RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Ajan-
kohtaista

 

Månadens Rita 36 (1.8.2011) (tässä suomeksi)

HUR FINNA SIN INRE STYRKA?

När man frågar människor vad de förknippar med inre styrka, uppger de enligt olika enkäter sådant som harmoni, tillfredsställelse, tillit och glädje. De nämner även personliga egenskaper som respekt, tålamod, ödmjukhet och beslutsamhet. Den inre styrkan har mycket att göra med hur man ser på sig själv och andra. Sanna Ehdin, immunolog och numera fri forskare, menar, att det finns tre olika stadier för hur man förhåller sig till omvärlden: offer, överlevare och levare.

Som offer fokuserar man mycket på sig själv. Man undviker att ta eget ansvar för sitt välmående. I stället analyserar man hur livet drabbat en och anstränger sig inte för att ändra på en problematisk situation.

Överlevare tar tag i problemen och söker aktivt efter lösningar. De har sikte på att förändra en mindre gynnsam situation och engagerar sig också ofta i samhällsfrågor. De reflekterar över sin egen roll i skeendena och drar sig inte för att söka hjälp utifrån för sitt eget och andras välmående.

Levaren har redan i hög grad befriat sig från gamla negativa mönster och präglingar. Han har insett, att det sällan går att få upprättelse av tillbörliga personer, man får göra det själv i stället. En levare övar sig i att välja glädje och positiva förhållningssätt, så han är bättre rustad vid motgångar och har krafter över både för sig själv och andra.

Skillnaden mellan överlevaren och levaren är kanske närmast den, att där överlevaren är aktiv, är levaren proaktiv och färdig att följa med osten, som oundvikligen kommer att flyttas (se Dr Spencer Johnson’s ’Vem snodde osten?’; se också Månadens Rita 15: Konsten att följa med osten). Det är så lätt hänt, att vi i nya situationer strävar att fungera på samma sätt som hittills. Vi vägrar acceptera, att osten flyttats och försöker nu desperat orientera oss i den nya situationen med föråldrad karta. Och så sköljs vi iväg av våra känslor. Vill vi välja en mera proaktiv reaktion, sägs vi ha bara några tiondels sekunder på oss. Viktor E. Frankl talar om det minimala utrymmet mellan orsak (händelsen) och verkan (reaktionen). Nappar vi inte blixtsnabbt på här, sätts automatiskt en lavin av känslor i gång och det kan dröja ett bra tag, innan vi förmår se balanserat på situationen igen.

För att öka våra chanser att ta vara på detta ögonblick, vilket man väl också kan kalla att öva upp sin inre styrka, gäller det enligt Ehdin att samla på sådant, som ger en glädje och välmående och bygga upp ett stor förråd av det. Ungefär som Mia Törnblom råder oss att lagra upp ett stort konto med självkänsla, ett konto som är tillräckligt stort och ännu lämnar lite kvar, när livet gett oss några sparkar, varvid kontot bara alltför lätt töms. Ett glädje- och må bra-förråd bygger man upp till exempel genom att bli medveten om och välja

- i vilken omgivning man vill vistas
- hurudan musik man mår bra eller blir glad av att lyssna på
- vilka människor, som får en att må bra och ger en innehåll i livet
- vad man läser i tidningar och lyssnar på i radio
- hurudana filmer man vill se på och hur de påverkar en
- fritidsaktiviteter, som har en upplyftande inverkan
- tid att göra roliga saker, som försätter en i god sinnesstämning
- arbetssätt, som gör en tillfredsställd och lämnar krafter över

Många tusentals år gamla metaforer beskriver vårt medvetande som ett fält, där man sår olika sorters frön: frön för hälsa, välgång, glädje, hopp, ilska, hat, rädsla osv. Vi kan välja vilka frön vi vill ge mest utrymme och så minnas att vattna just dem och de dem näring.

 ------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens citat:

”Om man har ett rikt inre liv, behöver man inte vara så upptagen med vad andra säger, tycker och gör.”      Sanna Ehdin
------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Månadens boktips:

Sanna Ehdin: Finn din inre styrka (2008)
------------------------------------------------------------------------------------------
 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi