RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Ajan-
kohtaista

 

Månadens Rita 33 (9.3.2011) (tässä suomeksi)

GOD SJÄLVKÄNSLA - VAD ÄR DET?

För några veckor sedan bevistade jag Mia Törnbloms seminarium i Helsingfors. Hon tog upp skillnaden mellan god självkänsla och gott självförtroende på ett sätt, som jag gärna spinner vidare på. Hon menade, att vi ofta blandar ihop de båda begreppen, trots att de faktiskt kan vara varandras motsatser.

Gott självförtroende bygger vi upp genom att uträtta saker, förbättra vårt kunnande och visa vad vi duger till. På så vis blir vi småningom det vi gör: jag är det jag gör. Och gör jag något misslyckat, så är jag misslyckad. Det här uppmuntrar inte precis till att ta risker. Å andra sidan kan behovet att stärka självförtroendet genom att uträtta något stort också växa sig så desperat, att man är beredd att ta vilka risker som helst.

Självkänsla, däremot, handlar om medvetenhet om vårt eget värde i sig. Självkänslan utvecklas och upprätthålls enbart genom träning (se nedan).  Är självkänslan låg, övergår den lätt i självförakt och uttrycker sig antingen inåt agerande eller utagerande: där en person drar sig undan och utplånar sig, strävar en annan till att dominera, synas och höras.

En låg självkänsla leder också till behov av att jämföra sig med andra på ett destruktivt sätt. Har man låg självkänsla i kombination med stort självförtroende, utgör varje annan smart, duktig, eller trendig person ett hot. Det blir så, när ens eget värde mäts i prestationer, som relateras till andras prestationer och fördelar. För att bibehålla sitt goda självförtroende, måste man då försäkra sig om att ’de andra’ hålls under ens egen nivå – och metoderna härtill är många… En av de säkraste och bäst fungerande är att baktala…

Med låg självkänsla kan det också bli väldigt viktigt, att vår omgivning förhåller sig positivt till oss. Andras åsikter blir en mätare på vårt värde. Vi blir beroende av positiv feedback. Nu är ju kritik inte något, som går hem, även om självkänslan är på topp. Även då får självkänslan sig en ordentlig törn och försvarsmekanismerna vaknar till liv, men känslan av eget värde består i alla fall i någon mån, när man är trygg i sig själv. Hänger självförtroendet däremot på idén, att gör vi något fel, så är vi fel, blir negativa omdömen rent ut katastrofala. Självförtroende kan naturligtvis också förenas med god självkänsla, och en dylik fin kombination leder till sund öppenhet och oräddhet.

Även en god självkänsla kan alltså bli naggad i kanten. Den är inte något konstant. Tvärtom är den en färskvara, som måste förnyas hela tiden. Precis som fysisk kondition. Mia Törnblom vill egentligen inte tala om dålig självkänsla, utan hellre om otränad självkänsla. Självkänslan behöver underhållas och fyllas på, så att man har ett stort självkänslo-konto att ta av, när livet visar sig från sin sämre sida. Liknande tankegångar har Liisa Keltikangas-Järvinen, som gjorde ett radioprogram vid namn ’Itsetunnon kuntokoulu’ (Självkänslans konditionsskola) – som redan namnet antyder. Egentligen borde vi få lära oss självkänslofostran redan i skolan. Som fysisk fostran.  Här kommer några tips om hur man tränar upp sin självkänsla:

v     Odla en jag-bild, som innehåller mest positiva egenskaper, men som också tillåter och erkänner negativa egenskaper. Du duger ypperligt just som du är!

v     Sluta jämföra dig med andra!

v     Sluta med onödiga önskningar typ ’om jag bara hade lite bättre figur / intelligens…’! Minns att forskningen inte uppvisar någon som helst korrelation mellan vare sig utseende eller intelligens och lycka.

v     Skriv varje kväll ner tre bra saker om dig själv.

v     Efter en bra prestation, skriv ner en bra egenskap, som den hänför sig till.

------------------------------------------------------------------------------------------Månadens boktips:

Mia Törnblom: Självkänsla nu!

Robin Sharmas böcker, en del av dem finns översatta också till svenska.

------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens citat:

”Varje gång du tackar ja till något oviktigt, säger du nej till något viktigt.” – Robin Sharma

-----------------------------------------------------------------------------------------
 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi