RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Ajan-
kohtaista

 

Månadens Rita 31 (2.1.2011) (tässä suomeksi)

MENTAL TRAINING - HUR ANVÄNDS DET?

Mental training kan sägas vara ett redskap för målinriktad förändring med hjälp av vilken man kan förverkliga sina egna realistiska önskningar. Förändringen kan hänföra sig till olika levnadsvanor såsom viktkontroll, tobaksavvänjning eller sömnförmåga.

Likaså kan förändringen ha att göra med attityder, motivering till studier eller yrkesorientering, eller till att över huvud taget få fason på sitt liv. Allt mera har man insett hur stor effekt denna form av mental träning kan ha också i undervisningssituationer, hur man medelst den metoden kan förbättra studieresultat och uppnå arbetsro i studiegrupper, alltifrån grundskole-elever till universitetsstuderande.

Skolrådet och doktorn i statsvetenskaper, Reijo A. Kauppila, framhåller i sin nyaste bok ’Mielen voima: suggestiot opetuksessa ja ohjauksessa’, att dylika metoder borde införas som en automatisk del av lärarutbildningen. Han hänvisar till alla de rikliga forskningsresultat, som beskriver, hur koncentrationsförmågan hos barn, ungdomar och vuxna har förbättrats med hjälp av mental träning och suggestioner. Med en sådan undervisning, blir det roligt att lära sig nya saker och självkänslan blir starkare. Man får en känsla av att förverkliga sig själv, då suggestiv kommunikation leder till följande process: Önskedröm à hopp à entusiasm à framgångsrikt genomförande. I England kallar man den här metoden för Inner Track Learning, och i den ingår såväl avslappningsövningar som också NLP (Neuro-Linguistic Programming).

Krav på förändring, och inlärning är en form av förändring, förorsakar ofta stress. Uppställda förväntningar, tillsammans med hur man förhåller sig till dem, utlöser lätt skadlig stress (distress), som hindrar inlärning och inverkar störande på minnesfunktioner. Det som arbetstagaren eller eleven då behöver, är avspänning och lämpliga suggestioner, som stärker hans uppfattning om att han kommer att klara av sin uppgift. Därtill behöver han en tydlig modell av hur han kunde bete sig.

Hur man med hjälp av en modell kan effektivera inlärning, har beskrivits bland annat i Arlington 1977. Den kallas för Raikov-effekten. Mary hade aldrig tidigare spelat fiol, men ville lära sig det. Man preparerade henne med djupa avspänningsövningar och mentala inre föreställningar, där hon identifierade sig med en mycket skicklig förebild. Efter två undervisningstimmar kunde hon hålla en konsert för experimentledarna! Genom att identifiera sig med och leva sig in i kunniga personer eller figurer, kan man avlägsna mentala hinder och fritt gå in för att överträffa sig själv, konstaterar skolrådet Kauppila.

Mental träning är alltså ett effektivt hjälpmedel, när man vill frigöra resurser och ändra på föråldrade attityder.  En egen mental träning kunde exempelvis läggas upp på följande sätt:

1.      Gör klart för dig, vad du vill ändra på, så specifikt och mätbart som möjligt

2.      Formulera suggestioner, som befrämjar uppnåendet av målet

3.      Gör en ordentlig muskelavspänning, (som automatiskt leder till någon grad av också mental avspänning, vilket öppnar sinnet för de kommande inre föreställningarna)

4.      Föreställ dig hur någon mycket kunnig person eller figur bär sig åt i situationen

5.      Föreställ dig att du själv gör på samma sätt

6.      Lev dig in i hur det känns att kunna det här och utföra det

7.      Upprepa din suggestion för dig själv många gånger

8.      Avsluta ditt mentala träningspass med att andas in, röra på dig och blinka med ögonen

------------------------------------------------------------------------------------------------Månadens boktips:

Reijo A. Kauppila: Opi ja opeta tehokkaasti, psyykkinen valmennus oppimisen tukena (2004)
Reijo A. Kauppila: Mielen voima: Suggestiot opetuksessa ja ohjauksessa (2010)

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens citat:

”Det behövs inga bojor, då människorna är så bra på att binda sig själva.”  Zen-viisaus
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi