RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Ajan-
kohtaista

 

Månadens Rita 37 (10.9.2011) (tässä suomeksi)

FIXA TILL DITT LIV

Alla som stiftat bekantskap med NLP vet, att god NLP handlar om att veta, hur något händer (inte varför) och vad man skall göra åt det. Richard Bandler gör i sin relativt nya bok ’Make Your Life Great’ ypperliga sammandrag av god NLP kryddade med nya, förenklade övningar.

Vår erfarenhet av verkligheten är inte detsamma som verkligheten i sig. Vi bildar alla mera eller mindre automatiskt vår egen modell av den och lever i enhetlighet med den modellen. Allt emellanåt händer det, att livet kärvar till sig. Vi ser ingen väg ut och tillvaron känns hopplöst dyster. Här är det emellertid inte nödvändigtvis världen vi lever i som är begränsad, det är vår modell av den, som är snäv och får oss att må dåligt. Lyckligtvis går vår modell av verkligheten att ändra på! Nedan får du en beskrivning på hur modellerna uppkommer och hur de går att ändra på.

När vi gör upp vår modell, gallrar våra sinnen med nödvändighet bort en stor del av det som finns omkring oss. Vad vi tar emot och hur vi tolkar det bestäms i stor utsträckning av vår uppväxttid. Det är vår sociala verklighet, som påverkar vilka intryck vi öppnar oss för och tar till vara, både under uppväxttiden och senare i livet. Vår personliga modell av världen får vi genom att utelämna, generalisera och tolka information.

Ett enkelt exempel på hur vi utelämnar information må vara hur vi under dagliga arbetsresor kanske inte alls märker medpassagerarna eller vad som finns längs vägen. (Själv märkte jag inte, att en hel bensinstation avlägsnats, innan jag skulle tanka där nästa gång…). Ett annat exempel kan plockas från svampskogen, där en person lätt upptäcker trattkantareller, medan en annan inte lyckas få syn på dem alls. Detta är i sig mycket praktiskt. Vi skulle drunkna i sinnesintryck, om vi uppfattade dem alla, och inte kunna koncentrera oss på någonting. Konsten är att kunna uppdatera vad vi behöver lära oss att se.

Att vår sociala omgivning tillsammans med vår uppväxt ger oss färdiga tolkningar av det som händer och sker, är ägnat att bland annat underlätta vår inlärning. Och ju mera vi kan generalisera, desto enklare blir det att leva och lära. Kan du köra en bil, kan du i princip köra alla. Har du fått lära dig att det är lätt att etablera kontakt med några människor, har du kanske fått inställningen, att det är lätt att få kontakt med i princip alla människor.

Ibland övertolkar vi eller förvränger den information vi får och lägger in betydelser, som egentligen inte finns där. Du möter till exempel en bekant på gatan och han hälsar inte på dig. I stället för att anta, att han går i sina egna tankar och inte ser dig, drar du kanske slutsatsen, att han är arg på dig. Förmågan att förvränga information är dock även den nödvändig i många sammanhang. För att göra nya uppfinningar, måste vi ha förmågan att omtolka det vi ser omkring oss.

Dessa mekanismer (att utelämna, generalisera och omtolka) betjänar oss dock inte alltid. Tvärtom kan de göra vår upplevelse av världen väldigt smal och alternativfattig. Så om du inte är helt nöjd med ditt liv, utan vill ändra på något, kan du börja med att ändra på din modell av verkligheten. Du kan utvidga modellen genom att se, höra, känna lukta och smaka på nya sätt. Du kan ifrågasätta dina generaliseringar (kanske alla män, kvinnor, kineser, unga, gamla osv. inte är likadana trots allt). Du kan komma upp med alternativa tolkningar av händelser och situationer.

Bandler säger, att förutsättningen för frihet och välmående är, att du uppdaterar din bild av omgivningen till en styrkegivande modell, som ger dig kraft att leva det liv du vill leva i en sådan värld, som du vill leva i. Ett bra sätt att fixa till ditt liv och din modell av verkligheten är att inse, att du inte kan vara ’bara lycklig’, men du kan lära dig fungera lyckligt. Det innebär, att du har din uppmärksamhet på det du gör och gillar processen det för med sig. Du kan lära dig gilla det mesta: att gå lägga dig och att vakna, att äta frukost, att gå till jobbet, att fullfölja saker osv. Det är bara att göra fungerande och styrkegivande modeller av det: gallra ut de rätta sinnesintrycken, gör nya energigivande tolkningar och välj de fruktbringande generaliseringarna.

 ------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens citat:

Vi lär oss genom att repetera. Det vi gör eller tänker tillräckligt många gånger, bildar sina egna neurala banor i hjärnan.  Richard Bandler
------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------Månadens boktips:

Richard Bandler’s Guide to Trance-formation: Make Your Life Great (2008)
------------------------------------------------------------------------------------------
 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi