RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Ajan-
kohtaista

 

Månadens Rita 35 (19.5.2011) (tässä suomeksi)

 
YTA VERSUS INNEHÅLL

Hur ofta hindrar ytan oss från att se innehållet? Och hurudan yta krävs ifall vi vill föra fram ett visst innehåll? Inom marknadsföringen är man väl medveten om vikten av att svepa in produkterna i höljen, som gör kunden mera köpbenägen. Massor av undersökningar visar, att det är ytan som avgör köpet, inte själva innehållet, och att kunden oftast är helt omedveten om detta. Man säljer bilar och motorcyklar med hjälp av bilder av sköna damer, hushållsmaskiner med bilder av en leende mamma, för vilken hushållsarbetet verkar gå lekande lätt, tv-apparater med illustrationer av en pappa i tv-soffan omgiven av barn och familjeidyll alternativt någon fartfräsig Formula-illustration. Sålunda ger man kunden en illusion av att få sina drömmar uppfyllda, att få ett bättre liv.

Ytorna kan vara mångahanda. Märkeskläder och -produkter är en vanlig metod att höja sin profil och sin självkänsla. Faktum är, att en välklädd kund ofta får bättre betjäning, och att flotta bilar och annan prestigefylld rekvisita tenderar att väcka respekt hos omgivningen. En studie från San Francisco visar, att man drar sig för att tuta ilsket åt lyxbilar, medan man inte har mycket tålamod med förare i vanliga, gamla bilar.

Titlar är också mycket användbara ytor. De flesta av oss har någon form av auktoritetstro och till och med auktoritetsrädsla, som tar sig uttryck i antingen ett automatiskt motstånd mot auktoriteter eller också automatisk underdånighet. En titel med auktoritet kan ibland göra människor mekaniskt lydiga, rent av förorsaka farliga situationer. Flygpersonalen påpekar ogärna missförhållanden för flygkaptenen och sjukskötare ifrågasätter inte läkarnas omdömen. Vi hypnotiseras av själva titeln och glömmer bort att bakom titeln finns en vanlig, långt ifrån fullkomlig, människa. Forskningsresultat från ett amerikanskt sjukhus uppvisade skrämmande resultat: 95 % av fast anställda sjukskötare tvekade inte att utföra en livshotande felaktig order av läkaren! De stoppades i sista minuten av den hemliga observatören.

Det går alltså relativt enkelt att imponera på omgivningen med hjälp av illusioner, prestigefylld utrustning och klädsel samt titlar, något som bedragare av olika kalibrar är väl medvetna om. Som kund gäller det verkligen att förhålla sig skeptiskt till ytan och fästa betydligt mera uppmärksamhet vid innehållet. Detta sker ingalunda automatiskt, tvärtom visar både brottsstatistiken och penningflödets riktningar hur vi faller som käglor för glänsande ytor och lånta fjädrar. Att det är lika svårt som viktigt att koncentrera sig på innehållet och inte låta sig luras av ytan, berättar många klassiska sagor. Vi har historien om grodan som blir en prins, askungen som visar sig vara en prinsessa, mormor som är en varg och den sköna, manipulerande Nefernefer, som skinnade Mika Waltaris Sinuhe, för att nu plocka några.

Det är emellertid inte bara i rollen som objekt vi skall se upp med den fallgrop ytan utgör. Vi faller lätt i gropen också som subjekt, som gärna vill höja sin profil i omgivningen. Risken finns, att vi lägger ner så mycket möda på vår yta, att det inte blir krafter över för det som finns under ytan. Vi blir kanske inte medvetna om vårt eget värde och börjar aldrig odla det som finns inom oss. Kanske vi småningom börja tro, att det faktiskt bara är det som syns utåt, som räknas.

Sedan är det en annan sak, att vi, både barn och vuxna, förvisso behöver auktoriteter, kunniga och kloka personer, som vi kan respektera och se upp till. Och ger en lyxbil eller märkeskläder mervärde till ditt liv, går dessa produkter självfallet att kombinera med att du har ett eget värde också under ytan.

Robert Cialdini ger oss två frågor, som kan hjälpa oss att skilja mellan relevanta och irrelevanta auktoriteter: 1) ”Är den här auktoriteten verkligen en expert?” och 2) ”Hur sanningsenlig kan vi förvänta oss att denna expert är?” Frågan ”På vilket sätt, närmare bestämt, ger det här inköpet mervärde till mitt liv?” kan ge en vink om varan är värd att skaffa eller inte.

 ------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens citat:

”Hemligheten med att vara lycklig är inte att göra det man tycker om, utan att tycka om det man gör.”                                                                                          J.M. Barrie

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Månadens boktips:

Robert Cialdini (2007): Påverkan – teori och praktik

------------------------------------------------------------------------------------------
 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi