. sluta fråga ’varför’ och i stället fråga ’vad’. Det finns en ingrodd föreställning om att bara man finner orsaken till problemet, så dyker också lösningen upp. Detta gäller dock nästan bara maskiner och apparater. I fråga om människor fungerar det inte så, det kan till och med gå tvärtom. Genom att rota i problemet, rör man upp en massa skuld, som kanske inte hör hit alls, men gör folk handlingsförlamade eller arga. Och även om där skulle finnas något samband, så gagnar det inte lösningen, om inblandade personer på arbetsplatsen eller hemma är sårade och vägrar samarbeta.

Så har vi förstås också de så kallade tankeproblemen, som existerar bara i våra tankar. De kan bestå av t.ex. grämelse över sådant som redan hänt och inte går att ändra på. Det kan vara minnen av orättvisor eller tillkortakommanden. Och det kan vara situationer, där vi nu med facit i hand borde ha handlat på ett annat sätt. Gemensamt för tankeproblemen är, att de inte längre existerar, om vi inte tänker på dem. ”Tänk inte på det som förorsakade frustrationen (tuska)”, säger Eckhart Tolle, ”koncentrera dig direkt på känslan”. Då försvinner den, eftersom den inte har någon egentlig grogrund mera. Det är också möjligt att skriva om sin story. Ger du ditt förflutna en bättre version, säger bland andra Paul McKenna, så förbättrar du också din framtid.

Tankeproblem uppstår också när vi gör ett problem av en situation genom att jämföra den med vår önskedröm. Ett enkelt sätt att bli av med det problemet, är att jämföra det med något mycket värre i stället.
Och så är det förstås också viktigt att sortera ut, vem som egentligen äger problemet i fråga. Ifall du är den som lider av det i första hand (du missade tåget), är det ditt problem och din sak att reda upp det. Lider du av det för att någon annan lider av det (din vän missade tåget), är det hans problem och du kan inte lösa det, men du kan underlätta för honom genom aktivt lyssnande (se Thomas Gordon & co).

--------------------------------------------------------------------------------

Månadens citat:

Skilj mellan ditt liv och din livssituation. - Eckhart Tolle

Inget problem varar för evigt. Inget problem affekterar hela ditt liv! - Anthony Robbins
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------Månadens boktips:

Keith Ellis: The Magic LAMP
Paul McKenna: Control Stress, I Can mend Your Broken Heart (samt övriga böcker av författaren)
Anthony Robbins: Notes from a Friend (samt övriga böcker av författaren)
Eckhart Tolle: The Power of Now
--------------------------------------------------------------------------------
 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi