RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Ajan-
kohtaista

 

Kuukauden Rita 33 (9.3.2011) (här på svenska)

HYVÄ ITSETUNTO - MITÄ SE ON?

Olin muutama viikko sitten Mia Törnblomin seminaarissa Helsingissä. Hän muun muassa valaisi meille hyvän itsetunnon ja hyvän itseluottamuksen välistä eroa tavalla, jota haluan mielelläni levittää eteenpäin. Hänen mielestään me usein sekoitamme nämä kaksi käsitettä keskenään, vaikka ne todellakin voivat olla toistensa vastakohtia.

Hyvän itseluottamuksen rakennamme suorittamalla asioita, parantamalla osaamistamme ja näyttämällä mihin pystymme. Meistä tulee sillä tavoin vähitellen se, mitä teemme: olen se mitä teen. Ja jos teen jotakin epäonnistunutta, olen epäonnistunut. Tämä ei erityisesti kannusta riskinottoon. Toisaalta tarve vahvistaa itseluottamustaan suorittamalla jotain suurta voi myös kasvaa niin isoksi, että on valmis ottamaan minkälaisia riskejä tahansa.

Itsetunnossa taas on kyse tietoisuudesta omasta arvostamme sinänsä, ja se kehittyy ja pysyy yllä vain harjoittelemalla (ks. alla). Jos itsetunto on heikko, se muuttuu helposti itseinhoksi ja ilmenee joko sisäänpäin tai ulospäin kääntyvänä toimintana: siinä, missä toinen vetäytyy ja väheksyy itseään, toinen pyrkii dominoimaan, näkymään ja kuulumaan.

Heikko itsetunto synnyttää myös ihmisessä tarpeen verrata itseään muihin destruktiivisella tavalla. Jos ihmisellä on huono itsetunto yhdistettynä hyvään itseluottamukseen, jokainen muu fiksu tai pätevä tai trendikäs muodostaa uhan. Silloinhan oma arvo mitataan suorituksina, joita verrataan muiden suorituksiin ja hyviin puoliin. Oman hyvän itseluottamuksen säilyttämiseksi täytyy silloin yrittää pitää ’ne muut’ oman tason alapuolella – ja tähän on monia menetelmiä... Yksi varmimmista ja toimivimmista on pahan puhuminen selän takana...

Huonon itsetunnon omaavalle on myös hyvin tärkeää, että ympäristö suhtautuu häneen positiivisesti. Muiden mielipide mittaa silloin hänen arvonsa ja hän on riippuvainen positiivisesta palautteesta. Kritiikkiä nyt on vaikea ottaa vastaan vaikka itsetunto olisi huipussaankin. Itsetunto saa kritiikistä aina kunnon kolauksen ja puolustusmekanismit heräävät eloon. Ollessaan turvallinen itsessä, omanarvon tunne silti säilyy jossain määrin. Mutta silloin kun itseluottamus riippuu ideasta, että jos tekee jotakin huonosti on huono, voi kritiikki käydä todella tuhoisaksi. Itseluottamus voi tietysti myös kytkeytyä hyvään itsetuntoon ja tällainen hieno yhdistelmä johtaa terveeseen avoimuuteen ja pelottomuuteen.

Hyväkin itsetunto voi siis saada kolhuja. Hyvä itsetunto ei ole mikään vakio. Päin vastoin, se on tuoretuote, jota täytyy koko ajan uusia. Ihan samoin kuin ruumiinkuntoa. Mia Törnblom ei oikeastaan halua ollenkaan puhua huonosta itsetunnosta, vaan mieluummin harjaantumattomasta itsetunnosta. Itsetuntoa täytyy ylläpitää, huoltaa ja täydentää, niin että meillä on iso itsetuntotili, josta ottaa, kun elämä näyttää huonomman puolensa. Samanlaisia ajatuksia oli Liisa Keltikangas-Järvisellä ”Itsetunnon kuntokoulu” –radio-ohjelmassaan – minkä voi päätellä jo ohjelman nimestä. Oikeastaan meidän täytyisi saada itsetuntotaitoa jo koulussa. Ihan samoin kuin kuvaamataitoa tai terveystietoa. Tässä tulee joitakin vihjeitä, miten itsetuntoa voi treenata:

v     Kasvata minäkuvaa, joka sisältää enimmäkseen positiivisia ominaisuuksia, mutta joka sallii jaa tunnustaa myös negatiiviset ominaisuudet. Sinä kelpaat täsmälleen juuri sellaisena kuin olet!

v     Lakkaa vertaamasta itseäsi muihin!

v     Lopeta tarpeettomat toiveet tyyliin ”jos minulla vain olisi vähän paremmat muodot tai korkeampi älykkyys tai…”! Muista, että tutkimustulosten mukaan onni ei korreloi mitenkään ulkonäön tai älykkyyden kanssa

v     Kirjoita joka ilta ylös kolme hyvää asiaa itsestäsi.

v     Hyvän suorituksesi jälkeen kirjoita muistiin ominaisuutesi, jonka ansiota se on.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Kuukauden sitaatti:

”Joka kerta kun sanot kyllä jollekin hyödyttömälle, sanot ei jollekin tärkeälle.” – Robin Sharma

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------
Kuukauden kirjavihje:

Mia Törnblom: Självkänsla nu!

Robin Sharmanin kirjat, osa niistä käännetty suomeksikin.

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi